Mokslas ir IT

2017.02.01 09:47

Mokslininkams – unikalios stažuotės užsienyje

LRT.lt 2017.02.01 09:47

Kad mokslo rezultatai būtų sėkmingai įdiegti į verslą, Lietuvoje turi būti ne tik atliekami aukščiausio lygio tyrimai, bet ir ne mažiau svarbu ugdyti mokslininkų ir kitų mokslo darbuotojų praktinius, vadybos gebėjimus, teigiama pranešime spaudai. 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) pirmą kartą Lietuvoje skelbia kvietimą mokslininkams, tyrėjams ir kitiems mokslo įstaigų darbuotojams išvykti į unikalias stažuotes geriausiuose mokslo technologijų perdavimo centruose Anglijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse.

Stažuočių metu bus galimybė tobulinti gebėjimus produkto kūrimo ir vadybos, intelektinės nuosavybės apsaugos, komerciškai taikomų technologijų identifikavimo ir įvairiose kitose srityse.

„MITA suteikiamos stažuotės yra išskirtinės, kadangi jų metu bus skiriamas didžiausias dėmesys ne tyrimams, o vadybos, technologijų perdavimo, licencijavimo klausimams. Bus sudaromos galimybės mokytis iš pažangiausių valstybių, geriausių universitetų specialistų ir privačių kompanijų produktų vystymo ekspertų. Raginame tartis ir ieškoti galimybių bendradarbiauti su tokių pramonės gigantų kaip PFILIPS, BOSCH tyrimų centrais“, –  teigia Kęstutis Šetkus, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorius.

Dalyvauti konkurse dėl stažuočių gali mokslininkai, tyrėjai bei mokslo ir studijų institucijų darbuotojai, kurie yra susiję su mokslo rezultatų komercinimu.

Vienos stažuotės trukmė – nuo 28 iki 100 dienų. Stažuotę gali siūlyti pats mokslininkas, kuris turi būti susitaręs ar gavęs patvirtinimą iš jį priimančios institucijos.

Bendradarbiaudama su Lietuvos diplomatais užsienyje MITA potencialiems dalyviams taip pat padės surasti vietas stažuotėms įvairiose Europos Sąjungos šalyse. Vienai stažuotei skiriamas biudžetas priklauso nuo stažuotės trukmės ir gali siekti iki 11 tūkst. eurų., o bendras kvietimo biudžetas – 821 tūkst eurų. Stažuotojui kompensuojamos kelionės ir pragyvenimo išlaidos pagal patvirtintas finansavimo sąlygas.

Paraiškas galima teikti nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2018 m. gruodžio 30 d.  Kvietimas teikti paraiškas stažuotėms yra tęstinis ir yra baigiamas išnaudojus kvietimui skirtas lėšas ir (arba) į stažuotes išsiuntus 70 stažuotojų. Paraiškas vertins MITA sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė.

Tikimasi, kad stažuotės sudarys prielaidas efektyvesniam mokslinių tyrimų vykdymui, mokslo ir verslo partnerystei, skatins mokslo įstaigų verslumą, žinių praktinį pritaikymą.

Stažuotės užsienio valstybėse organizuojamos pagal MITA koordinuojamą iniciatyvą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“, skirtą skatinti atvirą prieigą prie tyrimams reikalingų paslaugų ir MTEP rezultatų universitetuose, mokslo centruose, slėniuose. Iniciatyva finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.