Nuomonės

2016.06.22 08:34

M. Drunga. Rusai – kuo čia dėti?

2016.06.22 08:34

Visos valstybės užsiima propaganda. Tobulos propagandos pavyzdį internete plačiai paskleidė grupė Amerikoje gyvenančių ir dirbančių rusų, kurių svarbiausias – publicistas Dmitris Orlovas. 

Straipsnyje „Rusiškas įspėjimas“, publikuotame Kanados svetainėje www.globalresearch.ca ir daugelyje kitų, jie rašo:

„Nėra jokios objektyvios priežasties, kodėl Jungtinės Amerikos Valstijos ir Rusijos Federacija turėtų laikyti viena kitą priešininkėmis. Dabartinė konfrontacija yra grynai neokonservatorių kulto ekstremistinių nuostatų rezultatas. To kulto nariams dar prezidento Billo Clintono laikais buvo leidžiama inflitruoti Jungtinių Valstijų federalinę vyriausybę.

Būtent neokonservatorių kultui priklausantieji yra tie, kurie į bet kurią jų įsakymams nepaklūstančią valstybę žiūri kaip į priešą, kurį reikia sutriuškinti. Jų nepailstamų pastangų dėka daugiau nei milijonas žmonių jau žuvo buvusioje Jugoslavijoje, Afganistane, Irake, Libijoje, Sirijoje, Pakistane, Ukrainoje, Somalyje ir daugelyje kitų šalių.

Ir žuvo jie vien dėl neokonservatorių maniško įsikalbėjimo, kad Jungtinės Amerikos Valstijos turi būti pasaulinė imperija, o ne eilinė, normali šalis, ir kad kiekvienas nacionalinis lyderis turi arba prieš juos atsiklaupti, arba būti nuverčiamas.

Bet štai ši nepalenkiama jėga pagaliau susidūrė su nepajudinamu objektu, kuris vadinasi Rusija. Neokonservatorius reikia sustabdyti anksčiau, negu jie mus visus pražudys“, – atvirame laiške pasauliui įspėja D. Orlovo vadovaujama Amerikos rusų grupė.

Iš karto sunku pasakyti, kad tai propaganda. Juk šioje citatoje yra daug tiesos, Amerika tikrai nėra vien šventųjų tvirtovė, dėl jos vadovų išties žuvo per milijoną žmonių, tą reikia pripažinti.

Tačiau ar dėl žūčių, pavyzdžiui, buvusiose Jugoslavijoje, kalti vien Amerikos vadovai bei jų pasiųsti naikinantys antskrydžiai? Ar prie naikinimo nė trupučio neprisidėjo Rusijos palaikomi serbų nacionalistai, vykdę kruvinus veiksmus kitų pietų slavų tautybių ir kitų religijų, pavyzdžiui, musulmonų, atžvilgiu? Ar karai buvusioje Jugoslavijoje tik amerikiečių inspiruoti?

O Afganistane ar irgi žudė tik amerikiečiai? Ar nieko nebereiškia istorija, kuri rodo, kad į Afganistaną buvo įsiveržę ne tik amerikiečiai, bet anksčiau už juos dar ir rusai, kuriuos įveikė mudžahedinai, protarpiais su amerikiečiais susidėję, bet kartais prieš juos ir atsisukę, kaip antai sprogdindami jų lėktuvus ir pastatus Niujorke, Vašingtone bei kitur?

O kaip su Ukraina? Ar ten taip pat žudė tik amerikiečių neokonservatoriai bei jų vietiniai pakalikai, o rusai tebuvo nekaltos aukos arba jų išvis ten nebuvo nė kvapo?!

Pagaliau, kodėl tie nekonservatoriai taip linkę į diktavimą kitiems? Kas juos varo? Iš kur ir kaip jie tokie atsirado? Argi daugumos jų tėvai ir seneliai nebuvo rusai arba Rusijos žydai ir ten „statė“ komunizmą, o paskui praregėjo ir pasitraukė į Vakarus? Gal dėl to jų taip negali pakęsti D. Orlovas ir kiti „tikri rusai“?

