Nuomonės

2016.12.28 09:24

R. Valatka. Sovietų imperijos nebėra – metastazės dauginasi

2016.12.28 09:24

Kalėdos ir Vilniuje atsivėrusi smegduobė į antrą planą nustūmė ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui svarbią apskritą datą. Prieš 25 metus oficialiai buvo likviduota Sovietų Sąjunga.

Per visą beveik 70 metų istoriją nuolat triukšmavusi ir iki paskutinės akimirkos grasinusi tiek pasauliui, tiek savo pavergtiems valdiniams, SSRS užgeso taip tyliai, kad dar ilgai buvo sunku patikėti, jog raudonosios imperijos nebėra.

Tačiau nors ir griuvo tyliai, amžina save skelbusi komunizmo imperija paleido į aplinką daugybę metastazių. Po SSRS griūties labai greit paaiškėjo, kad imperija neišnyko. Ji tik prarado daugumą XVIII–XX a. užkariautų teritorijų. Tačiau beveik niekas nei senosiose Vakarų šalyse, nei net Lietuvoje iki pat Rusijos invazijos į Ukrainą nenorėjo to matyti.

Rusija netapo Respublika. Ji neįvertino savo kruvinos komunistinės praeities. Valdžią joje beveik iškart perėmė sovietinė slaptoji policija KGB. Demokratai buvo išsklaidyti ar nužudyti. Laisva žiniasklaida sunaikinta. Televizija vėl tapo propagandos ruporu.

KGB statytinis Putinas paskelbė, kad Sovietų imperijos griūtis buvusi geopolitinė katastrofa. Nors iš tikrųjų tai geopolitine katastrofa derėtų vadinti Sovietų imperijos sukūrimą. Jei ne komunistų imperija, Antrojo pasaulinio karo galėjo ir nebūti. Kaip ir daugybės kitų XX a. karų.

Žemėlapiai taip pat niekur nedingo.

Rusija užgrobė didelį gabalą Ukrainos teritorijos. Prie vakarinių sienų, už kurių iki pat Prancūzijos plyti tankų puolimui patogi lyguma, rusai perkelia vis naujas armijas. Rusijos artilerijai iš Karaliaučiaus srities ir satelitinės Baltarusijos.yra pasiekiama beveik visa Lietuvos teritorija. Negana to, Astravo atominės elektrinės pavidalu virš Vilniaus kyla rusiškas branduolinis kardas.

Apskritai, kol Rusija netaps Respublika, tol buvusios Rusijos kolonijos, tarp jų ir Lietuva, negalės jaustis saugios. Visa Europa – taip pat.

Per ketvirtį amžiaus politiškai padarėme labai daug, kad Sovietų imperijos metastazės aplenktų Lietuvą. Mūsų šalis įtvirtino demokratiją, tapo ES ir NATO nare. Tačiau techniškai Sovietų imperijos metastazių Lietuvoje – vis dar daug.

Geležinkelio vėžė tebėra rusiška. Net ir „Rail Baltic“ sunkiai sekasi sujungti su Vakarų šalių geležinkelių sistema. Mūsų elektros sistema net ir po 25 metų tebėra valdoma iš Maskvos dispečerinės. Taigi sovietinė okupacija Lietuvos energetikoje dar tebesitęsia.

Vis dėlto netrukus Lietuva atsijungs ir nuo vadinamojo BRELL žiedo. Tai bus bene didžiausias mūsų laimėjimas po Nepriklausomybės atkūrimo bei įstojimo į ES ir NATO.

Bet negalima pamiršti, kad kur kas sunkiau nei dujų ar elektros tinklus sekasi atjungti Lietuvos visuomenę nuo kultūrinės sovietų imperijos įtakos. Dauguma Lietuvos televizijų šeria šalies visuomenę propagandine Rusijos kino ir TV produkcija. Televizijose skamba rusų kalba, o mokyklose rusų kalbos vis dar yra aiškiai per daug.

Nenukirpta virkštelė su KGB valdomos Rusijos kultūrine-propagandine koše kelia mūsų laisvei didesnį pavojų nei prie mūsų sienų stovinčios Rusijos armijos. Imperinės metastazės lėmė jau ne vienų Seimo ir Prezidento rinkimų rezultatus.

Rinkdamiesi Rusijai tinkančias politines jėgas Lietuvos rinkėjai ne kartą ir ne du pristabdė valstybės valdymo modernizavimą. Šalies valdymas vis dar nėra vakarietiškas. Jis, kaip ir švietimo sistema, tebeturi daugybę sovietinės-rusiškos sistemos reliktų.

Tai stabdo Lietuvos ekonominę pažangą. Stabdymo padariniai – didesnė nei turėtų būti emigracija ir nemažos dalies visuomenės nepasitenkinimas laisve. O tai naudinga Rusijai, atvirai skatinančiai sovietinių metastazių aktyvavimą Lietuvoje.

Prieš 30 metų sukurtame gruzinų režisieriaus Abuladzės filme „Atgaila“ keletą kartų kartojamas epizodas, kaip žemė nepriima diktatoriaus kūno. Net ir praėjus ketvirčiui amžiaus po SSRS žlugimo, net ir Lietuvoje vis dar aktualu galutinai palaidoti atskiras jau supuvusio Sovietų imperijos kūno dalis.

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.