Nuomonės

2013.06.25 13:03

Rimvydas Valatka. Manevrai kodiniu pavadinimu „Joninės“

2013.06.25 13:03

Didieji mūsų vasaros manevrai kodiniu pavadinimu „Joninės” perdislokuojant 30 Lietuvos geriančiųjų ir siaučiančiųjų pagonių divizijų į pajūrį ir atgal baigėsi.

Didieji mūsų vasaros manevrai kodiniu pavadinimu „Joninės” perdislokuojant 30 Lietuvos geriančiųjų ir siaučiančiųjų pagonių divizijų į pajūrį ir atgal baigėsi.

Tauta parodė puikias mobilizacines savybes. Per trumpiausią laiką be sutrikimų užpirkta alaus ir degtinės, keliomis valandomis ankščiau nei penktadienį baigėsi darbas pajudėta iš didžiųjų miestų. Bet svarbiausia – pasirūpinta vidiniais energetiniais ištekliais: siausti taip, kad niekam aplink maža nepasirodytų.

Santariškėse išdaužyti transporto stotelių stiklai. Kitas jonelių dalinys nusiaubė sodus. Vyrą suvažinėjęs manevrų dalyvis sėkmingai paspruko. Pusė trijų nakties jūroje skendo keturi žemaičiai iš Mažeikių. Dar vienas šoko nuo Palangos tilto.

Į didžiuosius tautinės armijos metinius manevrus sėkmingai buvo įtraukti ugniagesiai, kurie, kaip ir pridera metui, kai didžiuliai kariniai junginiai masiškai perkeliami į vasaros poligonus, buvo kviečiami dažniau nei įprasta. Lygiai taip pat sėkmingai į manevrus buvo įjungta ir policija.

Kaip matome iš įvykių Santariškėse ir Vilniaus soduose, „Joninių“ manevruose sėkmingai dalyvavo ir miestuose palikti pagalbiniai pašauktinių daliniai. Tai puikiai įrodo faktas, kad dar prieš vidurnaktį Vilniaus nakvynės namuose „Sala“ buvo užimtos visos nelygioje kovoje su šilta degtine sužeistiems kariams ir jų vaidilutėms skirtos vietos.

Tris paras trukę manevrai atskleidė, jog lietuvių mobilumas ir vidiniai siautimo ištekliai yra aukščiausios prabos. Dar maloniau yra pažymėti, kad „Joninės“ įrodė, jog Adamo Smitho aprašyta geležinė rinkos ranka Lietuvoje vis dar veikia, nes manevrai surengti neturint nei Generalinio štabo, nei kariuomenės vado, nei generolų. 

Pasirodo, kai norim, tai galim.

Silpniausia manevrų vieta pasirodė valstybės infrastruktūra. Greitkelis Klaipėda – Vilnius, ką jau kalbėti apie išvažiavimą iš Palangos, seniai nebeatitinka didžiųjų „Joninių“ armijos manevrų reikalavimų.

Vien dėl kelių pralaidumo trisdešimt iš pajūrio grįžtančių tautinių divizijų strigo kamščiuose, kaito transporto priemonių varikliai ir jūroje per tris dienas atvėsinti kūnai, o kamščiuose per kelias valandas pavartoti keiksmažodžiai nesutilptų į Lietuvos didžiosios enciklopedijos tomus.

Todėl reikia ne tik pastatyti tiltą per marias į Neringą, kaip buvo reikalaujama iki „Joninių“. Aišku, kad dviejų juostų greitkelio iš Palangos į Vilnių taip pat nebepakanka – būtina nutiesti keturių eismo juostų kelią. Priešingu atveju, po tokių manevrų, kaip šios „Joninės“ visiems dalyviams reikės skirti po pora dienų atostogų – pašlijusiems nervams sutvarkyti.

Būtina taip pat pažymėti, kad po šių „Joninių“ manevrų liko ir vienas atviras klausimas – ką tai turi bendro su Jonu Krikštytoju ar apaštalu Jonu? Taip sakant, prie ko čia Naujasis testamentas ir Bažnyčia?

Akivaizdu, kad mūsų sielos per „Joninių“ manevrus ieškojo ne Dievo kaip meilės ir artimo meilės, kaip liepė visiems krikščionims šv. Jonas, o gniaužėsi iš nevilties ir piktumo, kad štai ir vėl Saulė pasuko atgal, todėl nuo šiol vėl artėsim į tamsą ir šaltį. Todėl Seimas ta proga galėjo ir šiaip, be jokio religinio kamufliažo, duoti tautai papildomą laisvadienį – širdies skausmui dėl artėjančios tamsos išlieti.

Kita vertus, tokį teiginį galima čia pat sumalti į miltus. Mat iš istorijos žinoma, kad apaštalas Jonas taip pat buvo trumpam nuvykęs į Romą, kur buvo suimtas ir įmestas į verdančio aliejaus katilą, iš kurio tačiau stebuklingai išlipo gyvas ir sveikas ir netgi sulaukė šimto metų. Taip tapdamas vieninteliu ne nuo budelio rankos mirusiu apaštalu.

Panašiai kaip ir trisdešimties „Joninių“ manevruose dalyvavusių mūsų tautinių divizijų nariai, penktadienį patekę į pajūrį, o sekmadienį stebuklingai gyvi ir sveiki sugrįžę atgal į nuolatinės dislokacijos vietas.

Komentaras skaitytas per LRT radiją.