Mokslas ir IT

2013.02.13 14:59

Neigiami stereotipai apie berniukus paveikia jų mokymosi pasiekimus

LRT.lt 2013.02.13 14:59

Nustatyta, kad neigiami stereotipai apie berniukus neigiamai veikia jų mokymosi pasiekimus. Geresnių rezultatų pasiekti padėtų teiginiai, kad tiek berniukai, tiek mergaitės yra vienodai geri mokiniai.

Nustatyta, kad neigiami stereotipai apie berniukus neigiamai veikia jų mokymosi pasiekimus. Geresnių rezultatų pasiekti padėtų teiginiai, kad tiek berniukai, tiek mergaitės yra vienodai geri mokiniai.

Nuo labai jauno amžiaus vaikai mano, kad berniukai savo akademiniais pasiekimais nusileidžia mergaitėms. Be to, jie tiki, kad taip pat galvoja ir suaugusieji, rašo Science Daily.

Tokias išvadas pateikia Didžiosios Britanijos Kento universitetas.

„Žmonių pasiekimai nukenčia, kai jie mano, kad jų darbą kiti asmenys mato per neigiamą prizmę ir vertina atsižvelgdami į rasinius, klasės ar lyties stereotipus. Stereotipai daro labai didelę įtaką pasiekimams“, – aiškina tyrimo vadovė Bonny L. Hartley.

Ji su kolegomis atliko tris tyrimus vienoje Didžiosios Britanijos pradinėje mokykloje.

Pirmojo tyrimo metu buvo nagrinėjama, kokiais stereotipais vadovaujasi vaikai, galvodami apie berniukų ir mergaičių elgesį, gebėjimus ir motyvaciją. Tyrėjai 238-iems vaikams, kurių amžius buvo nuo 4 iki 10 metų, pateikė įsivaizduojamus veiksmų planus, kur viename iš jų „vaikas norėjo gerai mokytis ir gerai elgtis“, o kitame scenarijuje „vaikas mokykloje mokėsi blogai“. Tyrimo dalyvių buvo klausiama, kuris scenarijus tinka mergaitei, o kuris berniukui.

Mergaitės nuo 4 metų ir berniukai nuo 7 metų amžiaus teigė, kad mergaitė elgiasi pagal „gerąjį“ scenarijų, o berniukas pagal „blogąjį“. Tai rodo, kad vaikai mano, jog mergaitės elgiasi ir atlieka namų darbus geriau nei berniukai.

Vėliau mokslininkai atliko dar du eksperimentus. Viename 162-iem vaikams, kurių amžius buvo nuo 7 iki 8 metų, buvo pasakyta, kad berniukai prasčiau mokosi nei mergaitės. Tada vaikams reikėjo atlikti skaitymo, rašymo ir matematikos testus. Buvo pastebėta, kad berniukų rezultatai buvo prastesni (palyginus su kontroline vaikų grupe, kuriems nebuvo pasakyta, kad berniukai mokosi prasčiau).

Kito eksperimento metu, kuriame dalyvavo 184 vaikai nuo 6 iki 9 metų amžiaus, mokiniams buvo pasakyta, kad tiek berniukai, tiek mergaitės mokosi vienodai gerai. Vaikams atlikus testą pastebėta, kad berniukų rezultatai pagerėjo, o mergaičių nepakito (lyginant su kontroline grupe).

„Daugelyje šalių berniukai mokymosi srityje atsilieka nuo mergaičių. Mūsų atliktas tyrimas įrodo, kad neigiami akademiniai stereotipai apie berniukus daro jiems blogą įtaką“, – tikina B. L. Hartley.