Nuomonės

2020.05.12 10:21

Rita Miliūtė. Medžioklė prie Tūbelio ir Skvernelio

Rita Miliūtė, LRT.lt 2020.05.12 10:21

Tuojau pasakysiu Jums du sakinius iš skirtingų Lietuvos istorijos laikotarpių, bet iš  taisyklių, reglamentuojančių medžioklę. 

Vienas sako – „nakties metu netikėtai patekus gyviui į važiuojančio autovežimio prožektorių šviesą, mašinos greitis ir prožektorių šviesa turi būti sumažinama, kol gyvis nubėgs nuo kelio“. Čia iš tūkstantis devyni šimtai trisdešimt septintųjų dokumento.

Antrasis sakinys, iš dabartinės Lietuvos gyvenimo ir iš praėjusią savaitę pakeistų Medžioklės taisyklių, taip pat sako, „kad draudžiama medžioti apšviečiant medžioklės plotus dirbtiniais šviesos šaltiniais (tiktai išskyrus atvejus, nurodytus kitame papunktyje“. O tas jau leidžia medžioklinius prožektorius medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras“. Kai iki šiol taip leido medžioti tik šernus.

Pirma minėtas taisykles pasirašė Stasys Putvinskis – žemės ūkio ministras Juozo Tūbelio vyriausybėje, ūkininkas. Antrąsias, kuriomis medžioklėje leidžiami ne tik prožektoriais, bet ir lankai, pasirašė irgi ūkininkas, tik jau aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, iš Sauliaus Skvernelio vyriausybės. Abu šitie ministrai – medžiotojai. Tačiau kiek panaši jų vidinė kultūra galiu tik spėti, nes pirmojo, kaip suprantate, nė sutikus nebuvau. O antrąjį dar vakar girdėjau kalbantį ir labai norėjosi jam kalbant pasitikslinti – ar ir jūs girdite tą patį, kad aš girdžiu.

Aš narkotikais taip pat neužsiimu, jokiais, bet ir galios uždrausti medžioklę neturiu. Turiu tik begalinį norą pabandyt suprasti – net ne medžiotojus. Ministrą, kuris prieš savo paties frakcijos daugumos valią įteisina medžioklę su lankais ir tikisi, kad niekas to nepastebės.

Atsižvelgiant į tai, ką kalbėjo ministras Mažeika, turėčiau būti priskirta prie tų, kurie nežino, ką šneka, tačiau neturiu būti smerkiama. Kaip visi tie, kurie nepritaria medžioklei, bet – paklausykite – nereikia tokių teisti, kaip žmonių, kurie užsiima vienokia ar kitokia veikla, ar tai būtų veganizmas, vegetarizmas, kažkokia seksualinė orientacija. Čia citata.

Ir dar ministras Mažeika pasakė, kad „yra keista, kai žmonės, kurie nori legalizuoti narkotikus, draudžia medžioklę vienokiu ar kitokiu būdu“. Tą akimirką jis jau galėjo būt pamiršęs, kad medžioklei su lankais nepritaria jo paties frakcijos Seime kolegos, tarp jų – Agnė Širinskienė ir Arvydas Nekrošius, nes būtini nežinojus – netikiu, kad galėjo.

Pavadinti tuos du Seimo narius norinčiais legalizuoti narkotikus, sakyčiau, yra gal per drąsu, nebent ir apie juos ko nors kol kas nežinom. Aš narkotikais taip pat neužsiimu, jokiais, bet ir galios uždrausti medžioklę neturiu. Turiu tik begalinį norą pabandyt suprasti – net ne medžiotojus. Ministrą, kuris prieš savo paties frakcijos daugumos valią įteisina medžioklę su lankais ir tikisi, kad niekas to nepastebės.

Slaptieji narkomanai matyt buvo ir anos, smetoninės Lietuvos įstatymų kūrėjai. Ministerio Putvinskio laikų Medžioklės įstatymo trisdešimt devintas straipsnis draudė medžioti įtempta styga.

Supykusiems už tai, kad kitaip, negu buvo žadėjęs Seime, savo įsakymu įteisino medžiokles lanku, ministras aiškino, kad tokios galimos tiktai nuo du tūkstančiai dvidešimt antrųjų. Pasak Kęstučio Mažeikos, norma įrašyta į teisės aktą praktiškai tiktai dėl to, kad būtų galima ją plačiau išdiskutuoti.

Apsisukęs tas pats ministras kitą dieną aiškino, kad iš tiesų su visuomene jau viskas buvo diskutuota, nes tokiai medžioklei buvo pritarusi Medžioklės konsultavimo taryba ir jis nieko slapta nedaręs. Jei paieškotumėte ministro Mažeikos vadovaujamos ministerijos puslapyje, kada toks lankų medžioklei pritaręs tarybos susirinkimas vyko ir Jums dar pasisektų geriau, negu man, pavyzdžiui, dar ir rasti protokolą, parašykit, ačiū.

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.