Nuomonės

2020.01.10 16:30

Marius Čepulis. Apie srutų šaukštą medaus statinėje

Marius Čepulis, gamtos fotografas2020.01.10 16:30

Prieš Naujuosius metus rašiau ir džiaugiausi gerais darbais aplinkosaugoje. Džiaugsmas ilgai netruko. Metai prasidėjo kaip niekad „įspūdingai“. Apie Australijos gaisrus nekalbėsiu, ten ištisos feisbuko grupės maldomis lietaus debesis siunčia – susitvarkys. O va pas mus niekas nesimeldžia ir nelaimės viena per kitą lipa. Kol vieni nuiminėja ir vėl klijuoja žalias rodykles, kiti niekaip į reikiamą vamzdį nepataiko nuotekas nukreipti (jau 15 metų).

Per maža smulkmena tas vamzdis, kad visokie valdybos nariai apie jį žinotų. Kaip ir niekas nieko nežinojo, kas naktimis ten sklendes sukinėja, altruistiškai taupydamas įmonei šimtus tūkstančių eurų. Staiga įkurtas fondas marių tyrimams atlikti, žinoma, labai reikalingas. Tik įdomu, ką jie tirs, kai didžioji dalis š... krištolo skaidrumo Baltijos srovėse pradingo. Žiūrėsim, kuo čia viskas baigsis. Tiesa, kaip ir reiktų džiaugtis, kad va, pagaliau, didysis teršėjas ir smardintojas pričiuptas už vienos vietos, bet kad kažkodėl visi laurai atiteko gyventojams ir prokuratūrai. O ką gamtosauga tiek metų veikė?

Šią savaitę sužibėjo dar vienas snaiperis su kitokiu vamzdžiu, kai „netyčia“ nušovė stumbrą. Matai, „nelaimė žmogui“ atsitiko. Ne saugomai, į Raudonąją knygą įrašytai stumbrei, kuri dabar gabalais išmėsinėta atiduota tyrimams, o vargšui žmogui nelaimė atsitiko. Neteko vargšelis ne tik trofėjaus, bet ir dalies pinigų bei, tikiuosi, teisės toliau medžioti. Palyginti su kažkokios gauruotos karvės gyvybe, tai, žinoma, didžiulė netektis. Viskas buvo labai greitai prisipažinta, papasakota, sumokėta, kad tik pono vardas ir pavardė būtų kuo mažiau linksniuojami.

Gal ir nebūtų tokio vajaus kilę, jei būtų bent kažkiek įtikinamesnis pasiaiškinimas sugalvotas. Matot, sumaišė nelaimėlis stumbrą su šernu. Kam nepasitaiko, sako. Niekam iki šiol nepasitaikė! Bėgo nuo varovų šernų banda, joje šernu apsimetusi stumbrė, ir buvo taip toli, kad neatskyrė žmogus. O ką reikia daryti, kai turi 35 ar 25 metų medžioklės patirtį? Žinoma, šauti, o jau iššovus eiti aiškintis, į ką tu ten pataikei. Nesvarbu, kad prieš paleisdamas šūvį tu turi tiksliai žinoti žvėries lytį ir apytiksliai amžių (apie rūšį net kalbos nėra). O čia, matot, išbėgo milžiniškas rudas šernas su ragais (ką tik šernų vestuvės buvo, įstatė šernė) – selekcinis vadinasi, tai reikia nupilt.

Bet kas, kas tuose plotuose lankosi ar medžioja, žino, visų pirma, kad ten šernų vos kelios šeimos likę, kad ten gyvena stumbrai, kad stumbrų patelės laksto tik bandomis, o ne po vieną, kad jokie stumbrai su jokiais šernais kartu nelaksto, nes visi žvėrys vengia stumbrų, kaip ir stumbrai vengia kitų žvėrių. Jau nekalbu, kad net mano 2 metų dukrytė skiria kriu - kriu nuo mū - mū. Net didžiausioje tankmėje neįmanoma tų dviejų žvėrių esant blaivam sumaišyti. Na, nebent stumbras šliaužė kartu su šernais.

