Nuomonės

2015.12.23 07:33

M. Drunga. Kūčios be fejerverkų?

2015.12.23 07:33

Koks čia dar klausimas? Aišku, kad taip! Juk tai vakaras prieš pat šv. Kalėdas, skirtas tyliam susikaupimui su artimaisiais. Taip bent turėtų būti. Tačiau, deja, Lietuvoje vis dažniau veriasi praraja tarp, viena vertus, įstatymų ir civilizuoto gyvenimo dėsnių ir, antra vertus, realios tikrovės.

O ta tikrovė – apgailėtinai – yra tokia, kad jau keletą metų niekuo nenusikaltusiems ramiems žmonėms vis sunkiau Lietuvoje gyventi be  nepageidaujamo triukšmo tokiu metu, kai ne tik įstatymai tokį triukšmą draudžia, bet ir eilinis padorumas liepia, tarkim, nešaudyti fejerverkų bent jau per adventą!

Aišku, tikrai ne visi esame krikščionys ar tikintys Dievu. Kai kurie iš mūsų netgi neišpažįstame jokios religijos – nei krikščionių, nei judėjų, nei musulmonų, nei budistų, nei hinduistų, nei konfucianistų, nei pagonių, senųjų ar naujųjų, ar dar kokių kitokių. O išpažinti tą ar kitą tikėjimą ar jokio neišpažinti yra visų mūsų šimtaprocentinė teisė, įsakmiai ar numanomai įrašyta ne tik demokratinių valstybių konstitucijose, bet ir Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje.

Tačiau žmogus, prisiminkim, turi ne tik teises, jis turi ir pareigas. Net jeigu tos pareigos nebūtų užfiksuotos teisės aktuose, jos visiškai realios, nes išplaukia iš žmogiškosios dorovės sampratos ir tos pareigos įsikūnija sąžinės reikalavimuose. O sąžinė sako – nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad kitas darytų tau.

Tad kodėl per visą šv. Kalėdų laukimo laikotarpį Kauno centre poškėjo fejerverkai beveik kasdien įvairiausiu paros metu, ypač pavakarę, vidurnaktį ir paryčiais?

Spėju todėl, kad Kaune svarų žodį turi kažinkokio neaiškaus tikėjimo (ar netikėjimo) laukiniai ar šiaip chamai, kuriems absoliučiai nė motais nei daugybės lietuvių noras advento dienas praleisti ramiai, be fejerverkų, nei aiškus skirtumas tarp šv. Kalėdų ir Naujųjų metų.

Jei per Kristaus gimimo dieną ją švenčiantiems pagal lietuviškas tradicijas fejerverkų nereikia (Kanadoje ir Australijoje, jau neminint Afrikos, gali būti kitaip), tai Naujųjų išvakarėse, prašau – tegul pykši petardos, sprogsta fejerverkai, kol tik dauguma Lietuvos gyventojų to spalvingo, džiaugsmingo triukšmo nori.  

O jo, pasitikdami Naujuosius ir per didžiasias valstybės bei miesto šventes, lietuviai tikrai nori. Tik čia ir vėl, jei nesame laukiniai, svarbu laikytis saiko. Kadangi vienų piliečių triukšmas gali būti kitų piliečių kančia, o visi piliečiai lygiateisiai, tai tam ir renkamos valstybės ir savivaldybių valdžios, kad šias priešingas pretenzijas derintų ir nesutarimus demokratiškai spręstų.

Susikertant teisėtiems piliečių interesams, dažnai iš abiejų pusių, o kartais iš vienos, reikia nuolaidų. Absoliučią pirmenybę turi tik tie interesai, kuriuos pažeidus kitai pusei grėstų rimti sveikatos sutrikimai arba gyvybė netektis.

