Naujienų srautas

Nuomonės2018.08.25 10:43

M. Drunga. Ko siekia Izraelio premjeras savo vizitu Lietuvoje?

2018.08.25 10:43

Ketvirtadienį prasidėjęs Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vizitas Lietuvoje – gera proga įsitikinti, kad žurnalistika gali būti ir objektyvi, ir atspindėti nuomonių įvairovę, kartais net ir ten, kur tokios nesitikima.

Štai amerikiečių naujienų portalas „Fox News“ paskelbė užsienyje dirbančio lietuvių žurnalisto Liudo Dapkaus žinių agentūrai „Associated Press“ skirtą pranešimą, pavadintą „Netanyahu, pirmasis Izraelio premjeras, lankosi Lietuvoje“.

Toliau pranešime dalykiškai pasakojama, kad per „savo keturių dienų vizitą jis susitiks ir su Latvijos bei Estijos premjerais, su vietos pareigūnais, su žydų bendrijos atstovais“.

L. Dapkus pažymi, kad „Lietuva, Europos Sąjungos narė, nėjo Vašingtono pėdomis ir nepripažino Jeruzalės kaip Izraelio sostinės, tačiau palaiko Irano branduolinį susitarimą, nors Jungtinės Valstijos ir Izraelis tam priešinasi“.

Toliau L. Dapkus cituoja Europos politinės analizės centro vyresniojo eksperto Mariaus Laurinavičiaus mintis, trumpai atpasakoja paskutinio šimtmečio Lietuvos istoriją, pamini B. Netanyahu senelių šaknis Šeduvoje ir baigia savo reportažą taip:

„Daugiau nei 90 proc. Lietuvoje gyvenusių 240 tūkst. žydų per Antrąjį pasaulinį karą buvo nužudyti. Lietuvių kovotojų vaidmuo šiuose nusikaltimuose yra opi tema, kadangi Lietuva iš principo laiko save nacių ir sovietų okupacijų auka.

Per savo vizitą B. Netanyahu lankysis ir memorialinėje ceremonijoje toje prie Vilniaus esančioje vietovėje, kurioje nacių daliniai ir jų lietuviškieji kolaborantai nužudė daugiau kaip 100 tūkst. žmonių. Jis taip pat susitiks su žydams per karą padėjusių lietuvių giminėmis bei lankysis sinagogose“.

Tiek iš nešališko agentūrinio pranešimo per amerikiečių kanalą „Fox News“, kuris šiaip savo komentaruose aiškiai palaiko politinę dešinę.

Izraelio spaudoje, konkrečiai dienraštyje „Haaretz“, ideologinė linija dažnai apibūdinama kaip nuosaikiai kairioji arba kairiai liberali.

Šis laikraštis ketvirtadienį paskelbė savo diplomatinės korespondentės Noa Landau analitinės žurnalistikos straipsnį „Netanyahu plečia savo pastangas prieš Europos Sąjungą“ su paantrašte „Netanyahu sakė ketinąs atsverti Europos Sąjungos „nedraugišką Izraeliui požiūrį“ per tiesioginį kontaktą su Europos vadovais“.

Straipsnyje žurnalistė N. Landau rašo, jog „Vilniaus širdyje, Lietuvoje – savo protėvių tėvynėje, kaip jis dažnai nurodo – Benjaminas Netanyahu oficialiai padėkojo jos ministrui pirmininkui už jam suteikiamą pagalbą jo diplomatiniame kare su Europos Sąjunga“. 

Straipsnis iš karto sulaukė bent keturių rimtų komentarų.

Vienas skambėjo taip: „Trijų Baltijos valstybių gyventojų skaičius kartu sudėjus yra apie 6 milijonus iš daugiau nei 500 milijonų visoje Europos Sąjungoje. Tad jei B. Netanyahu tikrai nori subalansuoti ES nuomones, gal jam daugiau padėtų pokyčiai Izraelio politikoje.“

Kitas komentatorius, P. Daviesas, rašė, jog, girdi, „Netanyahu bendrauja su naciams prijaučiančiaisiais ir su antisemitais“ ir kad „Izraelis vadovaujant Netanyahu yra atviroje sąjungoje su tikrais antisemitais“ ir čia duoda kelis pavyzdžius iš Lietuvos, Latvijos ir Vengrijos, remdamasis to paties laikraščio „Haaretz“ pranešimais.

Savo komentarą P. Daviesas baigia taip: „Išties visa pagrindinė žiniasklaida pagrįstai kaltina V. Putiną ir D. Trumpą bandymu Europos Sąjungą sunaikinti. Bet kodėl tylite apie B. Netanyahu?

„Haaretz“ – pabusk! Kitaip turėsiu nutraukti prenumeratą.“

Trečias komentatorius rašo, jog Netanyahu „į svečias šalis keliauja dažniau nei bet kokia valstybės galva, ir jis tai daro tam, kad įsiūbuotų savo kampaniją „išbaltinti“, išteisinti savo partijos „Likud“ nusikaltimus žmonijai. Tai yra dalis jo kasmetinės rutinos; čia nieko naujo ir nieko nuostabaus“.

Ketvirta komentatorė, Marlem, rašo: „jau kelis dešimtmečius buvęs okupantu  ir kolonizatoriumi, dabar Netanyahu siekia paramos savo apartheido politikai. Palestiniečiai išvaryti iš savo namų ir kaimų. Po kelerių metų Gazos gete su beveik 2 milijonais žmonių bus neįmanoma gyvuoti. Palestiniečiai nebenori gyventi kaip bėgliai savo pačių ar gretimose šalyse. Kokie B. Netanyahu planai šioms problemoms išspręsti? Jis jokių planų neturi, jį apsėdo noras suskaldyti Europos Sąjungą.

Jam svarbu susirišti su valstybėmis, kurios galėtų būti kritiškos ES projektui ir priimti Izraelį kaip naują besikuriančią valstybę ir ignoruoti jos nuolatinius žmogaus teisių pažeidinėjimus.

Kas per išsigimimas keliauti pas Europos vadovus propaguojant apartheidinę valstybę ir ten gyvenančių žmonių priespaudą užuot rūpinusis žmonių gerove apskritai jų laisve, plėtros galimybėmis ir taikingu sambūviu.

Tikėkime, kad jo siekis rasti sėbrų, pritariančių kitų žmonių priespaudai, bus ryžtingai atmestas. Juk Baltijos šalys savo kailiu patyrė kitos valstybės okupaciją ir priespaudą.“

Penktadienį popiet atėjo žinia iš „Haaretz“ korespondentės N. Landau, nuvykusios į Lietuvą ir pranešusios, jog „trijų Baltijos šalių, Estijos, Lietuvos ir Latvijos, ministrai pirmininkai penktadienį išreiškė savo pritarimą dviejų valstybių modeliui Izraelio ir palestiniečių konfliktui išspręsti, tačiau nieko nepasakė dėl Jeruzalės“.

Tikėtina, kad iki sekmadienio, kada B. Netanyahu vizitas Lietuvoje baigsis, šiame Izraelio laikraštyje bus ir daugiau pranešimų šia tema.

Mykolo Drungos spaudos apžvalga skambėjo per LRT RADIJĄ.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą