Mokslas ir IT

2017.06.13 11:27

RRT skelbia Lietuvos ryšių sektoriaus apžvalgą

LRT.lt 2017.06.13 11:27

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia ataskaitą „Ryšių sektorius 2016“, kurioje pateikiama informacija apie elektroninių ryšių ir pašto paslaugos rinkų pagrindinius rodiklius, jų dinamiką ir tendencijas 2011–2016 m. laikotarpiu, rašoma pranešime spaudai.

2016 m., palyginti su 2015 m., bendrosios ryšių sektoriaus pajamos dėl 8,5 proc. išaugusių pašto paslaugos rinkos pajamų ir 4,8 proc. išaugusių elektroninių ryšių rinkos pajamų, išaugo 5,4 proc. ir siekė 786,9 mln. Eur. Elektroninių ryšių paslaugų rinkos pajamos sudarė 83,4 proc., o pašto paslaugos rinkos – 16,6 proc. visų ryšių sektoriaus pajamų.

2016 m., kaip ir visu 2011–2016 m. laikotarpiu, augo plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius. Per metus šių paslaugų gavėjų skaičius išaugo 7,4 proc. ir 2016 m. pabaigoje siekė 1 274,8 tūkst. abonentų. Per šešerius metus plačiajuosčio interneto prieigos abonentų skaičius išaugo 28,9 proc. Plačiajuosčio ryšio skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) 2016 m. pabaigoje siekė 44,7 proc., per metus ji išaugo 3,6 procentinio punkto.

Didžioji dalis (42,8 proc.) plačiajuosčio interneto prieigos abonentų prie interneto jungėsi šviesolaidinėmis linijomis. Europos Komisijos duomenimis, pagal FTTP (angl. Fiber To The Premises) linijų, kurios apima FTTH (angl. Fiber To The Home) ir FTTB (angl. Fiber To The Building) linijas, aprėptį Lietuva 2016 m. užėmė 3-čią vietą Europoje (81,4 proc.).

2016 m. pabaigoje 62,8 proc. abonentų, plačiajuosčio interneto prieigos paslaugas gavusių naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, naudojosi 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu, 26,8 proc. – didesnės negu 100 Mb/s spartos. Per šešerius metus abonentų, besinaudojančių didesnės negu 100 Mb/s spartos paslaugomis, dalis išaugo net 17,4 procentinio punkto. Kompanijos „Rotten WiFi“ duomenimis, 2016 m. lapkričio mėnesį Lietuva užėmė pirmą vietą pasaulyje pagal belaidžio interneto prieigos viešose vietose spartą, kuri siekė 16,6 Mb/s.

Trečius metus iš eilės mažėjo abonentų, kurie naudojosi mokamos televizijos paslaugomis −2016 m. skaičius sumažėjo 2,1 proc. ir siekė 707,4 tūkst. abonentų, tačiau interneto protokolo technologijomis pagrįstos televizijos paslaugų abonentų skaičius per 2016 m. išaugo 14,6 proc. ir pasiekė 206,1 tūkst.

Pašto paslaugos rinka pagal pajamas augo visą tiriamąjį laikotarpį: nuo 2011 m. pajamos išaugo 66,1 proc. Tam daugiausiai įtakos turėjo 2011–2016 m. laikotarpiu dėl kasmet didėjančių e. prekybos mastų 2 kartus išaugęs pašto siuntinių skaičius.

Ataskaita „Ryšių sektorius 2016“ parengta remiantis RRT iš elektroninių ryšių paslaugų ir pašto paslaugos teikėjų surinktais duomenimis apie vykdytą elektroninių ryšių ir pašto paslaugos veiklą per keturis 2016 m. ketvirčius. Ataskaita „Ryšių sektorius 2016“ ataskaita yra paskelbta RRT svetainėje.