Tokio derinimo idealus rezultatas – įstatymai ir teisės aktai, tiksliai nustatantys, kur (kokiose vietose ir kokiu atstumu nuo pastatų, kitų objektų ir žmonių), kada (kokiomis progomis ir kokiomis dienomis bei valandomis) ir kokie asmenys (kokio amžiaus ir kokio profesinio pasirengimo) turi teisę įsigyti ir šaudyti fejerverkus bei sprogdinti petardas.

Jei ši trijų valdžios lygių – įstatymų leidybos, jų vykdymo (įgyvendinimo) ir jų teisminio aiškinimo – sistema veiktų gerai, tai ir vilkas (sprogmenų fanas) būtų sotus, ir avis (ramybės trokštanti) būtų sveika.

Deja, bent Kaune ši sistema neveikia, nes mieste akivaizdžiai siaučia vilkai – žiemą vasarą petardų laidytojai, vasarą „britvininkai“, kiaurus metus „kelių ereliai“. Jie palaiko tokią anarchiją, jog kartais galima įtarti, kad Kauno savivaldybėje šeimininkauja kraštutiniai libertarai, šalia kurių buvęs meras V. Šustauskas atrodytų kaip tikras avinėlis.  

Kur šuo pakastas? Net jeigu sakytume, kad teisės aktai yra, jie dažniausiai geri ir jų užtenka, bėda ta, kad jų aiškiai nesilaikoma – jie tik popieriuje, jų niekas nevykdo.

Kaip kitaip paaiškinti, kad vaikėzai iš namo kitoje gatvės pusėje po pat mūsų langais kada tik užsimano mėto sproginėjančius užtaisus, o policijos ir kiti viešosios tvarkos pareigūnai, kai jiems apie tai pranešama, teigia nieko negalintys padaryti.

Ar tikrai Kaune petardas gali teisėtai įsigyti nepilnamečiai, o gal negali, bet tėvai jiems nuolaidžiauja ir jų nesuvaldo, bet jei taip, tai kodėl čia bejėgė policija?

O triukšmas bet kokią dieną ir valandą – visų pirma naktį, kyla ne tik iš petardų. Štai dažnai antrą trečią valandą nakties Savanorių prospektu rieda šiukšliavežis, paskui įsuka į mūsų gatvę ir ten riaumodamas ir baladodamasis ištuština konteinerius. O garsinės signalizacijos, nors niekas į jų mašinas ar pastatus nesilaužia, cypia kaukia dieną ir naktį.

Tai didelė netvarka, nes neatsakingi automobilių savininkai, pastatų valdytojai, po vidurnakčio dirbantys šiukšlininkai neleidžia aplinkiniams gyventojams užmigti arba iš jau prasidėjusio miego pažadina, sutrikdydami būtiną poilsį prieš darbo dieną.

O potvarkiai, draudžiantys triukšmauti po 22 val. ir prieš 6 val., egzistuoja, ir jų daugelyje Kauno rajonų laikomasi, bet kažkodėl Kauno centre – ne.

Kodėl gi ne? Gal dėl to, kad Kauno valdininkai centre tik „dirba“, tai yra valdo, o gyvena jie ten, kur ir šiukšles išvežinėja dieną, ir sprogstančių ugnelių niekas nelaido naktimis iš už kampo.

Beje, Smetonos laikais juos vadindavo „valstybės tarnautojais“, bet šiandien tai būtų klaidinantis pavadinimas, nes koks gi dabartinis valdininkas sutiktų būti kieno nors kito, o ne savo paties tarnu?

Vis dėlto tarnystė kitam ir yra artimo meilės esmė – ne tik krikščioniška prasme, kai kiekvienas kitas žmogus yra man artimas, bet ir pilietiniu pasaulietišku požiūriu, kai visų, įskaitant mūsų išrinktus pareigūnus, pareiga yra saugoti, kad būtų laikomasi gyventi netrukdančios tvarkos.

Ta dvasia ir linkiu visiems klausytojams ir skaitytojams džiaugsmingų ateinančių šv. Kalėdų, kad jos būtų be likimo ar aplinkos trenksmų.

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.