Kodėl išties į stumbrę buvo paleistas šūvis, mes nesužinosim, o ir žinoti nelabai reikia. Svarbiausias dalykas, kad nuo to labiausiai nukentėjo (po stumbrės) ne vargšas šaulys, o visa medžiotojų bendruomenė. Tai dar viena vinis į medžiotojų reputacijos karstą ir nors patys kolegos medžiotojai juokiasi iš tų paaiškinimų bei šio absurdiško įvykio, bet ir supranta, kad tie, kurie yra prieš medžioklę, nuo dabar visada turės argumentą ir dar smarkiau pirštais badys.

Tačiau ne, šitas klišiaus poelgis neparodė, koks yra tikrasis medžiotojo veidas, ne, nėra visi medžiotojai tokie, ne, nėra nesaugu vaikščioti miškuose ir niekas grybautojų šernais nelaiko. Tas poelgis parodė, kad šaukštas deguto (arba kelios tonos srutų) sugadina ne medaus cisterną, o reputaciją.

Tačiau kai kurie medžiotojai tiesiog prašosi, kad į jų reputacijos karstą vinių būtų kalama dar daugiau ir dar giliau. Nežinau, ar čia toks kvailas sutapimas, bet VĖL, jau kažkelintą kartą, bus bandomas prastumti naktinių taikiklių ir slopintuvų įstatymas. Svarstymas ateinantį antradienį. Aš suprantu, kad kolega neskyrė šerno nuo stumbro, bet juk medžioklė buvo dieną. Naktiniai ar garso slopintuvas čia kiekuo nebūtų padėję.

Juokai juokais, tačiau šita Seimo medžiotojų šutvė nerimsta ir vėl bando prisidengti veterinarijos tarnyba ir Europos Sąjungos reikalavimais, kurių nėra, o yra tik vienas vienintelis sakinys, kad galima pasitelkti papildomą įrangą, jei ji toje šalyje yra teisės aktų leidžiama. Viskas. Jokių prievolių, jokių reikalavimų. Svarbesnis reikalavimas yra tai, kad sumedžiotų šernų patinų ir patelių santykis turi būti 50 prie 50, o ne, kaip pas mus, 40 prie 60, ir kad nuolat šerti negalima, o tik vilioti.

Bet pas mus yra tradicijos – patelių nemedžioti bei gausiai aprūpinti gyvūnėlius maistu (pažiūrėkit į pamiškių šėryklas) ir jokie reikalavimai nepadės. Garso slopintuvai ir naktiniai taikikliai būtų tik dar vienas visiškai nereikalingas žaisliukas, apsunkinantis kontrolę. Tikriems medžiotojams nei jų reikėjo, nei reikės. Klišas ir šerną su stumbru supainios, kad ir per kokią optiką bežiūrėtų, ar kaip tyliai ir stabiliai bešaudytų.

Pabaigai tiesiog pakartosiu, ką rašiau prieš kelis mėnesius. „Dabartinis aplinkos ministras prieš keletą metų labai griežtai ir riebiai pasisakė apie naktinių taikiklių ir garso slopintuvų įteisinimą, jam visai neseniai pritarė ir R. Karbauskis. Dalis medžiotojų irgi yra prieš tuos priedus, nes mano, kad medžioklė nėra atvykus su naujausiu džipu iki pat bokštelio ir panaudojus naujausias technologijas nušauti net naktį šansų pasprukti neturintį žvėrį.

Žmogus ir taip turi tobulą žudymo mašiną, ir jei jau su ja nesugeba sumedžioti, tai taikikliai ar garso slopintuvai čia nepadės. Mes per daugybę metų pakeitėme žvėrių elgesį, jų gyvenimo ritmą. Jie prisitaikė ir tamsa liko vienintelis jų išsigelbėjimas bei prieglobstis. Dabar norima ir tai atimti ir tik tam, kad kažkam būtų smagiau, lengviau bei patogiau. Tikiuosi, kad seimo nariams (vėl) užteks suopračio šiems įstatymo lobistams parodyti pirštu į duris, uždaryti tą klausimą visiems laikams ir prie jo niekada negrįžti.“

P.S. Nuotraukos pagrindinių didžiausių Lietuvos žvėrių pažinimui. Maža ką.

Populiariausi