Argi neokonservatorių nevaro įsitikinimas, kad Amerikos ir kitų Vakarų šalių demokratijos, nors jokiu būdu netobulos, vis dėlto yra pačios pakenčiamiausios ligi šiol žmonių sugalvotos politinės sistemos, į kurias šimtais tūkstančių ir dabar „varo“ pabėgėliai, o ne, pavyzdžiui, į „normalią“ Rusiją.

Iš tos Rusijos ir jos užimtų šalių, priešingai, carų ir tarybinių komisarų valdymo laikais ar jiems baigiantis žmonės tik bėgdavo. O tam, kad atgavus laisvę, Baltijos ir Rytų Europos šalių žmonėms nereikėtų vėl nuo rusų bėgti į Vakarus, tos šalys ir prisidėjo prie NATO – ne tam, kad Rusiją užsipultų, bet tam, kad nuo jos apsigintų, kaip tą jau ne kartą praeityje joms teko daryti.

Faktą, kad Rusija ne visą laiką buvo tik kitų engiama ir puolama, bet ir pati ne kartą puolė bei engė kitus, D. Orlovo grupės rusai pamiršta, ignoruoja, nutyli. 

Kaip tik dėl šio negalėjimo pasižiūrėti į savo ir kitų istoriją nevienašališkai, priimti visus, kad ir nepatogius, istorijos faktus, pripažinti ne tik svetimųjų, bet ir savųjų klaidas, šie rusų pareiškimai yra propagandiniai.

Tačiau kartu tai ir tobula propaganda, nes joje ne tik melas, nes ji, jei ir ne įtikina, tai bent verčia suklusti protingus žmones, kaip antai socialdemokratą, Vokietijos užsienio reikalų ministrą Franką-Walterį Steinmeierį.

Kaip pranešė spauda, jis neseniai pakritikavo šį mėnesį ties rytinėmis NATO sienomis vykstančias pratybas kaip „žvanginimą kardais“, galintį suteikti pretekstą seno Rusijos konflikto su Vakarų aljansu atnaujinimui, o D. Orlovo vasdovaujamos rusų grupės žodžiais, toks NATO elgesys – tai „postūmis į Trečiąjį pasaulinį karą“.

Vokietijos radijo „Deutschlandfunk“ komentatorius Rolfas Clementas sako „negalintis patikėti“, kad šitaip dabar kalba Vokietijos užsienio reikalų ministras po to, kai jis „per NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimą prieš mėnesį būtent šitai politikai, kurią dabar kritikuoja, drauge su kitais pritarė.“

Pasak R. Clemento, šių vienbalsiai sutartų NATO pratybų pagrindas – tai „Rusijos elgesys Kryme ir rytų Ukrainoje, kur „Maskva ginklais ne tik žvangino, bet atsakinga ir už tai, kad jais buvo pasinaudota. [...]

Taip, F.-W. Steinmeieris teisus: reikia su Rusija ir kalbėtis. Tačiau šitoks dialogas prasmingas tik turint stiprų ir tvirtą pagrindą. Įtampos mažinimo politika, prasidėjusi septintąjį ano šimtmečio dešimtmetį, su dialogo pasiūlymu jungė aiškų ir patikimą pasirengimą gintis. Taip ir gimė politika, kuri po daugiau nei 20 metų privedė prie dviejų blokų konfrontacijos sumažėjimo.    

Pasiūlymą kalbėtis NATO ir šią savaitę pateikė Rusijai: NATO ir Rusijos taryba turėtų susitikti dar prieš viršūnių susitikimą liepos 8-ąją. Tačiau šią akimirką ant stabdžių mina Rusija“,  – rašė Vokietijos radijo svetainės „Deutschlandfunk“ apžvalgininkas.

Ne tik politikos, bet ir sporto reikalauose, pavyzdžiui, dėl lengvosios atletikos dopingo skandalų, „Rusijoje nėra jokių bent kokios įžvalgos ar apgailestavimo pėdsakų“, – sakė Vokietijos radijui Rusijos reikalų įgaliotinis federacinės Vokietijos vyriausybėje Gernotas Erleris. – Tą rodo ir iš Rusijos prezidento sklindančios politinės reakcijos.“

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.