Nuomonės

2020.10.31 16:51

Benas Lyris. Šventas žmogus nėra tas, kuris gyvena tobulai

Benas Lyris, kunigas ir poetas, LRT.lt2020.10.31 16:51

Šį sekmadienį bažnyčios liturgija mini Visų Šventųjų iškilmę. Lapkričio 1-ąją atkreipiamas dėmesys ir pagerbiami tie, kurie savo gyvenimu, savo pasitikėjimo Dievu galia gebėjo supanašėti su jo žmogiškuoju charakteriu. Šią dieną paminime visus šventuosius, kurių užtarimo pas Viešpatį prašome ir kurių malda pasitikime.

Taip pat minime tuos, kurie nėra paskelbti šventaisiais, bet Dievo akivaizdoje gyvena gyvenimą, kuriame nėra mirties, nes savo kasdienybėje jie padarė vietos Dievo veikimui. Šventas žmogus nėra tas, kuris tobulai gyvena ir neturi praeities. Priešingai, tai – žmogus, kuris supratęs savo klaidas, jas apmąstęs gebėjo padaryti vietos Dievo malonei. Šventas žmogus yra tas, kuris atspindi Jėzaus žmogiškam charakteriui būdingas savybes.

Visų Šventųjų iškilmė primena apie kiekvieno iš mūsų pašaukimą tapti šventais. Ne išsitobulinti tampant tobulu paveikslėliu, bet priešingai, padaryti vietos Dievo veikimui mūsų gyvenime, atpažinti ir priimti savo klaidas ir supanašėti su Jėzaus žmogiškuoju charakteriu.

Visų Šventųjų dieną skaitome Evangelijoje pasakytus Jėzaus palaiminimus mokiniams ir minioms. Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo, prie jo prisiartino mokiniai ir pravėręs lūpas jis pasakė: „palaiminti turintys vargdienio dvasią, jų yra Dangaus karalystė; palaiminti liūdintys, jie bus paguosti; palaiminti romieji, jie paveldės Žemę, palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, palaiminti tyraširdžiai, palaiminti persekiojamieji dėl teisumo ir palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina, persekioja ir meluodami šmeižia“. Šie palaiminimai yra Dangaus konstitucija.

Šią dieną paminime visus šventuosius, kurių užtarimo pas Viešpatį prašome ir kurių malda pasitikime.

Labai sunku kasdienybėje matyti palaiminimą persekiojime ir sunkumuose. Tyra širdis dažnai gali būti neįvertinta, nematoma, sutrypta. Tuos palaiminimus kaip palaiminimus gali suprasti tik tas, kuris iš tikrųjų pasitiki Dievo valia, supranta, kad pasaulį laiko ne baimės, ne egoizmas, ne mirtis ir prieštaravimai, bet mylinčios Dievo rankos.

Brangus šios žinutės skaitytojau, sveikinu tave su Visų Šventųjų diena, linkiu atpažinti nepaprastą mūsų visų pašaukimą tapti šventiems – atspindėti Jėzaus žmogišką charakterį, jam būdingas savybes. Taip pat atpažinti palaiminimo ir gyvenimo vietas ten, kur sunku jas atpažinti. Kaip šios dienos Evangelijoje suvokti, kad tikrasis palaiminimas yra pasitikėjimas Dievu ir vienas kitu.

Kad tikrasis palaiminimas šio pasaulio kontekste nėra visiškas tobulumas ir visiška sėkmė, priešingai – tikrasis palaiminimas yra gebėjimas atsiverti savo gyvenime, koks jis yra, mus mylinčiai, apkabinančiai, gelbstinčiai iš išskleidžiančiai Dievo malonei. Amen.

Populiariausi