Mokslas ir IT

2012.07.09 12:21

Lietuvos mokslas įsijungia į tarptautines tyrimų erdves

ELTA 2012.07.09 12:21

 Lietuvos mokslo institucijos turės daugiau galimybių aktyviai dalyvauti tarptautinėse mokslo veiklose. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarką.

Lietuvos mokslo institucijos turės daugiau galimybių aktyviai dalyvauti tarptautinėse mokslo veiklose. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarką.

Mokslinių tyrimų infrastruktūra – tai išteklių, kuriais naudojasi mokslo bendruomenė, atlikdama mokslinius tyrimus, visuma. Mokslinių tyrimų infrastruktūra apima mokslinę įrangą, mokslinių tyrimų medžiagą, žinių šaltinius, informacijos ir ryšių technologijomis grindžiamas infrastruktūras ir kitas priemones, pranešė Švietimo ir mokslo ministerija.

Lietuvos mokslo taryba tvirtina Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį. Į kelrodį įtraukiamos nacionalinės ir Lietuvai aktualios europinės bei kitos tarptautinės infrastruktūros ir jų projektai, kuriuose tikslinga siekti Lietuvos nacionalinės narystės. Mokslo ir studijų institucijos gali teikti siūlymus dėl naujų infrastruktūrų ir projektų įtraukimo.

„Lietuvos geriausių ir perspektyviausių laboratorijų bei kitų mokslo ir studijų institucijų padalinių mokslininkams atsiveria plačios galimybės aktyviai bendradarbiauti tarptautinėje erdvėje, megzti mokslinius ryšius su panašias temas analizuojančiais kitų šalių mokslininkais, stažuotis užsienio šalių mokslo laboratorijose, drauge rengti ir įgyvendinti bendrus projektus. Tikimės, kad mūsų institucijos naujomis galimybėmis veržliai naudosis“, – sako švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė.

Dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkoje nustatytos inicijavimo, sprendimų dėl dalyvavimo priėmimo ir dalyvavimo rezultatų vertinimo procedūros. Įsijungimui į tarptautinius mokslo projektus numatytas dalinis valstybės finansavimas.