Nuomonės

2012.07.11 12:42

Žmogus bent sykį privalo parodyti liežuvį savo baimei

Vigilijus Sadauskas2012.07.11 12:42

„Visa ko pradžia, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga.“  

„Visa ko pradžia, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga.“

„Kuklumas, kuklumas ir dar kartą kuklumas. Tai bruožas, rodantis didelę vidinę žmogaus kultūrą, inteligentiškumą, talentą ir, žinoma pagarbą kitiems. Dažniausiai šito stinga vidutinybei.“

Keista, piliečiai nebijo savo teismo, teismas nebijo savo piliečių. Tereikia tiktai kultūros. Kultūringai „pakišti“ ir kultūringai, be piktumo, be triukšmo paimti. Taigi, kultūros reikia, ponai!..“            

„Būkime kultūringi ir neverskime žmogaus daryti to, ko anas nemoka padaryti arba yra neįgalus. Be to, jis užimtas valdžia. Jis yra šeimininkas.“

Tai citatos ir mintys vieno Žmogaus, išsakytos skirtingais gyvenimo etapais.  Žmogaus  su kurio „Grybų karu“  aš augau vaikystėje,  dabar su tuo pačiu  „Grybu karu“  auga mano vaikai. Žmogaus kurio:  „Mindaugas“ , „Katedra“  ir „Mažvydas“  lydėjo mane mokykloje, jie vėl lydės ir mano vaikus. Žmogus kurio žodžiai : „O tu sakai: Stovėk kaip stovi laisvė“ lydėjo mus atkuriant Lietuvos nepriklausomybę. Žmogus, kuriam šešėlį 1991 metais metė: sovietinio rašytojo, LTSR himno autoriaus sūnelis,  Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus šeimos augintinis ir buves „Komsomolskaja pravda“ korespondentas Maskvoje, t. y. vienas kito verti veikėjai. Žmogus, kuris  išmokė  tautą skanduoti vieną žodį „Lie-tu-va”.

Tas ŽMOGUS tai – JUSTINAS  MARCINKEVIČIUS.

Liepos 6-ąją  Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, stovint Vingio parke ir klausantis žodžių:

Ašara, Dievo aky
Lietuva, ką tu veiki?
Volunge, šauk ąžuole
Nenutilk ne.

Vėl didžiuojuosi, kad esu lietuvis. Didžiuojuosi, kad mes Lietuva turėjome ir turime JUSTINĄ MARCINKEVIČIŲ.

Ir nejučia mintyse pagalvoju jei Lietuvos Respublikos Prezidentu būtų buvęs JUSTINAS MARCINKEVIČIUS šiandiena Lietuvoje tikrai būtų mažiau skausmo, prievartos, melo, baimės...

Atsiminkime: Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“ , o „Žmogus bent sykį privalo parodyti liežuvį savo baimei.“ Justinas Marcinkevičius.

Nebebijokime.

Komentaras skaitytas per Lietuvos radiją.