Nuomonės

2016.04.27 14:10

M. Drunga. B. Obama Europoje

2016.04.27 14:10

Nuo anos savaitės pabaigos Vakarų spaudoje dominavo Amerikos prezidento Baracko Obamos vizitai – pirmiausia Londone, paskui Hanoveryje. Jam labiausiai rūpėjo tai, kad Didžioji Britanija neišstotų iš Europos Sąjungos, tačiau jis turėjo lūkesčių ir dėl Vokietijos.

Kaip pažymėjo Vokietijos radijas „Deutschlandfunk“, tai jau penktoji dabartinio Amerikos prezidento viešnagė Vokietijoje. Jis siekia, kad vokiečiai palaikytų laisvosios prekybos sutartį tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Jis taip pat išsakė paramą Angelos Merkel politikai bėglių atžvilgiu.

B. Obama yra žinomas kaip politinės simbolikos draugas. Kas gali pamiršti tą vaizdelį, kurį sudarė jo atsipalaidavusi poza idiliškoje Bavarijos Alpių panoramoje 2015 m. birželį ir priešais jį gyvai gestikuliuojanti kanclerė A. Merkel?

Tąsyk momentinė fotografija įamžino du aplinkosauga susisielojusius  politikus, kurie tik ką buvo nutarę, jog šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą pasaulyje reikia sumažinti 70 procentų iki 2050 m.

Tai, kad B. Obama tikriausiai paskutiniam savo vizitui Vokietijoje pasirinko būtent Hanoverį, negali būti atsitiktinumas. Sekmadienio vakarą kartu su kanclere A. Merkel jis atidarė pasaulyje didžiausią pramonės ir technologijos mugę, kurioje Vokietijos partnerė šiemet yra Jungtinės Amerikos Valstijos.

Šią progą jis ir norėjo išnaudoti tam, kad pareklamuotų didžiausią amerikiečius ir europiečius jungiančią prekybos erdvę. Tačiau jai  įgyvendinti dar trūksta vieno dalyko – Transatlantinės prekybos ir  investicijų partnerystės (TPIP).

Tai „vienas geriausių būdų skatinti ūkio augimą ir darbo vietų kūrimą“, – sakė B. Obama dienraščiui „Bild“ savo kelionės į Vokietiją išvakarėse. Tačiau kaip tik šiuo klausimu jis iš savo draugų Vokietijoje sulaukė tokio didelio pasipriešinimo, kokio seniai jau nebuvo patyręs joks Amerikos prezidentas.

Būtent Hanoveryje prieš pat jo atvykimą kelios dešimtys tūkstančių žmonių protestavo priekaištaudami, kad sutartis dėl laisvosios prekybos suderėta pasislėpus už uždarų durų ir kad „Transatlantinės prekybos ir  investicijų partnerystės“ priedanga įvedamas Trojos arklys, kuris esą susilpnina ir suminkština europietiškus gamtosaugos ir vartotojų apsaugos standartus.

Tačiau pasak dienraščio „Frankfurter Allgemeine“ sekmadienio laidos, Hanoveryje susirinkę pramonės atstovai „tiesiog ėjo iš proto“ dėl B. Obamos. „Nesakykite niekas, kad vokietis staklių gamintojas, šitas iki gyvo kaulo sausas techninis žmogus, nepajėgus pajusti aistrą ir susižavėjimą.

Kai atskrenda Amerikos prezidentas, pramonininkui ima greitai plakti širdis! Patentuoti fabrikantai tampa panašūs į kaip roko žvaigždę išvydusias paaugles: „Barackai, noriu su Tavim nusifotografuoti!“, ironizavo Frankfurto dešiniųjų liberalų laikraštis.

Pirmadienį tas pats dienraštis pažymėjo, jog „prezidentas B. Obama šiandien atsiskleidžia kaip didžiausias A. Merkel gerbėjas, kuris žavisi jos laikysena ir lyderyste pabėgėlių klausimu, kitaip nei daugelis vokiečių ir daugelis europiečių. 

