Mokslas ir IT

2017.03.06 10:18

Pernai neteisėtos programinės įrangos naudojimo atvejų užfiksuota daugiau

LRT.lt 2017.03.06 10:18

Kaip rodo pasaulio programinės įrangos (PĮ) industriją vienijančio BSA l The Software Alliance (BSA) atstovų duomenys, pernai Lietuvos bendrovėse užfiksuota daugiausia neteisėtos PĮ naudojimo atvejų per penkerius metus – 31. Vis tik, lyginant su ankstesniais metais, nesusiduriama su atvejais, kai bendrovės savo IT ūkyje naudoja tik nelicencijuotą PĮ. Deja, pakankamai dažnai įmonės, pažeidusios autorių teises, dalyvavo viešuosiuose pirkimuose, teigiama pranešime spaudai.

„Stebint praėjusius metus galima pasidžiaugti, kad Lietuvos teisėsaugos institucijos aktyviau tikrino, ar Lietuvos bendrovių naudojama PĮ yra tinkamai licencijuota. Džiugu ir tai, kad 2016 m. nebesusidūrėme su tokiais atvejais, kai absoliučiai visas bendrovės IT ūkis būtų paremtas neteisėtomis kompiuterių programomis. Tačiau tendencijos išlieka tos pačios – didelė dalis Lietuvos įmonių nežino, kokią PĮ naudoja savo veikloje ir ar ji tinkamai licencijuota. Todėl dažnai įmonės net pačios neįtaria, jog pažeidžia įstatymus, ginančius autorių teises į kompiuterių programas“, – teigia BSA atstovė Lietuvoje teisininkė Ernesta Seiliūtė.

Anot jos, ypač dažnai įmonėse nėra asmens, atsakingo už IT ūkio priežiūrą, taip pat vidaus darbo tvarkos, kuri reguliuotų programų naudojimą. Didžioji dalis Lietuvos įmonių neatlieka reguliarių naudojamos PĮ auditų, nevykdo Inventorizacijos taisyklių reikalavimų ir neinventorizuoja kompiuterių programų licencijų. Tai keletas priežasčių, dėl kurių vis dar egzistuoja nelicencijuotos PĮ naudojimo atvejai Lietuvos bendrovėse.

E. Seiliūtė teigia, kad be teisinės atsakomybės ir neigiamos įtakos reputacijai, moksliniai tyrimai rodo stiprų ryšį tarp kibernetinių atakų ir nelicencijuotos PĮ naudojimo, todėl įmonės, naudojančios neteisėtą PĮ, ypač rizikuoja savo IT infrastruktūros ir duomenų saugumu.

Pernai Lietuvos teisėsaugos institucijos užfiksavo 31 atvejį dėl nelicencijuotos BSA narių PĮ naudojimo. Šis skaičius yra didžiausias per pastaruosius penkerius metus. Palyginimui, antras didžiausias skaičius užfiksuotas 2013 m., kai buvo nustatyti 25 pažeidimai, o mažiausias užpernai – 13.

Nelicencijuota PĮ gali būti kliūtimi dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

Nelegalios PĮ naudojimas yra draudžiamas pagal LR Baudžiamąjį kodeksą, o baudžiamosios atsakomybės taikymas gali užkirsti arba apriboti įmonės galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Beveik pusė įmonių, kurias 2016 m. teisėsaugos institucijos nustatė kaip naudojančias nelicencijuotą PĮ, dalyvavo viešuosiuose pirkimuose.

„Mūsų nuomone, tai ypač aktualus klausimas projektavimo rinkai, kadangi dvi iš trijų bendrovių, kurios naudojo nelicencijuotą PĮ ir dalyvavo viešuosiuose pirkimuose, buvo projektavimo paslaugas teikiantys juridiniai asmenys“, – tendencijas, susijusias su neteisėtos PĮ panaudojimu, aiškina E. Seiliūtė.

BSA atstovė yra įsitikinusi, kad papildomi perkančiųjų organizacijų reikalavimai pateikti įrodymus, pagrindžiančius, jog sutarčiai vykdyti bus naudojama tik licencijuota PĮ, turėtų teigiamos įtakos situacijos gerinimui.