Nuomonės

2015.10.29 14:40

Laurynas Adomaitis. Amerika niekad nebuvo didi

2015.10.29 14:40

Amerikoje respublikonų partija renka kandidatą į artėjančius prezidento rinkimus. Kandidatų rinkimų debatuose kiekviena kalbanti galva skelbia savo panacėjas – kaip „vėl padaryti Ameriką didžią“. Donaldas Trumpas tai pasirinko visos savo kampanijos šūkiu. Tačiau šis maršas stovi ant klibančio pjedestalo, nes Amerika iš tiesų niekada nebuvo didi.

Amerikiečiai gyvena ne pagal savo valią

Amerika niekada nebuvo didi, nes jos susikūrimas labiau primena vieno sąsiuvinio dydžio socialinį eksperimentą nei tautos atsiradimą.

Nepriklausomybės deklaracija, kuri sudaro JAV konstitucinį pagrindą, nėra amerikiečių tautos valios išraiška. Visų pirma, todėl, kad apskritai sunku suvesti galus, kas ta amerikiečių tauta. Antra, dėl to, kad Nepriklausomybės deklaracija kilo visai ne Amerikoje. Ji yra tiesiog išplėštas puslapis iš rinktinių Johno Locke`o raštų – taip, J. Locke`o, Vestminsterio mokyklos vaiko, tos pačios Didžiosios Britanijos, nuo kurios nepriklausomybę turėjo skelbi JAV, auklėtinio.

Konkrečiau: antrasis Nepriklausomybės deklaracijos sakinys teigia – „mes laikome akivaizdžiomis šias tiesas: visi žmonės sukurti lygūs ir visi jie Kūrėjo apdovanoti neatimamomis teisėmis, kurioms priklauso gyvybė, laisvė ir laimės siekimas“.

Tačiau šios tiesos nėra akivaizdžios. Jos yra nurašytos iš J. Locke`o trumpos „Esė apie tikrąją pilietinės valdžios kilmę, apimtį ir tikslą“. JAV Nepriklausomybės deklaracijoje norėta pasakyti visai kas kita – ji skelbia, kad šios tiesos privalo būti akivaizdžios.

O jeigu jos tokios kam nors neatrodo, tuomet šis žmogus paskelbiamas velnio neštu komunistų vadeliotuoju. Kas sveiku protu laisvoje valstybėje draustų garsiai abejoti kažkokio filosofo mintimis? Liberalizmo cenzūros chimera nuo pat pradžių galvas kandžiojo ne tik sau.

Amerika neturi intelektualinės tradicijos

Amerika gimė moderni, todėl neturi nei poreikio, nei potencialo intelektualiai siekti Apšvietos idealų. Savo konstitucinius pagrindus nusirašiusi nuo Apšvietos filosofų, Amerika niekada nejautė būtinybės ieškoti naujų išsivadavimo idėjų.

Europos intelektualinė tradicija yra nusėta proto išsivadavimo pėdsakais. Galima paminėti (iš vadovėlio) Renesansą, Reformaciją, Didžiąją Prancūzijos revoliuciją ir t. t. Europa yra įpratusi ieškoti alternatyvų. Tai skatina jos intelektualinį potencialą. Tuo metu Amerikai to niekada nereikėjo ir nereikia iki šiol.

Tai atsispindi ir tame, kad nieko originalaus Amerikoje nėra sugalvota. Visos filosofinės, ideologinės, teologinės kulkos, zvimbiančios dabartinėje Amerikoje, yra atneštos iš Europos pasitraukiančių mąstytojų.

Na, išskyrus vieną intelektualinį gemalą – pragmatizmą. XIX a. pabaigos Amerikoje keli filosofai airiškomis pavardėmis pagimdė teoriją, kuri teigia, kad teisinga yra tai, kas veikia ir apsimoka. Praktiniai veiksniai lemia idėjų teisingumą. Tad ačiū jiems už tokį indėlį.

Į Ameriką tik du keliai – viltis arba baimė

D. Trumpas dabar yra baisiai susirūpinęs, kad Meksikos machinatoriai į JAV siunčia „narkotikų platintojus, vagis ir prievartautojus“. Tačiau tai buvo Amerikos lemtis nuo pat pradžių – tik, žinoma, niekas į Ameriką žmonių nesiuntinėja ir Meksikos atvejis čia nėra išimtinis.

Į Ameriką žmonės grūdasi dėl dviejų priežasčių: vilties arba baimės. Tai yra dvi labiausiai žmogaus protą temdančios emocijos. Niekas į Ameriką nesibrauna sveiku protu. Ten žvilgsniai krypsta tik nuo kažko bėgant arba kažką vaikantis. Kitaip sakant, visa Amerika seniai tapo imigrantų kolonija po to, kai išnaikino visus vietinius.

Žinoma, Amerikoje nėra blogai. Tai stipri, išteklius valdanti, korporacijas kurianti, silicį gramdanti šalis. Ir tai patrauklu tam tikram žmonių kontingentui. Tačiau dėl to Amerika netampa didi. Tad jei jau norite žavėtis kuria nors valstybe, geriau pasirinkite kitą.