Nuomonės

2017.12.28 09:30

R. A. Medeišienė. Apie tuos, kurie mums gali padėti

2017.12.28 09:30

Tarpušvenčio metu, kuomet patys laukiame stebuklų ir kuriame juos artimiesiems, galioja kitos taisyklės. 

Net jei per savo gyvenimo metus esame išbandę ir būti atsakingais už savo likimą, ir atsiduoti dieviškai malonei, net jei esame tokio amžiaus, kai nelabai ką turime bendro su dantukų fėjomis, stebuklų norisi.

Todėl pakalbėkime apie angelus, nematomas esybes, esančias šalia mūsų ir visada pasirengusias mums padėti.

Kitaip nei žmonės ir visos gyvūnų rūšys Žemėje, angelai yra ne evoliucinės prigimties. Jie užgimė tobuli, iš karto galintys užsiimti tuo, kas jiems dera, ir vykdyti jiems skirtas pareigas.

Angelai,  pasiuntiniai, tarpininkai tarp dievybių ir žmonių, minimi baltų mitologijos, krikščionybės, judaizmo, islamo.

Jie neturi kūno; pavidalas su sparnais ir žemę siekiančiu rūbu sugalvotas ir vizualizuotas žmonių.

Vieni mini, jog žmogų globoja trys angelai, kiti – jog turime du nematomus palydovus, fiksuojančius mūsų gerus ir mažiau gerus darbus, treti įsitikinę, jog esame globojami vieno angelo sargo. Galbūt ne tiek konkretus skaičius svarbu; gerai yra žinoti, jog jis ar jie yra pasirengę kiekvieną mūsų apsaugoti, nukreipti teisingu keliu, padėti kažką atlikti ar padėti susivokti painioje situacijoje.

Įdomu tai, jog angelai neveikia nepaprašyti. Kol su jais nekalbama, į juos nesikreipiama, jie tiesiog būna. Tačiau paprašyti imasi veikti kaip kariai – vykdo aiškiai suformuluotą užduotį, todėl kalbantis su jais verčiau jau mintis dėstyti aiškiai. Čia jau truputį neramu, nes retas mūsų geba aiškiai formuluoti mintis. Vadinasi, pavojus prisidirbti dar labiau ganėtinai realus…

Angelai pabrėžtinai tolerantiški – jie gerbia jūsų pasirinkimą, nemoralizuoja, neprimeta savos valios. Jie kantrai, objektyviai, geriausiu jiems žinomu būdu atlieka savo misiją – tarnauja ir padeda žmogui.

Angelai turi savą hierarchiją: yra itin keletas stiprių pagrindinių angelų, turinčių vardus ir aiškiai apibrėžtas savo veiklos sferas. Žinant jų specializaciją, į juos tiesiogiai galima kreiptis su konkrečiu prašymu.

Pasidomėję galite rasti patarimų, kaip bendrauti su angelais. Sakoma, svarbu tą daryt reguliariai, gal net tomis pačiomis valandomis; dar sakoma, kad ypač paveiks prašymas, kartojamas  tuo pačiu metu devynias dienas iš eilės. 

Pasaulis, kuriame jie veikia, funkcionuoja pagal kitokius dėsnius. Logiką, kuria remiantis mes grindžiame savus sprendimus ir veiksmus, geriau tiesiog pamiršti. Kitame, paraleliai esančiame pasaulyje įprastinė logika užleidžia vietą kitokiai įvykių tvarkai, kur gausu neaiškių metamorfozių, virsmų, nenuspėjamų priežasties – pasėkmės santykių, nepaaiškinamų įvykių. Kartais tas pasaulis vadinamas atvirkštiniu ir netgi teigiama, jog to pasaulio analizė įdomi šiuolaikinės fizikos teorijų atžvilgiu.

Bet nesigilinkime į fiziką – šis elegantiškas mokslas kupinas paradoksų ir prieštaravimų. Juk dvi nuostabios teorijos – reliatyvumo teorija ir kvantinė mechanika – vienu metu negali būti teisingos, nes taip, kai jos dabar suformuluotos, prieštarauja viena kitai.

Galbūt per šventinius draugų–kolegų–giminių susitikimus turėsite progos pabendrauti su perskaičiusiu neseniai lietuviškai išleistą Danielle Trussoni romaną „Angelologija“. Tai romanas, palankiai, net entuziastingai įvertintas kritikų. Jo ekranizacijos teises jau įsigijo „Columbia Pictures“. Tai romanas, neabejotinai sukelsiantis domėjimosi angelologija bangą.

Tad turėdami mintyje, jog pasaulis pilnas mums nesuprantamų dalykų, prisimindami, jog bendrame šiuolaikinio mokslo paveiksle daugybė klausimų dar neatsakytų, o mažiausia mums suprantamas objektas esame mes patys, prisiminkime angelus. Ypač tarpušventyje, kai galioja kitokios taisyklės.

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.