Nuomonės

2016.04.13 10:25

M. Drunga. Kam rūpi popiežiaus žodžiai? Lietuvai nelabai

2016.04.13 10:25

Lietuvos žiniasklaidoje kol kas mažai komentarų sulaukė popiežiaus Pranciškaus balandžio 8 d. paskelbtas apaštališkas paraginimas „Meilės džiaugsmas“. Tai ryškus kontrastas kitoms pasaulio šalims, kur Katalikų Bažnyčios vadovo pasakytais ar nepasakytais žodžiais itin domimasi. 

Štai Airijos sostinės Dublino dienraštis „Irish Times“ rašė, jog „niekada nebuvo galima tikėtis, kad Pranciškus pakeis Bažnyčios doktriną, net jeigu jis tikrai to būtų norėjęs ar tai galėjęs.

Abortas, tos pačios lyties asmenų santuoka, skyrybos, apsisaugojimas nuo nėštumo – visa tai ir toliau lieka tabu. Tačiau Pranciškus uždėjo naują akcentą praktiškajam doktrinos taikymui.

Visiems „nuodėmingiesiems“, prie kurių jis priskiria ir save, jo žodžiai yra raminantys. Ateityje kunigams nederėtų tik piktai atsiliepinėti apie sugedusį pasaulį ir tuo pačiu nepateikti jokių pozityvių pasiūlymų, kur ir kaip rasti tikrąją laimę.

Kunigams taip pat reikėtų kreipti dėmesį į kiekvieno labai asmeniškas gyvenimo aplinkybes ir kančias – visiškai pagal Jėzaus pavyzdį, kai jis atjautė moterį, pagautą svetimaujant“.

Milano dienraščio „Corriere della sera“ žurnalistai popiežiaus raginimą irgi pavadino „tekstu, kuris Bažnyčios mokymo nekeičia, tačiau atveria naujas jo interpretavimo erdves“. Anot žurnalistų, „šiuo atžvilgiu ypač įdomus popiežiaus rašto aštuntasis skyrius.

Jame jis kalba apie vadinamuosius „netvarkinguosius“ ir paaiškina, kad „išsiskyrę ir naują santuoką sudarę katalikai nebus ekskomunikuojami“.

Pasak Ispanijos sostinės dienraščio „Pais“, popiežius tarpininkauja tarp Bažnyčios konservatorių ir progresyvistų: „Esmė ta, kad reikia rasti konsensusą tarp besiskiriančių srovių ir išvengti konfrontacijos. Užtat dokumentas kartais nelabai konkretus, pavyzdžiui, kalbėdamas apie Komunijos teikimą išsiskyrusiems.

Antra vertus, jis pakankamai plačiai suprojektuotas, kad įgalintų pokyčius praktikoje, tuo pačiu nemesdamas už borto viso Bažnyčios mokslo.

Ir net jeigu visą šį tekstą kai kas palaikytų gryna kosmetika, „Meilės džiaugsmas“ vis dėl to gali vesti prie švelnių kurso pokyčių. Aišku, kad tokios konsensuso paieškos sulaukia ir kritikos – tačiau ilgainiui tai pats efektyviausias kelias.“

Nepatenkintųjų nuomonę stipriai išsakė Šveicarijos laikraštis „Neue Zurcher“: „Homoseksualiems žmonėms popiežiaus raštas bus didelis nusivylimas. Tos pačios lyties porų situacija niekaip nepagerėjo.

Popiežius aiškiai atmetė jų padėties priartinimą prie santuokos. Taigi, šio klausimo galutinio sprendimo dar nėra.“

Ciuricho laikraštis taip pat reiškė įsitikinimą, jog „šita tema turės grįžti į Romos darbotvarkę“.

Bratislavos dienraštis „Sme“ popiežiaus požiūrį įvertino kitaip: „Įspėjimas“ homoseksualų ir išsiskyrusiųjų „neįžeidinėti, nepuldinėti, jų neatriboti nuo visuomenės“ yra toks garsus, kad „jo negalima neišgirsti. Tai tolygu katalikiško „burnojimo iš pykčio“ uždraudimui.

