Nuomonės

2019.12.19 17:52

Vytautas Kasiulevičius. Žmonės ir reformos

Sveikatos apsaugos ministras mus mokė, kad, remdami mokytojų streiką, medikai pasidarė sau meškos paslaugą.

„Kokybė tiek švietime, tiek sveikatos sektoriuje yra labai prasta. Vadinasi, pagrindinė problema – ne pinigai, o kaip tie pinigai panaudojami“, – antrina finansų ministras ir lengva ranka 200 milijonų eurų sveikatos apsaugos pinigų perkelia į rezervą blogesniems laikams. Turbūt per visą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį joks finansų ministras nekalbėjo tiek daug apie švietimo, mokslo ir sveikatos apsaugos reikalus. Bėda ta, kad visi ministrai kaip ugnies bijo vieno klausimo: kas gi atsakingas už tokį blogą šių sričių valdymą? Galbūt apie savo realią padėtį prabilę medikai, mokytojai ir mokslininkai? Tik kaip čia taip atsitinka, kad tie patys medikai, nuvykę į Londoną, Berlyną ar Kopenhagą, tampa puikiais savo srities specialistais? Kaip vos prieš dešimtmetį iš Lietuvos išvykę mokslininkai tampa lyderiais JAV ar Izraelio universitetuose? Kaip žmonės, kuriantys tokią prastą kokybę namuose, išvykę taip puikiai prisitaiko viską daryti gerai?

Ministro žodžiuose yra tiesos: sveikatos sistemos įstaigų tinklui būtina pertvarka, sutaupyti galima ir viešuosiuose pirkimuose, turime per daug gydytojų ir per mažai slaugytojų. Kaipgi slaugytojų turėsi daug, kai slaugos studijas pasirenkančio jaunimo vis mažiau, nes Lietuvos slaugytojų atlyginimai muša dugną EBPO šalių grupėje. Ministras, kritikuodamas mūsų visų darbo kokybę nutyli, kad, kartu sudėjus sveikatos ir socialinės apsaugos sektoriaus darbuotojų skaičius, velkamės Europos šalių uodegoje. Daug šalių perėjo optimizavimų, decentralizavimų ir pakartotinių centralizavimų ratą. Bet galiausiai juk sveikatos ir švietimo paslaugų bei mokslo kokybę sukuria žmonės.

Pradėkime nuo to, kad medicinos studijas pasirenka gabiausias jaunimas. Pilni lūkesčių ir iliuzijų, kad jų atsidavimas bus tinkamai įvertintas. Jie ateina į sistemą be išankstinių nuostatų, pasirengę kurti partnerystę su pacientais. Juk be tokios partnerystės neįmanomi geri sveikatos apsaugos rodikliai. Ir štai tas jaunimas pamato socialinėje atskirtyje skęstančius pacientus, kasdien jaučia alkoholio tvaiką ir girdi keiksmus skubios pagalbos skyriuose, mato mušamus ir kankinamus vaikus, piktus, pavargusius žmones, kurie stengiasi paslapčia nuo filmavimo kamerų įbrukti kelis eurus, kad apeitų panašius į save, turėdami iliuziją gauti geresnę pagalbą. Visuomenė yra tokia, bet jauni žmonės turi kantrybės ir tikrai suvokia, kad atsidūrė tikrame mūšio lauke, kuriame reikia pasistengti išgelbėti kuo daugiau pacientų. Ilgainiui jie supranta ir kitą tiesą, kad už jų nugarų stovinti sistema nėra jokia atrama, o greičiau NKVD dalinius primenanti siena, ginanti vykdyti neįmanomų misijų ir nepamirštanti nuosekliai bausti už vis didėjančio biurokratinio srauto nurodymų nepaisymą.

Ilgainiui jie supranta ir kitą tiesą, kad už jų nugarų stovinti sistema nėra jokia atrama, o greičiau NKVD dalinius primenanti siena, ginanti vykdyti neįmanomų misijų ir nepamirštanti nuosekliai bausti už vis didėjančio biurokratinio srauto nurodymų nepaisymą.

Kai valdžiai tinkamas pasiaiškinimas ar dokumentų pildymas tampa daug svarbesnis negu paciento pasitenkinimas paslaugomis, jaunas medikas palūžta. Slaugytojos ligoninės elektroninėje sistemoje, popierinėse ambulatorinėse kortelėse ir dar kituose formose turi net 7 kartus atlikti visokias žymas, kad vaikas būtų paskiepytas, ir tai užima kelis kartus daugiau laiko negu pats paskiepijimas. Norint Lietuvai kasmet nupirkti reikiamą gripo vakcinų kiekį, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras kasmet gegužės mėnesį privalo surinkti vakcinų poreikio duomenis iš visų 517 sveikatos priežiūros įtaigų ir perduoti juos Valstybinei ligonių kasai prie SAM. Kasmet, pritrūkus skiepų, SAM pažeria kritikos, kad gydymo įstaigos nemoka planuoti, nors visa ši informacija yra sukaupta elektroninėje Valstybinei ligonių kasai pavaldžioje SVEIDRA duomenų bazėje.

Galima vardinti begales pavyzdžių, kaip orientacija į vis smulkmeniškesnį sveikatos apsaugos sistemos reguliavimą kilniu skaidrinimo tikslu aplimpa įvairaus plauko lobistų interesais, o instrukcijos vykdymas bei proceso aprašymas tampa svarbesni už paties proceso kokybę. Kūrybingi ir atsidavę medicinai žmonės, galintys kurti proveržį ir pokyčius, tiesiog netelpa tokioje sistemoje. Jeigu šiame tekste žodį „medikas“ pakeistume žodžiu „mokytojas“ ar ,,dėstytojas“, o žodį ,,pacientas“ – žodžiu ,,mokinys“ arba ,,studentas“ skirtumų rastumėme nedaug.

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.