Nuomonės

2020.06.27 17:43

Benas Lyris. Artimo ir Dievo meilės nėra konkurentės

Benas Lyris, kunigas ir poetas2020.06.27 17:43

„Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs“. Brangus skaitytojau, šie, sakytume, kiek skandalingi sekmadienio Evangelijos žodžiai skamba šio sekmadienio liturgijoje.

Jeigu į juos nepasigilintume, turbūt galėtume padaryti neteisingas išvadas, kad Dievo ir artimo meilės tarsi yra konkurentės ir kad Dievas bet kokiu atveju nori žmogaus dėmesio. Turbūt reikėtų labai aiškiai sau atsakyti, kad Dievas nesutraukia žmogaus širdies, bet ją išplečia. Dievas išplečia žmogaus širdį kitiems ir įgalina mylėti kitą žmogų dėl jo paties, ne tik dėl savo egoizmo – nes „aš noriu jį matyti“, nes „aš noriu, kad jis būtų šalia matęs“, nes „aš noriu, kad jis būtų toks, kokiu jį noriu matyti“. Priešingai – kad jis būtų pačiu geriausiu būdu.

Dievas šiuo atveju yra mūsų meilės šaltinis, kuris neleidžia pasiekti mums meilės lubų ir dugno. Kitaip sakant, mes tampame šio šaltinio galia beribiai ir galime mylėti kitus žmones, nepaisant jų klaidų. Ne iki tam tikros ribos, bet visą laiką. Su Dievo malone ir jo pastangomis, mes galime lydėti vienas kitą ir mylėti.

Dievas nesutraukia žmogaus širdies, bet ją išplečia

Kažkada teko mieste skaityti užrašą, kuriame buvo parašyta: „jeigu Dievas pirmoje vietoje, visi kiti dalykai – savo vietose“. Linkiu Tau ir sau, kad Dievo artumas, jo paieškos gyvenime, jo atradimas ir buvimas pirmoje vietoje nesutrauktų tavo širdies galvojant, kad Dievas yra egoistas, kuriam reikalinga ypatinga meilė. Priešingai, talpinančiam savo širdyje Dievą, tą širdį Dievas išplečia taip, kad jam reikia kitų žmonių, kitų žmonių širdžių ir meilės. Ir jis tampa beribis, todėl kad vadovaujasi tuo šaltiniu, su kuriuo gyvena.

Nuoširdžiai linkiu suvokti, kad artimo ir Dievo meilės nėra konkurentės. Teisingai mylėti artimą – be ribų, be lubų, be „iki tam tikros ribos“, o iš tikrųjų, kaip reikalinga – mes galime tik remdamiesi į šaltinį, kuris yra mūsų Viešpats.

Dievas sustato visus dalykus į savo vietas, jeigu jis yra pirmoje vietoje.