Mokslas ir IT

2013.02.08 09:14

Paskelbti Lietuvos mokslo premijų laureatai

15min.lt 2013.02.08 09:14

Lietuvos mokslų akademija po ketvirtadienį vykusio posėdžio paskelbė 2012 metų Lietuvos mokslo premijų laureatus.

Lietuvos mokslų akademija po ketvirtadienį vykusio posėdžio paskelbė 2012 metų Lietuvos mokslo premijų laureatus.

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje skirtos dvi premijos. Viena jų atiteko Zigmuntui Kiaupai už darbų ciklą „Lietuvos istorijos sintezės ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės miestų tyrimai (1998–2011)“. Antroji premija skirta Ritai Žukauskienei už darbų ciklą „Lietuvos vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichologinės gerovės tyrimai (1997–2011)“.

Fizinių mokslų srityje viena premija atiteko Vytautui Balevičiui ir Valdui Šablinskui už darbų ciklą „Krizinių reiškinių ir struktūrinių virsmų ekstremaliose terpėse spektrometrija (1997–2011)“. Antroji skirta Romui Baronui ir Feliksui Ivanauskui už darbų ciklą „Matematinis netiesinių procesų ir sistemų nehomogeninėse terpėse modeliavimas (1997–2011)“.

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityje premija skirta Daumantui Matuliui už darbų ciklą „Karboanhidrazių ir šaperonų slopiklių kūrimas ir tyrimas naudojant biotermodinaminius metodus (1997–2011)“. Antroji šių mokslų srities premija įteikta Pranui Viškeliui ir Živilei Lukšienei už darbų ciklą „Vaisių ir daržovių kokybės bei saugos tyrimai: inovatyvių technologijų kūrimas (1997–2011)“.

Iš viso 2012 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui buvo pateikta 18 darbų. Daugiausia, aštuoni darbai, pateikti humanitarinių ir socialinių mokslų srityje.

Lietuvos mokslo premija siekia 780 bazinių socialinių išmokų dydžių (daugiau nei 100 tūkst. Lt). Jei premija skirta daugiau nei vienam mokslininkui, darbo autoriai premiją dalijasi lygiomis dalimis. Premijas numatoma įteikti kovo mėnesį.

Vyriausybės nutarimu Lietuvos mokslo premijos skiriamos kasmet už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus.