Mokslas ir IT

2015.10.27 13:04

ŠMM premijos – penkiems užsienyje gyvenantiems lietuvių mokslininkams

BNS2015.10.27 13:04

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė premijomis apdovanojo penkis lietuvių kilmės mokslininkus, gyvenančius ir dirbančius užsienyje.

Šių metų mokslo premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių ir socialinių mokslų srityse skirta Vokietijoje gyvenančiam istorikui Vincui Bartusevičiui, fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų srityse – JAV gyvenančiam fizikui Remigijui Gaškai.

Už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių ir socialinių mokslų srityse įvertintas psichologas Linas A. Bieliauskas, dirbantis JAV, fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų srityse – Airijoje įsikūręs fizikas Darius Čeburnis.

Ispanijoje dirbančiam fizikui Kęstučiui Staliūnui teko premija už 2015 metų mokslo premijos už mokslo patirties, pasiekimų sklaidą, mokslo ryšių tarp Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą, mokslinės, vadybinės, organizacinės patirties perdavimą ir kitus iškilius mokslinius pasiekimus.

Istorikas Vincas Bartusevičius 1981 metais Vokietijoje, Hiutenfelde, įsteigė Lietuvių kultūros institutą su lituanistine biblioteka ir lietuvių archyvu. 2012 metais jis išleido veikalą „Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje 1945–1951“, kuriame pateikė išsamų vaizdą apie lietuvių pabėgėlių gyvenimą ir veiklą pokario Vokietijoje, pranešė Švietimo ir mokslo ministerija.

R. Gaška nuo 1999 metų vadovauja savo įkurtai elektroninių technologijų įmonei, aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos kolegomis, už puslaidininkių studiją kartu su Lietuvos bendraautoriais 2008 metais apdovanotas Lietuvos mokslo premija. Jis yra pirmosios pasaulyje monografijos apie kietakūnį apšvietimą bendraautoris. 

Katalonijos politechnikos universiteto profesorius K. Staliūnas aktyviai propaguoja fizikos mokslo naujoves, su Lietuvos kolegomis vysto naujas idėjas, kartu vykdo tarptautinius projektus, konsultuoja jaunuosius Lietuvos mokslininkus, bendradarbiauja su Lietuvos aukštųjų technologijų pramone.

Mičigano universiteto psichologijos profesorius L. A. Bieliauskas vadovauja Amerikos klinikinės neuropsichologijos akademijai, daugiau kaip 20 metų bendradarbiauja su Baltijos šalių psichologais, Lietuvoje skaito paskaitas, konsultuoja psichologinio įvertinimo priemonių kūrimo srityje, dalyvauja bendruose tyrimuose.

D. Čeburnis nuo 2001 metų dirba Nacionaliniame Airijos universiteto Golvėjuje. Jis su Lietuvos bendraautoriais 2012 metais apdovanotas Lietuvos mokslo premija. D. Čebrunis patenka į 1 proc. labiausiai pasaulyje cituojamų geomokslininkų. Jis aktyviai dalyvauja pasaulio lietuvių mokslininkus jungiančios asociacijoje „Futura Scientia“, propaguojančioje vakarietišką patirtį siekiant tarptautinio Lietuvos mokslo konkurencingumo.

Iš viso mokslo premijoms šiemet pateikta 14 kandidatūrų iš devynių šalių.

Premijų fondą sudaro 19 tūkst. eurų. Kiekvienos premijos laureatui bus išmokėta po 3800 eurų.

Premijos mokslininkams bus įteiktos šių metų pabaigoje.

Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtomis premijomis siekiama skatinti užsienyje gyvenančius lietuvių kilmės mokslininkus puoselėti lietuvybę bei siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų tampresnius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, krašto lietuvių bendruomenėmis ir aktyviai dalyvautų jų veikloje.

Švietimo ir mokslo ministerija iškiliausiems užsienyje gyvenantiems lietuviams mokslo premijas skiria jau devinti metai. Iki šiol premijas yra gavę 29 mokslininkai.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba, – jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.