Mokslas ir IT

2018.06.27 15:24

KAM pirmą kartą parengė kibernetinio saugumo strategiją

Lietuvos krašto apsaugos ministerija (KAM) pirmą kartą parengė Nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją.

Joje išskiriami penki tikslai, kurių svarbiausias – stiprinti kibernetinį atsparumą ir gynybos pajėgumus. Taip pat numatyta efektyviau kovoti su nusikaltimais kibernetinėje erdvėje, skatinti saugumo kultūrą ir inovacijų plėtrą.

 Kartu norima plėtoti glaudesnį privataus ir viešojo sektorių bendradarbiavimą, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Penkerių metų strategija teikiama tvirtinti vyriausybei.

Kartu Seimas patvirtino naują Kibernetinio saugumo įstatymą, kurio nuostatos suderintos su neseniai priimta Europos Sąjungos direktyva. Netrukus turėtų būti priimtas ir atskiras įstatymas, numatantis baudas įstaigų vadovams ir paslaugų teikėjams, nesilaikantiems kibernetinio saugumo reikalavimų. Lietuvos vyriausybė taip pat siekia imtis lyderystės stiprinti kibernetinius pajėgumus ES mastu.

Mūsų šalies iniciatyva šešių šalių gynybos ministrai sutarė kurti greitojo reagavimo kibernetines pajėgas.