Be to, popiežius pasmerkė ir moterų skriaudimą, prievartos prieš jas naudojimą, jis tarė žodį ir prieš moterų genitalijų apipjaustymą. Gal paradoksalu tai išgirsti iš sutanomis vilkinčių vyrų, tačiau verta tai pastebėti.“

Daugumą katalikai sudaro ir Kolumbijoje, tačiau vienu svarbiu požiūriu ši šalis nuo katalikybės nusisuko. Kaip rašė Bogotos dienraštis „Tiempo“, „nuo 2011-ųjų tos pačios lyties žmonių pora Kolumbijoje jau laikoma šeima.

Šiomis dienomis šios šalies Konstitucinis teismas nusprendė, kad joks teisėjas nebeturi teisės atsisakyti sutuokti du vienos lyties asmenis. Taip Kolumbija tapo viena iš 23-ų pasaulio valstybių, kuriose įstatymai įgalina santuoką sudaryti visiems. Tai istorinis žingsnis.

Tačiau tai nėra gėjų ir lesbiečių pergalė prieš tradicines ir religines vertybes. Greičiau tai visos visuomenės pergalė – visuomenės, siekiančios nediskriminuoti nė vienos žmonių grupės. 

Pagaliau mažumų pripažinimas ir saugojimas jau nuo 1991 metų įrašytas į Kolumbijos Konstituciją“.

Pabaigoje grįžkime prie popiežiaus apaštališkojo paraginimo „Meilės džiaugsmas“. Jį iš visų pusių išnagrinėjo ir skirtingų išvadas padarė amerikiečių žiniasklaida.

Štai vieną būdingą nuomonę žurnale „American Conservative“ išreiškė ne Romos katalikas, tačiau jiems prijaučiantis kitoks krikščionis Alanas Jacobsas. Anot jo, „popiežius Pranciškus ne tik negriauna Bažnyčios mokymo ir neskelbia, kad šis gali keistis“, o priešingai, pareiškia: „Kad nebūtų jokio nesusipratimo, turėčiau nurodyti, jog Bažnyčiai reikia nesiliauti propagavus pilną santuokos idealą, Dievo planą visoje jo grožybėje.

Jauni pakrikštyti žmonės turi būti raginami suprasti, kad santuokos sakramentas gali praturtinti meilės perspektyvą, kad juos gali palaikyti šiuo sakramentu teikiama Kristaus malonė bei galimybė visapusiškai dalyvauti Bažnyčios gyvenime.

Rodyti supratimą išskirtinių situacijų atžvilgiu niekada nereiškia pritemdyti pilnesnio idealo šviesą ar pateikti mažiau, nei Jėzus žmogui siūlo.“

„Pranciškus, – aiškina toliau Alanas Jacobsas, – tiesiog atsisako bandyti (nes tai neduotų vaisių) popiežiaus lygiu ir dar labiau tikslinant Bažnyčios įstatymą spręsti klausimus, kuriuos dera palikti vietos ganytojams, nes šie, gerai pažįstantys savo aptarnaujamus žmones, gali priimti protingus, teisingus sprendimus. 

Tai principai, kurie, jei jais vadovaujamasi kituose kontekstuose, visuotinai pripažįstami kaip klasiškai katalikiški ir klasiškai konservatyvūs.“

Tačiau kitaip popiežiaus raštą tame pačiame portale vertino stačiatikis Rodas Drehereis ir leidinyje „New York Times“ Romos katalikas konvertitas Rossas Douthatas. Abu įžiūrėjo apgailėtiną, užtušuoti bandomą atsitraukimą nuo Katalikų bažnyčios mokymo.

Trečias komentatorius, buvęs kunigas, liberalus Romos katalikas James‘as Carrollas žurnale „New Yorker“ sveikino popiežių Pranciškų kaip giliai įžvelgiantį ir dėl to kai kuriuos pasikeitimus Bažnyčios praktikoje sąžinės laisvės link net laiminantį ganytoją.

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.