Mokslas ir IT

2018.09.11 12:36

Kinija reguliuos ir religinę veiklą internete

BNS 2018.09.11 12:36

Tęsdama kampaniją prieš bažnyčias, mečetes ir kitas institucijas, oficialiai ateistinė Kinijos komunistų partija įveda naujas religinės veiklos internete taisykles.

Norintys teikti religinius nurodymus ar panašias paslaugas internetu, turi kreiptis leidimo ir gauti įvertinimą, kad yra morališkai tinkami bei politiškai patikimi, rodo taisyklių projektas, kurį pirmadienį vakare internete paskelbė Valstybinė religinių reikalų administracija.

Pagal taisykles licencijas gaunančios organizacijos ir mokyklos gali veikti tik savo vidaus tinkluose, o jų vartotojai turi registruotis. Draudžiama ieškoti atsiversti į kurį nors tikėjimą norinčių žmonių ir platinti tekstus ar kitokią religinę medžiagą.

Taip pat įvedami griežti apribojimai, ką galima kalbėti ar skelbti internete, įskaitant draudimą kritikuoti partijos vadovybę ir oficialią religijos politiką, propaguoti nepilnamečių dalyvavimą religinėje veikloje ir „naudotis religija siekiant ... nuversti socialistinę santvarką“.

Taip pat draudžiamas tiesioginis religinės veiklos, įskaitant meldimąsi, pamokslų sakymą ar net smilkalų deginimą, transliavimas.

Valdžia pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą religinėms grupėms, naikino kryžius, degino Biblijas, uždarinėjo bažnyčias ir įsakinėjo tikintiesiems išsižadėti savo tikėjimo.

Ši kampanija yra dalis vajaus už religijos „sukininimą“, reikalaujant lojalumo Komunistų partijai ir lyderiui Xi Jinpingui. Stebėtojai šiuos veiksmus vadina griežčiausia kampanija nuo 1982 metų, kai tikėjimo laisvė buvo įrašyta į Kinijos konstituciją.

Pagal šalies įstatymus tikintieji religine veikla gali užsiimti tik registruotose bendruomenėse. Dauguma religinių apeigų privačiuose namuose yra draudžiamos.

Atrodo, kad vajus paveikė visas Kinijos oficialiai pripažįstamas religijas. Šalies šiaurės vakaruose esančiame Sindziango regione maždaug milijonas uigūrų ir kitų musulmonų mažumų narių atsidūrė indoktrinavimo stovyklose, kur yra verčiami atsisakyti islamo ir išpažinti ištikimybę partijai.

Vyriausybė neigia įsteigusi tokias stovyklas, bet sako, jog imasi būtinų priemonių ekstremizmui eliminuoti.