Nuomonės

2013.05.15 09:51

Mykolas Drunga. Apie vieną pedofilijos bylą Amerikoje

2013.05.15 09:51

Tvirkinti vaikus yra didelis nusikaltimas. Bet taip pat nusikaltimas kaltinti kitus taip padarius, jei to nežinai ar net žinai, kad jie taip nedarė. Ši problema iškilo ne tik Garliavoje, bet dar anksčiau Katalikų Bažnyčiai įvairiuose pasaulio kraštuose, įskaitant JAV. Apie tai straipsnis Niujorko dienraštyje „Wall Street Journal“.

Tvirkinti vaikus yra didelis nusikaltimas. Bet taip pat nusikaltimas kaltinti kitus taip padarius, jei to nežinai ar net žinai, kad jie taip nedarė. Ši problema iškilo ne tik Garliavoje, bet dar anksčiau Katalikų Bažnyčiai įvairiuose pasaulio kraštuose, įskaitant JAV. Apie tai straipsnis Niujorko dienraštyje „Wall Street Journal“.

Su juo verta susipažinti ir mūsų klausytojams bei skaitytojams. Straipsnį, pavadintą „Tėvo Gordono MacRae‘aus vargai“, parašė laikraščio redakcinės kolegijos narė, Pulitzerio premijos už gerus žurnalistinius darbus laureatė Dorotėja Rabinowitz, atskleidusi ne vieną melo teisėsaugos aplinkoje atvejį.

Straipsnio pagrindinė mintis ta, kad „kunigą nuteisė, kada atrodė būtina – ne kitaip yra ir šiandien – patikėti kiekvienu kaltintoju, prikišančiu Romos katalikų kunigui nepilnamečių tvirkinimą“. 

Tėvas G. MacRae‘us, dabar 60–ies metų amžiaus, jau 19–us metus sėdi Naujojo Hampšyro valstybiniame kalėjime, o savo kameroje tam tikromis progomis vis dar aukoja šv. Mišias. 1994–aisiais jį nuteisė kalėti nuo 33 su puse iki 67 metų dėl seksualinio išpuolio prieš nepilnametį paauglį.

„Kelias, neišvengiamai vedęs iki šio nuteisimo, nebūtų naujiena tiems, kurie stebėjo sufabrikuotas lytinio piktnaudžiavimo bylas, užtvindžiusias Ameriką visą devintąjį dešimtmetį ir dar pusę dešimtmečio po to. Tai bylos, kurios paliko begales sužalotų gyvenimų“, – rašė žurnalistė Dorotėja Rabinowitz ir tęsė:

„Tėvo G. MacRae‘aus byloje, kaip ir kitose, ir vėl pagrindu buvo kaltinimas, suformuluotas atkaklaus seksualinių nusižengimų tyrėjo tam tikroje atmosferoje, kurioje vien kaltinimo faktas jau buvo laikomas pakankamu įrodymu, jog kaltinamasis nusikalstamą veiksmą padarė ir turi būti nubaustas.

Be to, čia prisidėjo dar vienas faktorius – tariamo nusikaltimo aukos galėjo tikėtis tikrai didelių piniginių kompensacijų. 

Aišku, niekas negali abejoti, kad labai daug kaltinimų kunigams buvo gerai dokumentuoti ir kad tarp kunigų buvo tikrų seksualinių nusikaltėlių, kurie per dažnai būdavo slepiami ar ignoruojami. 

Tačiau niekas taip pat neturi abejoti, jog čia atsirado daug galimybių  neteisingiems, apgaulingiems apie tariamus tvirkinimus pareiškimams, susigalvotiems su tikslu riebiai uždirbti.

Stropūs civilinių bylų advokatai –atstovaujantys klientams, staiga pajutusiems pretenzijos dėl lytinio išnaudojimo pelningas galimybes ar pasiduodantiems įtaigai, jog galbūt prisimena kažkada buvę tvirkinami – iš tiesų sulaukė gražaus atlygio sau ir savo klientams.

Mančesterio vyskupija, kurioje kunigas G. MacRae‘us tarnavo, iki 2004 m. išmokėjo 22 milijardus 210 milijonų su viršum dolerių asmenims, kaltinusiems vyskupijos kunigus lytiniais nusižengimais nepilnamečių atžvilgiu“, – teigė žurnalistė D. Rabinowitz ir tada išdėstė kai kuriuos faktus.

Būtent, „paskui Thomą Groverį, kurio kaltinimų pagrindu prokurorai sudarė baudžiamąją bylą prieš tėvą MacRae‘ų, jau vilkosi ilgas šleifas smurto veiksmų, vagysčių ir nusižengimų narkotikus reguliuojantiems įstatymams“.

Žinoma, nuo savęs pridursime, aplinkybė, kad kunigo kaltintojas jau buvo anksčiau baustas, neįrodo, jog kunigą kaltindamas seksualiniu priekabiavimu jis melavo. Bet tai sumažina jo patikimumą.

Kaip tik tuo patikimumo trūkumu įsitikinusi ir žurnalistė D. Rabinowitz. Anot jos, kaltintojas buvęs kitų pamokytas, ką sakyti. Jo terapistė teismo metu, prisiekusiesiems nematant, jam parodžiusi, kada pradėti garsiai žliumbti – tada jis taip ir daręs.  

Be to, „Thomo Groverio pasakojimai buvo ne ką patikimesni nei tie, kurios išgirdome iš penkerių ar šešerių metukų amžiaus vaikų, įkalbintų kaltinti lopšelių darbuotojus“ per garsią bylą, kurioje „vaikai sakė buvę tvirkinami kapinėse ir slaptuose kambarėliuose“.

