Nuomonės

2016.11.02 09:05

R. Valatka. Dvi valdančiosios Seimo koalicijos – vienas vadas

2016.11.02 09:05

Vėlinių rytą tradiciškai pritiktų kalbėti apie mirusiuosius, stiprų lietuvių prisirišimą prie tėvų ir protėvių kapų. Būtų gražu prisiminti herojiškas Kauno Vėlines prieš 60 metų. Kai 10 tūkst. Kauno moksleivių ir studentų, susirinkusių į kapines Vytauto prospekte, nebodami okupantų represijų, apjuosė sovietų dar nenugriautą paminklą „Žuvusiems už Tėvynę“, sugiedojo Lietuvos himną, skandavo „Laisvę Lietuvai!“ ir „Šalin rankas nuo Vengrijos!“  ir iškėlė uždraustą Trispalvę.

Tačiau Lietuvoje kaip diena, taip naujiena. „Valstiečių“ vadas Ramūnas Karbauskis paskelbė, kad jis Seime kuria net dvi valdančiąsias koalicijas. Vieną valdžiai imti, o antrą – „vertibių“.

Dėl formalios koalicijos imant valdžią R. Karbauskis derasi su socialdemokratais. O dėl kitų reikalų, pavyzdžiui, dėl valstybinių monopolių, kurių Lietuva, stodama į Pasaulinę prekybos organizaciją, įsipareigojo neturėti, R. Karbauskis formuos dar didesnę Seimo daugumą. Į kurią pats praktiškai jau įtraukė opozicijoje liekančius konservatorius. Kuriems bus liepta balsuoti už alkoholio prekybos monopolį. Priešingu atveju konservatorių opozicija bus paskelbta blogiečiais, kurie pamina savo vertybes.

Gilią mintį apie dvi Seimo daugumas Naisių dvarininkas išdėstė prieš pat Helovino vakarą. Todėl pirmoji mintis – pajuokavo. Tačiau prisiminus, kad R. Karbauskis su humoru nedraugauja, lieka konstatuoti, kad tai – dar vienas, ir, ko gero, pats rimčiausias jo apsėdimas.

Ką dvi Seimo daugumos neša Lietuvai? Ir kaip tai dera su R. Karbauskio šūkiu „Visa valdžia – profesionalams!“

Visiškai nedera, jei laikysimės Vakaruose įprasto profesionalų vyriausybės apibrėžimo. Puikiai dera, jei suvokiame, kad R. Karbauskio supratimas apie profesionalus smarkiai skiriasi nuo to, kuris įprastas Vakarų demokratijose.

Dvi valdančiosios daugumos – tai silpnai užmaskuotas siekis griauti demokratijos pamatus. Esminę demokratijai įtampą tarp valdžios ir stiprios opozicijos R. Karbauskis siekia pakeisti visuotine baimės atmosfera. Antroji arba plačioji dauguma atliktų spaudimo valdžios kritikams, o gal ir susidorojimo su jais funkciją.

Kitaip sakant, tos opozicinės partijos ar politikai, kurie nepasirašys po R. Karbauskio kliedesiais, bus paskelbti savo „vertibių“ išdavikais, viešai linčiuojami. Štai jums ir reali politikos depolitizacija pagal R. Karbauskį.

Valstybėje, kurioje nelieka aiškios opozicijos, išplaunami demokratijos pamatai. Nelikus aiškios opozicijos kituose Seimo rinkimuose žmonėms lieka tik „pasirinkimas“ balsuoti už labai aiškų vadą ir  jo „vertibes“.

Tokį vaizdą jau senokai stebime Vengrijoje, o dabar štai jau metus ir Lenkijoje. Tiek šių šalių dominuojančių partijų veiksmai, tiek ir R. Karbauskio siekiai paremti ta pačia „vertibių“ tironija. Kylanti iš savo mesianizmu įtikėjusio vado kompleksų.

Nesileidžiant į ilgus aiškinimus, kad R. Karbauskis, kaip ir Jaroslawas Kaczynskis ar Viktoras Orbanas, yra kompleksuotas, tik vienas klausimas – ar matėte kada jį besidžiaugiantį? Net rinkimų naktį, kai bet kuris tiek vietų Seime laimėjęs lyderis trykštų džiaugsmu, jis buvo toks įsitempęs, lyg grėstų kalėjimas, o ne visos Lietuvos valdžia. Iš atminties pirmiausia išnyra Rolando Pakso vaizdinys.

Tokie žmonės paprastai nepakelia kritikos, jie amžinai jaučia instinktyvią baimę, kad kažkas kasasi po jų pamatais. Iš čia ir potraukis užsėsti visas įmanomas kėdes. Iš čia ir noras, nepaisant išrinkimo, toliau valdyti „Agrokoncerno“ akcijas. Iš čia ir siekis neturėti jokios opozicijos Seime. Todėl R. Karbauskis ir bando iškart įkinkyti opoziciją į savo dvaro jaučių jungą.

Noras turėti dvi Seimo daugumas, kaip ir išvedžiojimai apie „vertibes“, yra labai rusiški. Ar ne tą patį daro Vladimiras Putinas? Noras vienu metu sėdėti ant dviejų kėdžių sufleruoja, kad pagrindinis R. Karbauskio tikslas valdžioje – viską kontroliuoti ir  visiems primesti savo pasaulio matymą.

Ar R. Karbauskiui pavyks padaryti tai, kas nepavyko R. Paksui?

Atsakymas priklauso nuo atsakymo į kitą klausimą – ar būsimajame Seime bus stipri opozicija, kurios nepavyks „įpinklinti“ į „vertibėmis“ maskuojamą antrąją Seimo daugumą?

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.