Nuomonės

2020.08.29 17:01

Benas Lyris. Krikščionybė yra ne religija, o gyvenimo būdas

Benas Lyris, kunigas ir poetas2020.08.29 17:01

Šio sekmadienio Evangelija yra tikra ir net, sakytume, ypatinga iki skausmo. Ypatinga todėl, kad Jėzus joje pateikia tikrus dalykus, kurie yra universalūs. Jėzus Evangelijoje įspėja.

Pirmasis įspėjimas skirtas Petrui. Jėzus įspėja Petrą, kas jo laukia. Įspėja, kad Jėzus bus nužudytas ir trečią dieną prisikels. Petras tada stebėjosi – taip negali atsitikti su Jėzumi.

Jėzus tuomet sako: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi.“

„Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras“, – sakė savo mokiniams Jėzus.

Kokių kontrastų šios dienos Evangelijoje matome. Kokios sunkios patirtys girdimos joje. Jėzus turbūt yra vienintelė krikščionybė, kuri pasaulyje yra net ne religija, o gyvenimo būdas. Todėl, kad Jėzus, parodydamas savo būsimą kančią Petrui, parodo, jog kančia yra žmogaus gyvenimo dalis, kad tai nėra tikrovė, nuo kurios gali pabėgti, tačiau ją priėmęs gali tapti jautrus kitam, gali susitaikyti su tuo, ko negali keisti.

Pačios tikriausios ir pačios sunkiausios patirtys tapo įspūdingiausios ir išplėtė mūsų širdį kitiems. To galia mes sugebėjome tapti jautrūs ir suprasti kitų žmonių skausmą, suprasti, kad visi esame pažeidžiami.

Turbūt ir mes, brangieji, mename savo gyvenimuose, kada buvo išties labai sunku, kiek daug Viešpaties artumo ženklų per žmones, kurie yra mūsų kasdienybėje, pats Viešpats atsiuntė. Daug tikrų dalykų mumyse užaugino sunkios patirtys. Pačios tikriausios ir pačios sunkiausios patirtys tapo įspūdingiausios ir išplėtė mūsų širdį kitiems. To galia mes sugebėjome tapti jautrūs ir suprasti kitų žmonių skausmą, suprasti, kad visi esame pažeidžiami.

Jėzaus buvimas žmogaus gyvenime ir Petro nuteikimas, kad žmogaus gyvenimas nėra pozityvi tikrovė, kurioje nieko nevyksta, bet reali tikrovė, kurioje yra visko. Tai pastiprinimo ženklas, kad Petras, pamatęs Jėzų kenčiantį, mirštantį, nenusiviltų savo kančia, savo baimėmis ir savo sunkumais, kad Petras nenusiviltų savo trapumu.

Antroje Evangelijos dalyje Jėzus sako savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi.“ Galima sakyti, kad čia utopija, tik skambantis sakinys. Tačiau kartu tai ir gydantis sakinys.

Tegul kelionė per mūsų gyvenimo realybę kartu su Dievu padeda suprasti, kad krikščionybė yra vienintelė tikrovė, kuri nesiekia žmogaus nuvesti į ekstazės patirtį, pažadinti jame pozityvias emocijas, bet priimti gyvenimo tikrovę.

Kai nepadarai tikslu to, ką turi, tačiau padarai tikslu Dievo valią savo kasdienybėje, mylimuosius, kurie yra šalia, galiausiai kiekvieną dieną ką nors gražaus padarai, tampi tiek laisvas, kad tave džiugina paprastos akimirkos, tau teikia džiaugsmą paprasti dalykai, o kiekviena išgelbėta diena su Dievu ir su artimaisiais tampa išgelbėta amžinybe.

Tegul šio sekmadienio Evangelijos apmąstymai paliečia mane ir jus. Tegul kelionė per mūsų gyvenimo realybę kartu su Dievu padeda suprasti, kad krikščionybė yra vienintelė tikrovė, kuri nesiekia žmogaus nuvesti į ekstazės patirtį, pažadinti jame pozityvias emocijas, bet priimti gyvenimo tikrovę. Tegul Dievo jėga suteikia tiek daug vidinės laisvės, kad mes nepadarome tikslu viso to, ką turime, bet išmokstame džiaugtis savo širdimi, savo mylimaisiais ir Dievo valia. Amen.

Populiariausi