Mokslas ir IT

2016.07.14 14:19

ES inovacijų srityje Lietuva – tarp sparčiausiai augančių novatorių

LRT.lt 2016.07.14 14:19

Ketvirtadienį Europos Komisijos paskelbtos 2016 m. Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinės duomenimis, inovacijų lydere išliko Švedija, o sparčiausiai augančia novatore tapo Latvija.

Tarp sparčiausiai augančių novatorių kartu su Latvija, Malta,  Nyderlandais ir Jungtine Karalyste, yra ir Lietuva, kurios vidutinis metinis augimas inovacijų srityje sudaro 2,4 proc., palyginimui Latvijos – 4 proc.

ES inovacijų lyderėmis po Švedijos, kuri lyderės statusą išlaiko jau keli metai iš eilės, seka Danija, Suomija, Vokietija ir Nyderlandai. Švedija ES pirmauja žmogiškųjų išteklių ir akademinių tyrimų kokybės srityje, Suomija – bendrųjų finansinių sąlygų, Vokietija – privačių investicijų į inovacijas, Belgija – inovacijų tinklų ir bendradarbiavimo, Airija – mažosiose ir vidutinėse įmonėse diegiamų inovacijų srityje.

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir mažas ir vidutines įmones atsakinga Europos Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „Noriu, kad Europoje novatoriškos MVĮ ir pradedančiosios įmonės bendrojoje rinkoje klestėtų ir augtų. Tam būtina sutelkti pastangas. ES lygmeniu turime supaprastinti PVM reglamentavimą, priimti bankroto taisykles, sudaryti sąlygas lengviau gauti informacijos apie reguliavimo reikalavimus ir kurti aiškią bei MVĮ palankią intelektinės nuosavybės apsaugos sistemą. Be to, privalome ir toliau stengtis pritaikyti bendrąją rinką, kad būtų užtikrintos galimybės diegti novatoriškas paslaugas, tokias kaip bendro vartojimo ekonomikos.“

Metinėje Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinėje lyginami ES valstybių ir pasirinktų trečiųjų šalių mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo rezultatai.