Nuomonės

2013.06.06 10:26

Ramunė Sakalauskaitė. Sąjūdžio 25-metis – daugiau nei kelionės pusiaukelė

2013.06.06 10:26

Lietuvos dvasią išjudinęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis švenčia 25-metį. Kaip įprasta Lietuvoje, nuopelnus linkęs susirinkti nebūtinai tas, kuris to vertas.

Lietuvos dvasią išjudinęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis švenčia 25-metį. Kaip įprasta Lietuvoje, nuopelnus linkęs susirinkti nebūtinai tas, kuris to vertas.

„Dėkoju visiems, prieš 25 metus budinusiems Lietuvą – be Jūsų nebūtų tokios Lietuvos, kokią turime šiandien: laisvos, pažangios, kuriančios!“ – savaitgalį Prezidentūros išplatintame sveikinime Sąjūdžio nariams teigė šalies vadovė.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis sutelkė ne grupę žmonių, o visą tautą. 1988 metų vasarą ir 1991 metų sausio 13-ąją visi buvome vieningi ir lygūs. Atsimenu, kaip taksistai į mitingus veždavo nemokamai, verslininkai, taip pat paprasti žmonės, negailėdami savo lėšų, rėmė Sąjūdžio renginius, sovietinės cenzūros gniaužtus nusimetusią spaudą.

Kas šiandien pasveikins visus Sąjūdyje buvusius paprastus žmones? Kas prisimins kiekvieną? Tektų spausti ranką kone 3 milijonams. Deja, dalis Sąjūdžio pirmeivių jau Anapilyje.

1988 metais dažnas buvo pasiryžęs aukoti net savo gyvybę ant valstybės aukuro, tačiau šiandien vengia imtis asmeninės atsakomybės dėl savo atkurtos valstybės.

Kai girdžiu nesiliaujančias dejones, esą ne dėl tokios Lietuvos kovojome, norisi paklausti: kodėl šiandien miegate? Dažnas dar nesuvokia, kaip naudotis savo teisėmis, o pareigų – vengia. Pavyzdžiui, kratosi pareigos tarnauti Lietuvos kariuomenėje, tvarkingai mokėti mokesčius, nesitaikstyti su įstatymų pažeidėjais. Yra ir tokių, kurie nėra skaitę Konstitucijos ir nežino nei savo konstitucinių teisių, nei Lietuvos Respublikos piliečio pareigų.

Simboliška, kad pastate, kuriame buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio būstinė, šiandien šeimininkauja Airijos ambasada. Jaunų žmonių į Airiją išvažiavo tiek, kad būtų galima sukurti kelis Sąjūdžius.

Narystė Europos Sąjungoje koreguoja ir įpročius, ir tradicijas. Atsirado ne tik „euroremontas“, bet ir be abiejų tėvų augantys „eurovaikai“. Būdami Europos Sąjungos nariai, kartais aklai pripažįstame ir abejotinas vertybes, tokias kaip vienos lyties asmenų santuoka ir šių žmonių galimybė įsivaikinti.

Žydų tauta, kol galutinai išsivadavo iš vergijos, 40 metų klaidžiojo po dykumą. Biblijoje įrašytas tautos apsivalymo terminas turbūt yra tinkamas laikas atsikratyti blogų sovietinių įgūdžių bei tradicijų ir priartėti prie XXI amžiaus bendrųjų žmogiškųjų standartų. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 25-metis – daugiau nei kelionės pusiaukelė, ir tai guodžia.

Tačiau neabejotinų nuopelnų tautos atgimimui turinčiam Sąjūdžiui, dabar į savo gretas įstengiančiam suburti tik mažą visuomenės dalį, turbūt jau laikas išeiti užtarnauto poilsio. Priešingu atveju tauriu Sąjūdžio vardu besididžiuojanti, bet jokios įtakos plačiajai visuomenei nebeturinti organizacija rizikuoja tapti panaši į pretenzingą nebe pirmos jaunystės ponią. Tą, kuri vis dar nori atrodyti jauna ir graži, todėl iš biografijos ištrina tikrąją savo gimimo datą ir, užuot pažvelgusi į veidrodį, ima iš stalčiaus traukti ir kitiems rodyti jaunystės nuotraukas.

Vis dėlto, jei norime, kad Sąjūdžio tikslai ir idealai neišnyktų šiuolaikinėje tikrovėje, gyventi vien praeities prisiminimais yra maža.

Taigi su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 25-mečiu! Norisi tikėti, kad ši šventė ir minėjimai paskatins nubusti iš letargo ir, užuot ieškojus laimės svetur, pabandyti pirmiausia susitvarkyti savo namuose, savo Tėvynėje, kasdieniame gyvenime gerais darbais įprasminti Sąjūdžio veiklą.

Komentaras skambėjo per LRT radiją.