Nuomonės

2021.03.06 17:41

Benas Lyris. Dievas myli nekaltindamas ir neteisdamas

Benas Lyris, kunigas ir poetas, LRT.lt2021.03.06 17:41

Tęsiasi gavėnios paslaptis, kuri vis labiau turėtų padėti mums atpažinti Dievo sūnaus širdį, duotą mums kaip dovaną, kad būtume pajėgūs eiti su meile, kuri neturi sąlygų.

Šiandien sekmadienio Evangelijoje girdime žodžius ir čia sutinkamą vaizdą, kuris stebina. Nes tai turbūt vienintelė vieta, kur Jėzus, susisukęs iš virvučių rimbą, kaip rašo evangelistas Jonas, išvijo visus šventyklos prekiautojus, pardavinėjusius jaučius ir avis, išbarė pinigų keitėjus ir išvartė jų stalus, o karvelių pardavėjams sakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų“.

Dievas atneša save kaip dovaną, savo Sūnaus meilėje, ir nebereikia mums permaldauti už nuodėmes nekaltų gyvulėlių, kad Dievas mums atleistų. Dievas yra sujaudintas graudžios širdies, atgailaujančios, mylinčios, ieškančios širdies, bet ne gyvulių aukų. Jėzus sako, kad šventykla yra Jis pats.

Tai reiškia, kad Jis geba mylėti mus nekaltindamas, geba priimti mūsų klaidas nekritikuodamas mūsų. Dažnai mes laukiame Dievo, kuris išdaužytų visiems veidus, padarytų tvarką, įvestų teisingumą, sulygintų teisinguosius su neteisingaisiais. Bet iš tikrųjų Dievas yra tas, kuris mus myli be sąlygų, kuris prisiliečia prie žmogaus jo nekaltindamas ir neteisdamas, bet parodydamas pačią gražiausią savo galią – atleidimo galią.

Dievas yra sujaudintas graudžios širdies, atgailaujančios, mylinčios, ieškančios širdies

Te ši gavėnia padeda mums, gyvenantiems susiskaldymo, susipriešinimo, nerimo, baimių, pandemijos pasaulyje, kai neturime aiškių tikslų dėl rytojaus, kai neturime aiškių ramybės ženklų, atpažinti vienintelę savo viltį – patį Kristų, kuris atiduoda save kaip šventyklą, kaip dovaną, kaip mūsų gyvenimo pašventinimą, kad mes gebėtume, pripažinę savo trapumą, klaidas, juodžiausias puses ir žaizdas, eiti su Dievu išgyti. Nebijoti Jam parodyti savo gyvenimo randų ir, be abejo, išmokti dėkoti už tas vietas, kur esame stiprūs.

Velykų paslaptis paliečia Dievui mylint taip, kaip niekas kitas. Jis atleidžia ir apkabina, Jis yra tas, kuris nedaužo mums veido, nebando įrodyti mums savo tiesų, kaip darome mes, bet kuris vienintelis meilę mums dovanoja ir kviečia ja gyventi.

Populiariausi