Nuomonės

2020.10.24 07:42

Mykolas Drunga. Liberalioji krikščionybė?

Mykolas Drunga, apžvalgininkas2020.10.24 07:42

„Popiežiaus Pranciškaus pareiškimas, jog „homoseksualūs žmonės turi teisę turėti šeimą“, tarsi žaibas iš giedro dangaus akimirksniu perskrodė visą pasaulį“.

Taip viename iš nuodugniausių ankstyvųjų komentarų apie popiežiaus žodžius pasisakė LRT.lt nuomonių skyriuje lietuvis studentas Linas Ikanevičius.

Bet vis dėlto ir jis neišsprendė popiežiaus žodžiuose slypinčios mįslės: viena vertus, popiežius sakė, jog „homoseksualūs žmonės turi teisę turėti šeimą“, antra vertus, kaip teisingai teigia pats L. Ikanevičius, „Bažnyčios akimis žvelgiant, partnerystėje gyvenantys asmenys, nesvarbu – tos pačios ar skirtingų lyčių asmenys, negali turėti lytinių santykių. Jie <...> rezervuoti griežtai ir išimtinai tik šeimai“.

O „partnerystė nėra šeima“.

Tad kaip popiežiaus aprobuotas homoseksualų partnerysčių įteisinimas su pastaba, kad „partnerystė nėra šeima“, gali įgyvendinti popiežiaus taip pat priimtą teiginį, jog „homoseksualūs žmonės turi teisę turėti šeimą“?

O „partnerystė nėra šeima“

Ar esama čia didelio daikto, klausia Vatikano stebėtojai. „Taip, – atsako dienraštis „Los Angeles Times“. – Tačiau ne dėl to, kad Romos Katalikų Bažnyčia galėtų pakeisti savo požiūrį į tos pačios lyties asmenų santuoką ar atsisakyti savo mokymo apie per santuoką vyro ir moters vienas kitam nustatomą paskirtį.

Tie, kurie popiežiaus žodžiuose įžiūri tokio dramatiško pokyčio pranašystę, turės nusivilti. Tačiau tuščia šneka jie vis dėlto taip pat nėra. Jie siunčia tolerancijos žinią, kuri priešinasi homoseksualių vyrų ir moterų diskriminavimui bažnyčiose ir valstybėje“, – rašo Los Andželo laikraštis.

Pasak Lisabonos dienraščio „Publico“, „popiežius Pranciškus peržengė tam tikrą Rubikoną tuo, kad jis homoseksualams pripažino teisę į šeimyninį gyvenimą, priartėjantį prie vyro ir moters santuokos, kuri Katalikų Bažnyčioje vis dėlto yra sakramentas.

Ši žinia sprogo kaip bomba, nes popiežius tuo įsakmiai atsisuko prieš oficialią savo Bažnyčios poziciją. Ir nors jis yra Katalikų Bažnyčios galva, jis nėra pati Bažnyčia. Tačiau jis rūpinasi tuo, kad ji, Bažnyčia, ne visiškai atsiskirtų nuo pasaulio, kuriam ji siekia parodyti kelią“, – rašė Portugalijos sostinės laikraštis.

Frankfurto kairiųjų dienraštis „Rundschau“ teigė, kad „popiežius sulaužė tabu ir gerai padarė. Tai vienareikšmiai pasisakymai už daugiau tolerancijos ir priėmimo, bet ir už konkrečias homoseksualų teises. Tai žodžiai, kurie iš katalikų vyriausiojo viršininko lūpų ligi šiol buvo beveik neįsivaizduojami.

Teisinio homoseksualų sulyginimo atžvilgiu bent jau daugumoje Vakarų pramoninių valstybių per praėjusius dešimtmečius daug kas pajudėjo. Tik Katalikų Bažnyčia kaip institucija užsispyrusi laikėsi nuostatos – arba homoseksualams prikišti nemoralumą, arba juos ignoruoti.

Šitokiame fone Pranciškaus žodžiai verti didžiausio dėmesio“, – rašė „Frankfurter Rundschau“.

Regioninis laikraštis „Badisches Tagblatt“ pažymėjo, jog nepaisant popiežiaus „maloniai liberalių“ žodžių, „Vatikano pozicijos lieka griežtos ir nepermaldomos.

Tiek daug postūmių seniausioje pasaulio institucijoje per numatomą ateitį nereikia tikėtis. Kai kas viliasi, jog bent jau popiežius nebegali nuo savo žodžių atsitraukti. Tačiau ligšiolinė patitrtis moko, kad, deja, jis tai gali“, – konstatavo Baden Badeno dienraštis.

Tik Katalikų Bažnyčia kaip institucija užsispyrusi laikėsi nuostatos – arba homoseksualams prikišti nemoralumą, arba juos ignoruoti

Internetinio laikraščio „American Conservative“ bendradarbis Rodas Dreheris priminė, jog „yra toks dalykas kaip Romos Katalikų Bažnyčia, ir ji moko, kad santuoka yra tik tarp vieno vyro ir vienos moters. Ji taip pat moko, kad lytiniai santykiai už teisėtos santuokos ribų yra nuodėmingi. Ji moko ir tai, kad homoseksualūs veiksmai yra nuodėmingi, ir ji taip daro jau beveik du tūkstančius metų.

Dabar atėjo žinia, kad popiežius Pranciškus pasisako už pilietines partnerystes lesbietėms, gėjams, biseksualiems ir translyčiams asmenims. O vis dėlto jis nepaskelbė, kad pasikeitė katalikų mokslas apie homoseksualumą ir santuoką“, - rašė konservatyvus žurnalistas.

Bet ar tai nuoseklu? Palikime šį klausimą kol kas neatsakytą.

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.