Nuomonės

2021.02.20 16:52

Benas Lyris. Neieškokime Dievo kaip prokuroro

Benas Lyris, kunigas ir poetas, LRT.lt2021.02.20 16:52

Netrukus mes vis gilyn pasinersime į gavėnios paslaptį, kuri pradedama Pelenų trečiadieniu, kai apsibarstome galvas pelenais ir girdime kunigo žodžius: „atmink, žmogau, kad dulke virsi, bet Viešpats tave prikels paskutiniąją dieną“.

Šią savaitę liturginiuose skaitiniuose, Evangelijose, matome fariziejus su Jėzumi ginčijantis, reikalaujant ženklo ir spendžiant jam pinkles. Taip pat sekmadienio Evangelijoje matome, kur Dievo meilė nuveda Sūnų – į dykumą, kur jis bandomas 40 dienų, yra pažeidžiamas, nevalgo – pasninkauja. Tai yra tam, kad mes pamatytume, kiek daug pastangų Dievas deda, jog pažadintų mūsų širdį gyvenimui.

Visas gavėnios metas, Jėzaus atėjimas į žmogaus gyvenimą yra tam, kad pažadintų mus tikriems dalykams, kad atpažintume Dievą, atėjusį gyventi mūsų gyvenime, kad atpažintume savo pačių klaidas, jokiu būdu jų nekartotume, nemylėtume jų, bet gebėtume suvokti, kokia stipria meile mes esame atpirkti.

Žmogus visada ieško Dievo kaip prokuroro, mes norėtume tokio Dievo. Kas labiausiai šiandien piktina pasaulį, tai kad Dievas gerbia žmogaus laisvą valią ir nieko nesutvarko. Kiek daug, atrodo, neteisybės – paimtų botagą, visus išdaužytų ir padarytų tvarką, kiek gi taip galima, ar ne? Juk matome, kiek daug neramybės Europoje ir visame pasaulyje. Esame ant neramybės slenksčio, šalys nesutaria tarpusavyje, labai daug įtampų, o taip norėtųsi teisingo Dievo, kuris ateitų, išdaužytų, iškapotų ir būtų aišku, kad mes einame su „galingu Dievu“.

Žmogus visada ieško Dievo kaip prokuroro

Ir štai mes turime tą paslaptį, kad žmonija visada nesugebėjo priimti nuolankios Dievo meilės ir kad Dievas ateina, jog pažadintų mūsų širdį, kad būtume jautrūs mes, kad gebėtume vieni su kitais susikalbėti. Ir pats didžiausias stebuklas – ne kad Dievas viską sutvarko, bet kad mes, jautriai budėdami, atsiversdami, nuolat keisdami savo gyvenimo kryptį („atsiverskite ir tikėkite Evangelija“), tampame panašūs į Dievo elgesį, jo sūnaus žmogišką charakterį ir taip gebame vieni su kitais susikalbėti.

Daugybės dalykų žmoguje Dievas negali perkeisti, jeigu žmogus neturi atviros širdies. Pažvelkime, kiek daug mokinių sekė Jėzų paskui, kai Jis vaikščiojo žeme. Stebuklą Jėzus galėjo padaryti tų mokinių gyvenime, kurie jį priėmė. Lygiai taip ir šiandien matome – Dievas padaro stebuklą tuose žmonėse, kurių širdys yra atviros. Ir gavėnia mums yra laikas ne tam, kad plaktume save, bet kad atpažintume, jog mums reikia Dievo ir be Jo mes negalime vienas kito nei mylėti taip, kad meilė nesibaigtų, nei atleisti taip, kad atleidimas neišsektų, nei kurti jokių žmogiškų ryšių, kurie neturėtų jokių interesų, tik Dievo meilę vienas kitam.

Daugybės dalykų žmoguje Dievas negali perkeisti, jeigu žmogus neturi atviros širdies

Prašykime tos malonės atpažinti Dievo veidą, kai kartais norime Dievo, kuris baudžia, kuris įveda tvarką, prokuroro, kuris padaro daug stebuklų – iš akmenų pridaro duonos, iš vandens pridaro vyno, iš nieko padaro daug. Tai – utopija, vaikų žaidimai, nebrandaus žmogaus svajonės. Dievas turi galią iš labai atviros širdies padaryti labai mylinčią širdį, perkeičiančią ir pasaulį, ir save.

Mes turėsime gavėnios metą, kad atpažintume pačią svarbiausią mūsų tikėjimo tiesą – Kristaus mirtį, kančią ir prisikėlimą, kad suvoktume, jog Dievas ateina ne kaip prokuroras, bet kaip advokatas, kuris gelbėja pasaulį ir mes esame atpirkti Jėzaus žaizdomis. Popiežius Pranciškus ne kartą yra pasakęs, kad mes esame atpirkti Jėzaus žaizdomis ir kas tas žaizdas, Jo besąlyginę meilę priima, tas įgauna galią gyventi gyvenimą, kuris neturi mirties. Tas gyvenimas, padovanotas mums, paliečia ir kitus, kai suvokiame, kokia Dievo meile esame mylimi ir gebame ja pasidalinti.

Nuoširdžiai linkiu, kai žengiame į gavėnios paslaptį, į Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo apmąstymą, kad visi kartu gebėtume priimti Jėzaus meilę iki mirties, kuri nedarė pataisų, paliesdama tik vienus, bet ne kitus, o paliečia visus, bet labiausiai tuos, kuriems ta meilė reikalinga. Tegul ši gavėnia, į kurią keliaujame šią savaitę, paliečia mane, paliečia Jus ir drįstume pasakyti: „Man Tavęs reikia, Dieve, ateik ir būk kartu su manimi“.

Amen.

Populiariausi