Nuomonės

2021.01.23 17:00

Benas Lyris. Gyvenimas su Dievu visada yra iššūkis

Benas Lyris, kunigas ir poetas, LRT.lt2021.01.23 17:00

Šį sekmadienį girdime Evangelijos pagal Morkų tekstą, kuriame raginama: „atsiverskite ir tikėkite Evangelija“. Atsivertimo kelias yra kiekvieno krikščionio kelias. Krikščioniškame dvasingume atsivertimas – žmogaus gyvenimo ir širdies perkeitimas – yra vienas svarbiausių tikslų.

Todėl, kad iš tikrųjų tikėti Evangelija ir atsiversti į Dievą, į meilę, tikrus dalykus, reikia labai daug pastangų. Reikia nuolatinio budėjimo, nuolatinio širdies perkeitimo, kad pamatytum, koks buvai vakar ir stengtumeisi būti geresnis. Išėjimas iš komforto zonos, kurioje susitaikau su savimi pačiu, nieko nekeičiu ir neaugu, yra atsivertimo kelionė – suvokimas, kad man visada reikia Dievo prisilietimo, kad aš pats be Dievo malonės negaliu nenusidėti, mylėti pasaulio taip, kaip jį myli kitas, mylėti į kitą ir pažvelgti į jį gydančiai, kaip žvelgė Kristus.

Supratęs pagrindinį kelią – Dievo prisilietimą prie mano gyvenimo ir padaręs jam vietos jame, kaip žmogus aš įgaunu galią lygiai taip pat žvelgti į kitus gydančiu, kuriančiu, laiminančiu žvilgsniu. Šio sekmadienio Evangelija – kiekvieno krikščionio kelias. Jeigu pasakytume sau, kad jau šiandien esame išsitobulinę, pasiekę šventumo, dvasingumo viršūnes, patys sau faini ir gražūs, turbūt klystume. Nes kelionė į susitikimą su Dievu, į asmeninį tobulėjimą ir tobulumą, niekada neturi pabaigos. Kiekvieną dieną mes esame reikalingi paliečiančios ir perkeičiančios Dievo malonės, kuri palydi, kuri atvirą ir laukiančiojo širdį perkeičia, laimina ir įgalina eiti toliau.

Kažkada teko vienoje konferencijoje, dvasiniame susitelkime, girdėti profesoriaus pasakymą, kad krikščionio gyvenimas labai panašus į anoniminio alkoholiko gyvenimą, nes turi nuolat saugotis, kad nesukluptum, o suklupęs prašyti Dievo jėgos nepasilikti ten, kur esi, o stotis ir eiti iš naujo.

Reikia nuolatinio budėjimo, nuolatinio širdies perkeitimo, kad pamatytum, koks buvai vakar ir stengtumeisi būti geresnis

Kiekvienas gyvenime turime iššūkių, savų skaudulių ir silpnų vietų, tačiau atvirumu Dievui, pasitikėjimu juo, gebėjimu atvirai sau pripažinti ir priimti savo gyvenimą, savo silpniausias vietas. Gebėjimu tikėti Evengelija – kad Dievas ateina prisiliesti ir mus išgelbėti – mes turime galią perkeisti savo širdį ir pačius save. O gyvenimas su Dievu ir Evangelija visada yra iššūkis, nes tai reiškia ne pasmerkti, bet suprasti kitą, ne ieškoti kitų nuodėmių ir klaidų, bet pažvelgti į savo paties širdį, ne kritikuoti ir ne peikti, bet laiminti pasaulį ir gydyti. Ne žeisti ir ne skaudinti, bet švelniai prisiliesti.

Tegu šis iššūkis, kuriam esame kviečiami, šventumo ir nuolatinio atsivertimo iššūkis, būna kiekvieno iš mūsų gyvenimo tikslas.

Populiariausi