Vašingtono Baltuosiuose rūmuose dabar, atrodo, net meldžiamasi už kanclerę. Ir tai ne blogiausias variantas, kad Vakarams vadovaujantieji juda pirmyn ta pačia banga ir vieni kitais pasitiki.

Žinoma, būtų buvę labai naudinga, jeigu B. Obama būtų energingiau įsikišęs tada ir ten, iš kur naujausi bėglių srautai pirmiausia pradėjo trykšti. Ta prasme kanclerės gyrimas kažkaip skamba kaip nuodėmių atleidimas  sau pačiam“,  – teigė dienraščio „Frankfurter Allgemeine“ redaktoriai.   

Anot Leipcigo „Volkszeitung“, „kaip B. Obama Amerikoje, taip A. Merkel Europoje priešinasi naujajam nacionalizmui. Abu norėtų tam tikro tarptautinio susijungimo prieš solistinius, partizaninius veiksmus.

B. Obama viliasi, kad A. Merkel Europos Sąjungoje išliks stipria figūra. O A. Merkel savo ruožtu vėl įsitikino, jog Europą kartais reikia stabilizuoti ir su Vašingtono pagalba“, – rašė Leipcigo dienraštis.

Štutgarto dienraštis pažymėjo, kad  nors „B. Obama ir vertina savo „bičiulės“ A. Merkel patikimumą, pragmatizmą ir drąsą bėglių krizės atveju, glaudi politinė draugystė viršūnėse šiek tiek kontrastuoja su atvėsimu plačiojoje Vokietijos visuomenėje, kuri tuo pačiu vis dėlto žino, kad B. Obama jai stovi arčiau, nei koks Donaldas Trumpas tai bet kada įstengtų“, – tvirtino pietvakarių Vokietijos „Stuttgarter Zeitung“

Daugelis laikraščių įvertino B. Obamos paskutinę kaip Amerikos prezidento kelionę Europon platesniame kontekste. „Ji vyko tokiu laiku, kai Europą krečia krizės – nuo euro per migraciją ligi prieš klaustuko ženklą atsidūrusio valdančiųjų sluoksnių legitimumo“, tarė Čekijos dienraštis „Lidove noviny“.

Toliau jis tęsė: „O jeigu birželį dar ir britai pasakytų „ne“ savo narystei Europos Sąjungoje, tai būtų didžiausia nelaimė europiečių integracijos istorijoje. Amerika tuoj po Antrojo pasaulinio karo palaikė Europos valstybių glaudaus bendradarbiavimo idėją.

Jau vien dėl to B. Obama Europos krizėje nėra neutralus ir atvirai pasisako už Didžiosios Britanijos pasilikimą Europos Sąjungoje“, – teigė Prahos nuosaikiųjų dešiniųjų laikraštis.

O Londono nuosaikiųjų kairiųjų dienraštis „Guardian“, nors pritarė „B. Obamos vienaprasmiškam siekiui palaikyti savo draugo ir sąjungininko premjero D. Camerono pastangas išlaikyti Didžiąją Britaniją Europos Sąjungoje“, tačiau pastebėjo, jog „Amerikos prezidento intervencija gali turėti ir priešingą poveikį, jeigu eiliniai britai ją priims kaip pasaulinės galybės kišimąsi į jų nacionalinį klausimą.“  

Pasak Švedijos dienraščio „Göteborgs–Posten“, „B. Obama per savo vizitą Londone pabrėžė, kad Didžioji Britanija daug pasistengė tam, kad Europą nuvestų geru keliu. Gal B. Obamos pareiškimai ir įtikins vieną kitą neapsisprendusį rinkėją, nes šiaip Britanijoje reiškiama kritika Europos Sąjungos atžvilgiu dažniausiai kyla iš prarasto suvereniteto jausmo“, o čia B. Obama Britanijos indėlį tik pagyrė, – teigė Švedijos laikraštis.

Apžvalga skambėjo per LRT RADIJĄ.