Mokslas ir IT

2019.02.13 17:27

Atvertas kelias moksliniams tyrimams su narkotinėmis medžiagomis

ELTA 2019.02.13 17:27

Vyriausybė pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pateiktam vyriausybės nutarimo projektui, kuriuo patvirtinta leidimų vykdyti mokslinius tyrimus su narkotinėmis medžiagomis išdavimo tvarka. Šis pokytis turės teigiamos įtakos Lietuvos mokslinių tyrimų plėtrai bei inovacijų infrastruktūros kūrimui ir plėtrai.

Iki šiol nebuvo nustatytos tvarkos, kaip turėtų būti išduodami leidimai moksliniams tyrimams su narkotinėmis medžiagomis. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje planuojama netrukus pradėti didelio masto ir svarbos medicinai mokslinius tyrimus, yra būtina aiškiai reglamentuoti reikalavimus leidimui išduoti. 

Nutarimu numatoma leidimo taikymo apimtis. Tokį leidimą vykdyti tyrimus su narkotinėmis medžiagos gauti galės tik įstaiga, kuri yra mokslo ir studijų institucija ar mokslinių tyrimų institutas, arba kuris numato vykdyti mokslinį tyrimą pagal sutartį su mokslo ir studijų institucija ar mokslinių tyrimų institutu. Norintys atlikti tokius tyrimus taip pat privalės turėti saugumą užtikrinančias patalpas bei atitikti kitus reikalavimus. 

Iki šiol moksliniai tyrimai su narkotinėmis medžiagomis, kurios, kai jomis piktnaudžiaujama, sukelia sunkius žmogaus sveikatos sutrikimus ar net pavojų žmogaus gyvybei, Lietuvoje nebuvo atliekami.