Nuomonės

2020.05.10 14:36

Lietuvos didieji kunigaikščiai muitinių administravimą ir rinkliavų rinkimą patikėdavo būtent žydams

Žydų kultūros paveldo kelio asociacija2020.05.10 14:36

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo susiklostęs kitoks, nei mums įprasta, muitinių tinklas. Jo savitumu buvo tai, kad muitinės galėjo būti ir valstybinės, ir privačios.

Pirmosios buvo įrengiamos ir kontroliuojamos valstybės administracijos, dažniausiai statytos pasienyje, o muito mokestis buvo renkamas valstybės naudai iš įvežamų ar eksportuojamų prekių bei žaliavų. Antrojo tipo muitines įsteigdavo, kontroliavo ir muitą savo naudai rinkosi privačių miestų ar valdų savininkai.

Privačių muitinių skaičius buvo didelis ir tai trukdė prekybai bei brangino įvežamas ir per kelias muitines vartotoją pasiekiančias prekes. Tiesa, dalis iš muitinėse renkamų rinkliavų įprastai buvo skiriama kelių ir tiltų taisymui, infrastruktūros gerinimui. Bent nuo 16 a. pradžios, kai turime nuoseklesnių istorinių duomenų, Lietuvos didieji kunigaikščiai buvo linkę muitinių administravimą ir rinkliavų rinkimą patikėti žydams.

Lietuvos didieji kunigaikščiai sudarydavo ilgalaikę (dažniausiai trijų, itin sėkmingais atvejais, penkių metų) visos muitinės ar net atskirų joje renkamų rinkliavų nuomos sutartį. Nuomininkas buvo atsakingas už muitinės darbo organizavimą, tinkamą muito mokesčių rinkimą, bandančių išvengti rinkliavų paiešką ir nubaudimą. Muitininkai turėjo išskirtinį, juos apsaugantį, teisinį statusą.

Muitininko, nuomojančio muitinę, pelną sudarydavo skirtumas tarp gana nemažos į priekį mokamos nuomos sumos ir muitinės rinkliavų, kurias jis surinkdavo ir administruodavo. Ši sistema buvo gana efektyvi, nes nuomininkai buvo suinteresuoti tvarkingu muitų mokėjimu. Tokią valstybėje pritaikytą muitinių administravimo schemą prisitaikė ir privačių muitinių savininkai.

Kėdainių muitinė, pastatyta dešiniajame Nevėžio krante, buvo privati, įkurta ties įvažiavimui į miestą svarbiu tiltu per upę. 1611 m. tuomečiam Kėdainių dvaro savininkui Stanislovui Kiškai (m. 1554) suteikiant privilegiją dėl muitinės įsteigimo Kėdainių miestiečiams, dokumente yra nurodoma, kad miestiečiai savo lėšomis yra pastatę šį susisiekimą lengvinantį tiltą ir jiems leista rinkti muitą prie tilto pastatytoje muitinėje.

Nėra tiksliai aišku kiek ilgai miestiečiai administravo muitinę, tačiau jau 1627 m., veikiausiai, besibaigiant muitinės nuomos sutarčiai, jie kreipėsi į miesto savininką LDK Lauko etmoną Kristupą Radvilą (Krzysztof Radziwiłł; 1585-1640) su prašymu sugrąžinti miestiečiams muito, kuris „tris pastaruosius metus buvo žydų rankose“, rinkimą.

Miestiečių motyvai nušalinti žydus nuo verslo buvo stereotipiški – skundžiamasi žala miestui, tariamai vargstančių miestiečių dar didesniu skurdinimu, išsakoma baimė apie tai, kad žydų įsitvirtinimas ilgainiui visai sužlugdys miestą. Žydų paminėjimas miestiečių sudarytame dokumente gali būti vienu ankstyvesnių jų gyvenimo Kėdainiuose įrodymu, tačiau dar nėra aišku ar tuo metu jau buvo susidariusi nuolat gyvenanti bendruomenė, ar mieste buvo įsikūrę pavieniai, verslo santykių saistomi žydai.

Panašu, kad miestiečiai, prašę nutraukti muitinių nuomos sutartį su žydais, nebuvo suprasti, o žydų veiklos efektyvumas ir verslumas padarė tokį gerą įspūdį Kėdainių paveldėtojui Boguslavui Radvilai (Bogusław Radziwiłł; 1620-1669), kad šis žydams išnuomojo ne tik muitinę, bet ir visą Kėdainių miestą.

Bent taip yra pasakojama, kad vienas iš muitinės prie Nemėžio nuomininkų Vulfas Izakovičius (Wolf Isakowicz), po pražūtingų Kėdainiams Abiejų Tautų Respublikos karų su Rusija ir Švediją (1655-1660), nustekentą ir karo nuniokotą miestą tiesiog išsinuomojo.

--

Žydų kultūros paveldo kelio asociacija

Tekstai publikuojami bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu ir Žydų kultūros paveldo kelio asociacija. Jie skirti paminėti 2020-uosius metus, kurie Lietuvos Respublikos Seimo yra paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Daugiau istorijų apie Lietuvos žydų istoriją, kultūrą ir paveldą galima rasti programėlėje Discover Jewish Lithuania.