Nuomonės

2013.01.09 09:11

Vis dėlto – blogio ašis pasaulyje yra?

Mykolas Drunga 2013.01.09 09:11

Per praėjusias šventes truputį apleidome vieną pasaulio regioną, kuris iš tiesų netoli nuo Šventosios žemės ir šiuo metu net dar tragiškesnis, jei tai įmanoma. Turime omenyje Siriją, apie kurią Londono „Times‘as“ pirmadienį rašė, kad ji „yra atvira Arabiškojo pavasario žaizda“ ir „dar kurį laiką kraujuos“.

Per praėjusias šventes truputį apleidome vieną pasaulio regioną, kuris iš tiesų netoli nuo Šventosios žemės ir šiuo metu net dar tragiškesnis, jei tai įmanoma. Turime omenyje Siriją, apie kurią Londono „Times‘as“ pirmadienį rašė, kad ji „yra atvira Arabiškojo pavasario žaizda“ ir „dar kurį laiką kraujuos“. 

Tai esą aišku iš to, kaip „B. Assadas pirmą kartą nuo praėjusio birželio vėl pasirodė viešai Damaske. Per televiziją transliuotoje kalboje, skirtoje jo režimui ištikimai publikai, jis neturėjo daug ko naujo pasakyti.

Jis kartojo savo teiginius, kad prieš jo vyriausybę protestuoja tik teroristai ir užsieniečiai. Ir jis tik save patį regi šalies valdžios viršūnėje“, – teigė Londono dienraštis.

Anot Diuselforfo laikraščio „Rheinische Post“, „kas dar vylėsi, jog Sirijos diktatoriaus B. Assado kalba galėtų parodyti politinę išeitį iš kruvino piliečių karo, tas dabar turi blaiviai pripažinti, kad šitas žudikiškas konfliktas spręsis tik ginklais. B. Assadas greičiau paaukos šalį visiškam sunaikinimui nei derėsis“.

Miunchene leidžiamas dienraštis „Süddeutsche“ rašė, jog „įžvalgumo ar protingumo iš Sirijos diktatoriaus B. Assado ir šiaip nebuvo galima tikėtis. Tačiau jo pasirodymas prieš rinktinius savo šalininkus Damasko operos teatro rūmuose parodė tokį mastą tamsiaprotiškumo ir neapykantos, jog šiai niokojamai šaliai galima tikėtis tik dar bjauresnių dalykų.

Jau 42-ejus metus Damaską valdo Assadų klanas, ir Bašaras nepaliko jokių abejonių, kad jis Siriją ir toliau laiko šeimos nuosavybe. Jis kausis ligi galo. Užtat Jungtinių Tautų tarpininko L. Brahimio darbas ir pasmerktas žlugti. Alinimo karas tarp sukilėlių ir B. Assado armijos tęsis ir drauge su juo – teroras prieš civilinius gyventojus“, – teigė Pietų Vokietijos dienraštis.

Pasak Stokholmo dienraščio „Svenska Dagbladet“, „aišku, nėra priežasties garbinti viso ginkluotojo Sirijos pasipriešinimo. Tačiau yra toks dalykas, kaip teisėta ir tarptautiškai pripažinta opozicija, o atsakomybė už tai, kad ligi šiol žuvo apytikriai 60 tūkstančių žmonių, krenta ant niekieno kito, kaip tik B. Assado, galvos. Ir tai, kad jis vis dar valdžioje, yra gėda“, – rašė Švedijos dienraštis.

Frankfurto dienraštis „Rundschau“ apgailestavo, kad B. Assadas „nori tik karo, atsisako pasitraukti iš posto ir nenori derėtis su „užsienio agentais“, todėl  Sirijoje nebus politinio sprendimo, o sprendimas, kas ateityje valdys Siriją, turi būti išspręstas kariškai, nes taip nusprendė B. Assadas“.

Anot Frankfurto kairiųjų laikraščio, „tai fatališkas sprendimas. Šiuo metu nė viena iš abiejų pusių nepajėgi antrosios nugalėti kariškai. Tuo svarbiau, kad į karą nesijungtų tarptautinė bendrija. Užuot nurašiusi, kaip ir B. Assadas, diplomatines pastangas, ji privalo dar labiau stengtis suburti plačią koaliciją, kad ši priverstų jį atsitraukti“.

Tačiau kaip galima B. Assadą taikiai priversti ką nors gero padaryti? Kopenhagos dienraščio „Politiken“ nuomone, „per visą savo laiką valdžioje B. Assadas turėjo visas galimybes dialogui, o vietoj to jis griebėsi tik prievartos, cenzūravo kritikus ir leido įkalinti bei kankinti savo priešininkus.

Be to, kokio čia dar gali būti dialogo? Aišku, Sirijai tokio reikia, bet tuo atveju budelis neturėtų sėdėti kartu prie stalo“.

Daugelis kitų laikraščių, pvz., Vienos „Standard“ ir Varšuvos „Gazeta Wyborcza“, irgi teigė, jog Sirijos konfliktui nematyti jokios greitesnės pabaigos. Pasak Lenkijos sostinės dienraščio, „nors ne tik režimas, bet ir opozicija išsisėmę ir arti bankroto, didžiausia sukilėlių problema ta, kad jiems nesiseka palenkti daugumos žmonių į savo pusę. 

Daugelis Sirijos gyventojų bijo, jog pasikeitus režimams jie bėgdami nuo vilko neužšoktų ant meškos. Kai kurie palaiko B. Assadą tik dėl to, kad neįstengia patikimai įvertinti opozicijos“.    

Paryžiaus nepriklausomų kairiųjų dienraštis „Liberation“ teigė, jog „neįmanoma per dažnai pabrėžti, kiek Rusijos ir Kinijos laikysena prisidėjo prie šio konflikto aštrinimo. Palaikydami kruvinąjį diktatorių, Kremlius ir Pekinas ne tik suteikė represijoms Sirijoje laisvas rankas, bet ir netiesiogiai pasiūlė islamistiniams kovotojams naują kovos lauką. Tokia ciniška ir akla politika gali vesti tik prie tragiškos pabaigos“, – rašė Prancūzijos sostinės dienraštis.

Tačiau anglakalbis Jordanijos sostinės laikraštis „Jordan Times“ matė šiokių tokių vilties prošvaisčių. Girdi, po Jungtinių Tautų įgaliotinio L. Brahimio apsilankymo Damaske „ir Rusijoje linkstama prie politinio Sirijos krizės sprendimo. Būsimasis Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio reikalų ministras Johnas Kerry‘is, manoma, irgi pasisakys už tokį sprendimą.

Gausėja pranešimų apie galimą Rusijos ir Amerikos konsensusą dėl politinės kaitos Sirijoje. Yra galimybė tokį susitarimą pasiekti dar šį mėnesį“, – viltingai rašė Amano laikraštis.

Tuo metu Pekino dienraštis „Renmin Ribao“ nė vienu žodžiu nepareiškė nė mažiausio nepritarimo B. Assado laikysenai.

Spaudos apžvalga skambėjo per LRT radiją.