T. Groverio nusiskundimai tėvo G. MacRae‘aus adresu buvo taip pat sunkiai įtikimi. Pvz., kad kunigas „mane vijosi per kapines“ ir ten bandė įvaryti į kampą. Jis turėjo šautuvą ir „man kartojo ir kartojo, kad mane sužeis, nušaus, jeigu bandysiu kam nors pasiskųsti“.

Kunigas, sakė T. Groveris, greitkelyje jį vijęsis automobiliu. Anot T. Groverio, „per penkis sielovados susitikimus tėvas G. MacRae‘us jį seksualiai užpuolė, kai jam, T. Groveriui, tebuvo 15 metų. Kodėl, po pirmojo baisaus užpuolimo, T. Groveris noriai sugrįžo į dar keturis susitikimus, per jų kiekvieną jis vėl buvo per prievartą seksualiai išnaudojamas?

Ogi todėl, sakė jis, kad į kiekvieną susitikimą atėjo su ištrinta buvusių susitikimų atmintimi. Be to, T. Groveris patyręs „išėjimus iš kūno“, o tokie nežemiški patyrimai ir blokavo jo atmintį“.  

Pasak žurnalistės, kaltinamasis kelis kartus „keitė savo pasakojimus“, bet valstybė vis tiek žūtbūt norėjo kunigą nuteisti, todėl „teismui įpusėjus pasiūlė jam patrauklų sandorį – nuo vienerių iki trejų metų kalėjimo už kaltės prisipažinimą. Tačiau kunigas atsisakė.

Jis buvo atmetęs ir du ankstesnius tokius pasiūlymus, visą laiką teigdamas esąs nekaltas.  O vis tiek 1994 m. rugsėjį teismas jį nuteisė, ir teisėjas Arthuras Brennanas jam paskyrė bausmę, tolygią įkalinimui iki gyvos galvos.

Bet tai dar ne viskas. Valstybė grasino nauju tardymu pagal papildomus apkaltinimus – nebent kunigas dėl jų prisipažintų kaltas mainais už tai, kad valstybė nebereikalautų papildomo įkalinimo.

Nebeturėdamas pinigų ir galimybės pasisamdyti naują advokatą ir jau kęsdamas kalėjimo bausmę ir neabejodamas, kad ir antrajam teismui įvykus būtų nuteistas, tėvas G. MacRae‘us pasiūlymą priėmė.

Netrukus susitarta ir civiliniame teisme: T. Groveriui ir jo advokatams priteista 195,000 dolerių. Ir nors teismui T. Groveris sakė tų pinigų siekiantis tik terapijos išlaidoms sumokėti, pergalė tapo proga džiugiai T. Groverio šventei draugų ratelyje.

Per šią šventę, kaip rodo dabar kunigo G. MacRae‘aus advokatų rankose esančios fotografijos, pergalingi laimėtojai džiaugsmingai šoko, mosikuodami tiesiai iš banko parsineštais 50–ies dolerių banknotais.

Perspekyva gauti gero finansinio atpildo nebuvo jokia paslaptis janiems paaugliams Naujojo Hampšyro Kyno mieste paskutinio ano šimtmečio dešimtmečio pradžioje. Kai kurie buvo gyvenimo nuskriausti jaunuoliai, gerai žinomi policijai, kuriems tėvui MacRae‘ui ir teko dvasiškai patarinėti.

Vienas jų, Stevenas Wollschlageris, vėliau nuteistas už apiplėšimą, 2008 m. paliudijo, jog „visi vaikai gerai žinojo, jog bažnyčia dalija dideles pinigų sumas tam, kad kaltinimai neiškiltų į viešumą“. Šitas žinojimas ir paskatino vietos paauglius prie tų kaltinimų prisidėti.

Jis pats nenorėjo apie jam pagelbėjusį kunigą šitaip meluoti, nors jį taip daryti ragino vienas policijos detektyvas, žadėdamas finansiškai geresnį gyvenimą.

Netrukus aukštesnysis Naujojo Hampšyro teismas, – toliau rašė žurnalistė D. Rabinowitz, –  paskelbs nuosprendį dėl reikalavimo tėvą G. MacRae‘jų tučtuoj paleisti, atsiradus naujiems faktiniams duomenims. Reikalavimą įteikė panašiose apeliacijos bylose daug patirties turintis advokatas Robertas Rosenthalis.

O tarp tų duomenų – vieno reabilitacijos centro, kuriame gydėsi ir T. Groveris, buvusios klinikinės direktorės liudijimas, kad policija ją spaudė ir jai grasino, kadangi ji nesakė tai, ką pareigūnai iš jos norėjo išgirsti – būtent, kad T. Groveris jai skundėsi buvęs tėvo G. MacRae‘aus seksualiai išnaudojamas.

O T. Groveris taip jai nesakė, nors sakė, kad buvo prievartaujamas kitų – ir  tiek daug kitų, jog atrodė, jog jis siekiąs kažkokio seksualinio piktnaudžiavimo aukos pasaulinio rekordo“.

Tai tiek iš Dorotėjos Rabinowitz tiriamojo straipsnio dienraštyje „Wall Street Journal“.

Žodžiu, nors tikros pedofilijos, deja, pasitaiko, bet ne visi įtarimai pedofilija pasiteisina, kai kurie net piktybiškai prasimanomi. Taip gali būti ne tik Lietuvoje, bet taip realiai yra ir Amerikoje.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.