Nuomonės

2021.03.06 09:00

Mykolas Drunga. Vengrijai ir Lenkijai reiktų apsispręsti

Mykolas Drunga, apžvalgininkas2021.03.06 09:00

Trečiadienį valdančioji Vengrijos premjero Viktoro Orbano partija „Fidesz“, nelaukdama, kol ją išmes, pati pasitraukė iš krikščionių demokratų frakcijos Europos Parlamente. Kokias reakcijas tai sukėlė užsienio spaudoje?

Pasak Malmės dienraščio „Skanska Dagbladet“, tokia partija kaip „Fidesz“ seniai nebetinka būti Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos nare, nebent ši frakcija būtų praradusi savo patikimumą. „Populistai žaidžia visai kitoje lygoje, ir kas iš tradicinių partijų to neįžvelgia, kenkia sau pačiam.

Vengrija ir Lenkija juda vis tolyn nuo reikalavimų, kurie susiję su naryste Europos Sąjungoje. Jau pasiekta riba, tačiau kol kas Europos Sąjunga to pakankamai aiškiai dar nesuvokė. Išmetimas iš Europos liaudies partijos būtų žingsnelis link to, kad „Fidesz“ ir jos lenkiškas atitikmuo „Teisė ir teisingumas“ galutinai apsispręstų, ar vykdyti savo nacionalistinį projektą ar būti Europos Sąjungos nare“, – tarė regioninis Švedijos laikraštis.

Varšuvos dienraštis „Gazeta Wyborcza“ pažymėjo, jog „V. Orbanas išmoko Europos Sąjungos politikais meistriškai manipuliuoti. Pirma jis trankosi ir griaudžia – o paskui atsiprašo. Tuo tarpu jis savo šalį pavertė nuosavu dvaru.

Šiandien ekspertai Vengrijos nebelaiko demokratine šalimi – nes joje siaučia korupcija, praktiškai nebėra laisvos žiniasklaidos, o iš parlamento V. Orbanas pandemijos laikais atėmė įgaliojimus. O vis tiek Briuselyje nebuvo galima apsispręsti, ką su juo daryti. Tam geriausias pavyzdys – klausimas, ar partiją „Fidesz“ pašalinti iš Europos liaudies partijos frakcijos. Dabar pats V. Orbanas įsakė savo deputatams iš jos išstoti.

Galima manyti, kad tuomi jis atsisakė savo apsaugos skėčio. Tačiau jo orientavimosi į Rusiją ir Kiniją akivaizdoje reikia savęs paklausti: ar Vengrijos ministrui pirmininkui išvis to skėčio bereikia?“ – teiraujasi Lenkijos sostinės liberalusis laikraštis.

Budapešto dienraštis „Magyar Nemzet“ atsiduso: „Pagaliau galime įtraukti gryno oro! „Fidesz“ atsiėmė savo veikimo Europos politikoje laisvę. Nebereikės daugiau taikytis prie liberalų ir kairiųjų – tai didelis daiktas!“

„Ypač tokiais laikais, kai vyksta tradicinių tautinių ir europietiškų vertybių tirpdymas. Tuomet reikia normaliems žmonėms, konservatyviai ir tautiškai nusiteikusiems, krikščionims, antiglobalistams, taip pat ir tautiškai nusiteikusiems kairiesiems jungtis ir veikti išvien, kad būtų išvengta galutinio žlugimo.

O tas galutinis sunykimas prisistato kaip globalizacija, Jungtinės Europos Valstybės, migrantų įsikraustymas be saiko ir tikslo. Be to, tai yra ir nukrypimas nuo dorovės, kai vyrui neleidžiama būti vyru, o moteriai – moterimi. Ir kai teoriškai krikščioniška ir konservatyvi liaudies partija tikrus krikščionis ir konservatorius iš savo gretų ištremia!“ – teigė Vengrijos laikraštis žodžiais, kurie atliepė ir kai kurių Lietuvos netolerantiškų veikėjų mintis.

Tačiau Berlyno nepriklausomų kairiųjų dienraštis „Tageszeitung“ reiškė pasitenkinimą kita prasme. Jis rašė, kad vyriausybės vadovas V. Orbanas tikslingai siekdamas sukurti „neliberalią demokratiją“ praeityje niekada nepraleisdavo progos užprotololuoti savo panieką tokioms europietiškoms vertybėms kaip demokratija ir teisinė valstybė.

„Žiniasklaidos pažabojimas, šiurkštūs įsikišimai į teisėtvarkos institucijų nepriklausomumą, Sorošo universiteto iškraustymas iš Budapešto, nuotaikų kurstymas prieš migrantus ir migrantes, susijęs su atsisakymu priimti prieglobsčio ieškančius žmones – šitokių V. Orbano valdžios nusižengimų sąrašą būtų galima tęsti ligi begalybės“, – teigė Vokietijos sostinės laikraštis.

Vokietijos buvusių komunistų laikraščiui „Neues Deutschland“ atrodė, kad „kai kuriems vokiškųjų partijų Europos krikščionių demokratų gretose nariams labiausiai nepatiko vengrų blogos manieros. Todėl jie, tie dešinieji vokiečiai, iki paskutinės minutės statė tiltus į Budapeštą, jiems „Fidesz“ bičiulių pasitraukimas nepaisant jų nukrypimų nuo teisinės valstybės, demokratijos ir spaudos laisvės nebuvo lengvas“.

Tačiau Vienos dienraštis „Standard“ pažymėjo, jog „Budapeštą kritikavo ne tik kairieji, bet ir pilietiški centristai. Būtent daugelis pastarųjų sutiko, kad V. Orbano savavališki veiksmai grėsė sugriauti bent minimalų konsensusą dėl bendrų vertybių.

Aišku, buvo ir tų, kurie pasisakė už partijos „Fidesz“ palikimą Europos liaudies partijos frakcijoje. Vis dėlto elgtis taip, lyg Orbano partijai būtų vietos socialiai nusiteikusių krikščionių demokratų šeimoje, yra politinis melas. Jo nebesilaikyti reiškia pažangą“, – darė išvadą Austrijos sostinės dienraštis.

Apžvalga skambėjo per LRT RADIJĄ.

.

Populiariausi