Nuomonės

2020.10.17 16:45

Benas Lyris. Žmogui būtinas meilės šaltinis – Dievo veidas

Benas Lyris, kunigas ir poetas, LRT.lt2020.10.17 16:45

Sekmadienio Evangelijoje Jėzus yra provokuojamas. Jis yra klausiamas, ar valia yra mokėti mokesčius ciesoriui, ar ne?

Jeigu Jėzus būtų atsakęs, kad nevalia, jis būtų suprastas kaip tas, kuris priešinasi civilinei valdžiai. O jei būtų atsakęs, kad valia, tada sakytume, kad jisai palaiko tą valdžią. Jėzus labai diplomatiškai atsakė: „atiduokite tad, kas ciesoriaus – ciesoriui, o kas Dievo – atiduokite Dievui“.

Kaip dažnai gyvenime, Jėzaus žmogiškame gyvenime, teko „atsimušinėti“, būti įtarinėjamam dėl gerų dalykų, dėl stebuklų, dėl žmonių pagydymo. Jis gebėjo toliau eiti tik todėl, kad turėjo savo širdyje, savo gyvenime paties Dievo vedimą, paties Tėvo veidą.

Mes taip pat savo gyvenime prarandame entuziazmą, kuomet mus kritikuoja, įtarinėja. Ypatingai dėl gerų dalykų. Norėdami gebėti eiti toliau ir kurti gerumą, dovanoti jį vieni kitiems, kad gebėtume „neatsimušinėti“, bet gyventi pagal širdies vidų, reikia meilės šaltinio – Dievo veido.

Būtent todėl mums ir reikia meilės šaltinio, kuris mus pripildytų, kuris leistų kurti gerumą ten, kur mes esame.

Tas Dievo veidas papildo mus, leidžia mums eiti toliau. Jis išmoko mus mylėti ir įkvepia mus neišsikvėpti. Tas meilės šaltinis tepaliečia mus, kuomet jo ieškome. Tepripildo jis mus, kuomet pasiekiame savo galimybių, savo gerumo ribas ir teleidžia eiti toliau, dovanojant viltį vienas kitam.

Man, kaip kunigui, kartais būna labai sunku laidotuvių akimirką. Norisi prieiti prie žmonių, jiems palinkėti ramybės, pabūti šalia jų, pareikšti užuojautą dėl artimųjų žmonių netekties.

Juk visi tikime meile, bet ne visi turime jėgų ją kurti. Ypač tada, kada ji mus nuvilia.

Kartais būna tokių akimirkų, kuomet priėjęs sulauki kitų žmonių nesupratimo – jie galvoja: „ko tu čia iš mūsų nori?“. Tuomet bent savaitei entuziazmą eiti daryti gerumą, dovanoti savo širdį toks nesupratingumas užmuša.

Labai dažnai geros iniciatyvos yra neįvertintos ir nesuprastos. O tai leidžia mums susitapatinti su aplinka ir būti kaip visi. Būtent todėl mums ir reikia meilės šaltinio, kuris mus pripildytų, kuris leistų kurti gerumą ten, kur mes esame.

Juk visi tikime meile, bet ne visi turime jėgų ją kurti. Ypač tada, kada ji mus nuvilia. Tegu Dievas pripildo mus savo jėga, savo meilės šaltiniu, kuris padėtų mums būti panašiais į jį. Amen.