Nuomonės

2020.07.18 18:42

Benas Lyris. Ko moko vaizdingi Jėzaus palyginimai

Benas Lyris, kunigas ir poetas2020.07.18 18:42

Sekmadienio Evangelijoje ir toliau tęsiami Jėzaus palyginimai apie Dievo karalystę žemėje. Kaip gražiai girdime pirmajame palyginime, Jėzus pateikia ir kitą palyginimą.

Jis sako: „Su Dangaus karalyste, kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą, žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė raugės“.

Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: „Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?“ Jis atsakė: „Taip padarė mano priešas“. Tarnai pasiūlė: „Jei nori, mes eisime ir jas išravėsime“. Jis atsakė: „Ne, kad kartais ravėdami rauges, neišrautumėte su jumis ir kviečių“.

Brangieji, kaip gražiai ir vaizdingai šiame palyginime Jėzus apibūdina savo elgesį, sakytume, su kiekvienu žmogumi. Jo kantrybė, jo begalinė meilė kiekvienam žmogui visada yra kurianti. Jis niekada nesiekia sugriauti žmogaus, išrūšiuoti į blogą ir gerą. Tačiau jo kantrybė ir jo laikas užaugina žmogų gyvenimui.

Jeigu mes perimtume tokią mąstyseną, apie kurią kalba evangelistas Matas ir Jėzus šio sekmadienio palyginime, mes galėtume iš tikrųjų būti labai arti dangaus kasdienybėje – kiekvieną dangų sukurti savo aplinkoje, ten, kur esame.

Kaip dažnai norėdami perkeisti situacijas, kitus žmones, mes griauname ne tik tai, kas yra bloga, ir kas yra ne pagal mus, tačiau sugriauname ir bloga, ir gera. Tuomet negalime žvelgti vieni kitiems į akis.

Jeigu mes perimtume tokią mąstyseną, apie kurią kalba evangelistas Matas ir Jėzus šio sekmadienio palyginime, mes galėtume iš tikrųjų būti labai arti dangaus kasdienybėje.

Jėzaus šio sekmadienio palyginimas yra tarsi išeities taškas, padedantis žemėje atrasti dangaus vaizdus, dangaus artumą, Dievo karalystės artumą. Perimdami Jėzaus elgesį, mes, jeigu visada vienas į kitą žvelgtume laiminančiu žvilgsniu, kuriančiu žvilgsniu, ne tik kritikuojančiu, griaunančiu žvilgsniu, norėdami viską pakeisti, bet pirmiausiai tikrai gebančiu padėti vieni kitiems, nesmukdyti, bet kelti, ne kritikuoti, bet laiminti, ne keikti, bet linkėti gero, tuomet mes iš tikrųjų savo aplinkoje būtume labai panašūs į Jėzaus žmogišką charakterį ir padėtume vieni kitiems iš tikrųjų atpažinti Dangaus karalystės artumą jau čia.

Jėzus ne kartą pasakys evangelijose ir mes girdėsime Evangelijoje pagal Matą, o ir kitose, kad Dangaus karalystė yra prasidėjusi jūsų tarpe. Jis taip pasakys ne kartą mokiniams. Ir tas Dangaus karalystės įvaizdis yra mūsų santykių vieni su kitais provaizdis, kaip mes gebame elgtis vieni su kitais, kiek mumyse tampa gyva Jėzaus laikysena. Ši laikysena tegul būna kurianti, laiminanti, ieškanti išeičių, dovanojanti gyvenimą. Tegul ji būna gyva kiekvieno mūsų širdyje, mano ir Jūsų gyvenime, ir mūsų veiksmuose. Amen.

Taip pat skaitykite

Populiariausi