Nuomonės

2018.08.27 15:00

R. Bogdanas. Ką reiškia Kremliaus sklerozė?

2018.08.27 15:00

Suverenių valstybių egzistavimas šiuolaikiniame pasaulyje yra apibrėžiamas teisiniais dokumentais, kurie taip pat saugo suverenumą arba nepriklausomybę. Net tarptautinės teisės laužytojai stengiasi įvilkti savo nusikaltimus į juridinį rūbą.

Toliau klibinama teisinė mūsų nepriklausomybės bazė tam atvejui, jei palankiai susiklosčius aplinkybėms Rusija galėtų imtis tiesioginės agresijos prieš Baltijos šalis. Atliekami iš pirmo žvilgsnio nekalti paruošiamieji darbai. Karas vyksta, nors šautuvai tyli. Naudojami ir ekonominiai, ir informaciniai, ir teisiniai ginklai.

Praeitą savaitę Latvijos ir Estijos teisingumo ministrai pagaliau pasekė Lietuvos Seimo pavyzdžiu ir paskelbė bendrą pareiškimą, jog sieks ištirti galimybes išieškoti okupacijos žalą iš Rusijos kaip iš SSRS teisių perėmėjos. Jau kitą dieną V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, jog Kremlius, visų pirma, nesutinka su terminu „sovietinė okupacija“.

Kremliaus pareiškimas padarytas rugpjūčio 23 d., per Molotovo–Ribentropo pakto metines. Vėl vaizduojama, kad to pakto nebuvo. Tačiau 1989 m. gruodžio 24 d. jo egzistavimą patvirtino aukščiausias SSRS valdymo organas Liaudies deputatų suvažiavimas nutarime „Dėl Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 1939 m. nepuolimo sutarties politinio ir teisinio įvertinimo“. Mūsų inkorporavimas į SSRS buvo 1940 m. aneksijos padarinys.

1994 m. gegužės 24 d. federaliniu įstatymu pati Rusijos Federacija pripažino esanti „RSFSR ir SSRS teisių perėmėja ir tęsėja“. Jau valdant V. Putinui, 2005 m. gegužės 5 d., Rusijos URM dėl rekomendacijų denonsuoti Molotovo–Ribentropo paktą yra padariusi pareiškimą, jog Rusijai, kaip SSRS tęsėjai, minėtas 1989 m. gruodžio 24 d. Liaudies deputatų suvažiavimo nutarimas yra privalomas.

Prieš mėnesį Maskva padarė juridinį išpuolį prieš Lietuvos nepriklausomybę. Liepos 23 d. Rusijos tyrimų komiteto Vyriausioji tyrimų valdyba iškėlė bylas Lietuvos teisėjams ir prokurorams, nagrinėjantiems Sausio 13-osios bylą.

Motyvas, kad Lietuva tuo metu buvo SSRS dalis, vertas atskiro dėmesio. Juridiniai faktai neleidžia taip teigti.

Kadangi 1991 m. sausį jau egzistavo 1989 m. Liaudies deputatų suvažiavimo nutarimas dėl Molotovo–Ribentropo pakto, SSRS Lietuvoje veikė kaip teritorijoje, kurią aukščiausias SSRS organas buvo pripažinęs užgrobta pagal nusikalstamą susitarimą.

1991 m. liepos 29 d. Maskvoje Vytautas Landsbergis ir Borisas Jelcinas pasirašė RSFSR ir Lietuvos Respublikos dvišalę sutartį, kurioje Lietuva pripažinta, remiantis 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės atkūrimo aktu. Be to, joje įrašyta, kad 1940 m. birželį Sovietų Sąjunga aneksavo Lietuvą.

Kaip minėta aukščiau, Rusijos Federacija yra pasiskelbusi RSFSR teisių perėmėja ir tęsėja. Tyrimų komiteto pareiškimas rodo pamatinės dvišalių lygiateisių santykių sutarties tarp Rusijos ir Lietuvos ignoravimą. Tik vienas žingsnis likęs iki atsisakymo elgtis pagal sutartyje prisiimtus valstybės įsipareigojimus. Kovo 11-osios Akto neigimas yra ne kas kita, o revanšistinių Kremliaus svajonių įgarsinimas.  

Ramūno Bogdano komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.