Mokslas ir IT

2013.03.04 11:48

Lietuvos mokslo premijos – už iškiliausius mokslininkų darbus

ELTA 2013.03.04 11:48

Antradienį Mokslų akademijoje bus apdovanoti 2012 metų Lietuvos mokslo premijų laureatai.

Antradienį Mokslų akademijoje bus apdovanoti 2012 metų Lietuvos mokslo premijų laureatai.

Šiais metais paskirtos šešios premijos humanitarinių ir socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse. Lietuvos mokslo premijos teikiamos už geriausius mūsų šaliai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius bei eksperimentinės plėtros darbus.

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse mokslo premijomis apdovanoti Vytauto Didžiojo universiteto istorikas Zigmuntas Kiaupa – už darbų ciklą „Lietuvos istorijos sintezės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų tyrimai (1998–2011)“ bei Mykolo Romerio universiteto mokslininkė Rita Žukauskienė – už darbų ciklą „Lietuvos vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichologinės gerovės tyrimai (1997–2011)“.

Fizinių mokslų srities premiją pelnė Vilniaus universiteto mokslininkų darbai – fizikų Vytauto Balevičiaus ir Valdo Šablinsko darbų ciklas „Krizinių reiškinių ir struktūrinių virsmų ekstremaliose terpėse spektrometrija (1997–2011)“ bei matematikų Romo Barono ir Felikso Ivanausko darbų ciklas „Matematinis netiesinių procesų ir sistemų nehomogeninėse terpėse modeliavimas (1997–2011)“.

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse pripažinimo sulaukė Vilniaus universiteto Biotechnologijos instituto mokslininkas Daumantas Matulis. Jis premija įvertintas už darbų ciklą „Karboanhidrazių ir šaperonų slopiklių kūrimas ir tyrimas naudojant biotermodinaminius metodus (1997–2011)“. Apdovanojimą taip pat pelnė taikomosios mokslinės veiklos darbas – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslininko Prano Viškelio ir Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto mokslininkės Živilės Lukšienės darbų ciklas „Vaisių ir daržovių kokybės bei saugos tyrimai: inovatyvių technologijų kūrimas (1997–2011)“.

Lietuvos mokslo premijas skiria Vyriausybė. Premijos dydis – 101 tūkst. 400 litų.

Į Lietuvos mokslo premijas gali pretenduoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje aktyviai dirbantys mokslininkai, kurie yra atlikę svarbius Lietuvai fundamentinius, taikomuosius mokslo tyrimus bei eksperimentinius plėtros darbus.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas ir Mokslo premijų skyrimo komisijos pirmininkas prof. Valdemaras Razumas teigia, kad šiemet premijų konkursui iš viso buvo pasiūlyta 18 mokslo darbų, o premijų skyrimo komisija dirbo pagal naujus nuostatus – Lietuvos mokslų klasifikatoriuje atsirado šešta mokslo sritis – žemės ūkio mokslai.

LMA prezidentas apgailestauja, kad šįmet aukščiausio mokslininkų įvertinimo nepelnė nė vienas iš dviejų pateiktų darbų technologijos mokslų srityje. Didžiausia konkurencija tradiciškai buvo humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – į dvi premijas pretendavo net aštuoni darbai.

Pasak prof. V. Razumo, premijoms pateikiamų darbų mažėja, nes Lietuvos mokslo premijų nuostatose yra nurodyta, kad premijos laureatas gali pretenduoti kitą kartą tik po 15 metų. „Šiais laikais, kada moksliniai tyrimai vystosi labai sparčiai ir rezultatus galima gauti pakankamai greitai, ypač tiksliuosiuose, medicinos moksluose, tai kiek riboja galimybes vertiems kandidatams teikti paraiškas dar kartą gauti premijas“, – pažymi LMA prezidentas.