Nuomonės

2018.10.08 10:05

B. Gailius. Ar pabėgėliai – grėsmė lietuvybei?

2018.10.08 10:05

Į prezidentus vėl besiruošiantis Rolandas Paksas periodiškai gąsdina mus ES užplūstančiais pabėgėliais ir ragina prieš juos telkti „galingą nacionalinę politinę srovę“. Visiškai priešingai kalbėjo Lietuvą aplankęs popiežius Pranciškus, kuris įvertino svetingumą kaip esminę istorinę lietuvių savybę. Kas tad lietuviškiau: baimintis pabėgėlių ar juos suprasti?

Atsakymą reikėtų pradėti nuo to, kad Lietuva visada buvo pabėgėlius priimanti šalis. Kaimynai iš Rytų įžvelgė mūsų gyvenime daugiau laisvės, todėl esant galimybei mielai rinkosi apsigyventi Lietuvoje.

XVI–XVII a. į LDK pasienio žemes dažnai bėgo valstiečiai iš Maskvos kunigaikštystės. Ypač sentikiai, kuriuos Rusijos valdovai persekiojo dėl religijos. Karaimai ir totoriai į Lietuvą taip pat nebuvo vien Vytauto atsivežti. Visų pirma, kiek galima suprasti, jie greičiau patys mielai atvyko su Vytautu, negu buvo atsivežti. Be to, totoriai, ypač smarkiau persekiojamos jų mažumos grupės, į LDK bėgo ir iki Vytauto, ir po jo.

Taigi Lietuvoje žmonės, kuriuos šiandienos terminais apibūdintume kaip pabėgėlius, visada sudarė svarbią valstybės ir visuomenės gyvenimo dalį. Gal net svarbesnę nei esame linkę manyti.

Su šia istorine tendencija susijęs ir kitas ryškus lietuvių bruožas. Savo laisvę ne kartą sunkiai gynę žmonės moka vertinti kitų laisvę.

Lietuvoje visada atsiranda pasiruošusių padėti kovojantiems dėl laisvės, kenčiantiems ar persekiojamiems dėl jos. Puikus pavyzdys – masiška Lietuvos gyventojų parama ukrainiečiams, prasidėjusi iš karto po 2014 m. Ukrainos politinės krizės, po jos – Rusijos puolimo. Vien per organizaciją „Blue Yellow“ ukrainiečius pasiekė daugiau kaip 500 tūkst. eurų vertės Lietuvos žmonių parama, jau nekalbant apie Lietuvos valstybės paramą Ukrainai.

Trumpai tariant, mes pažįstame laisvės skonį ir suprantame kitų žmonių norą jos paragauti. Pabėgėlių priėmimas ir jų integravimas – istorinis mūsų valstybės gyvenimo pagrindas. Būtent su tokiais „akiniais“ turėtume žvelgti ir į ateitį.

Šiandien laisvės ir nelaisvės geografija keičiasi, bet pati problema išlieka. Dėl globalizacijos mes tampame pasiekiami žmonėms, apie kuriuos anksčiau net neturėdavome daug progų išgirsti. Bet tai nereiškia, kad negalime suprasti tų tolimų žmonių problemų, kurios tebėra tokios pat mums artimos.

XXI a. sirai nukenčia labai panašiai, kaip XVI a. rusai ar totoriai. Jie netenka namų dėl karo, praranda galimybę apginti savo teises, nes neturi iš ko tikėtis teisingumo, yra apgaunami ar skriaudžiami konflikto įkarštyje klestinčių nusikaltėlių arba persekiojami dėl religijos ar įsitikinimų.

Beje, jei kalbėsime konkrečiai apie Lietuvą, tai mums globalizacija dar kol kas labai mažai ką pakeitė. Į Lietuvą ir toliau daugiausiai atvyksta ukrainiečiai ir baltarusiai – žmonės, kurie labai akivaizdžiai ir iš arti mato čia didesnę laisvę ir galimybes. Ir totoriai toliau čia bėga iš Krymo, ir kiti musulmonai iš Rusijos.

Taigi nepaisant besikeičiančios geografijos, sprendžiame vis tą pat problemą. Priimame žmones, kurie nori gyventi žmoniškai, bet nebegali to daryti savo gimtajame krašte. Jei pajėgsime žvelgti giliau, tai pastebėsime, kad šios problemos sprendimas per visą istoriją formavo mūsų pačių tapatybę.

Taip pažvelgus tampa akivaizdu, kad pabėgėliai lietuvybei nekelia grėsmės. Priešingai – jei mums kada nors pritrūks pabėgėlių, gali tapti labai sunku išlikti lietuviais. Ką darysime, jei nebeturėsime šalia žmonių, kurie vertina mūsų gyvenimą labiau negu mes patys, kurie laiko mus laisvais, nes patys kenčia priespaudą? Ar negali būti, kad tokiu atveju patys nustotume branginti laisvę ir galiausiai netektume svarbiausio lietuviškosios tapatybės pagrindo – Lietuvos valstybės?

Verčiau klausykime popiežiaus, o ne R. Pakso. Jei jau norisi „galingos nacionalinės politinės srovės“, tai išmokykime visą Europą teisingai priimti pabėgėlius ir jiems padedant kurti naują politinės bendruomenės veidą.

Va čia tai iššūkis – kaip tik Lietuvai.

Bernardo Gailiaus komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.

Populiariausi