Mokslas ir IT

2019.10.31 16:06

Siūloma 2021 metus paskelbti mokslininko ir švietėjo Jurgio Pabrėžos metais

išleido pirmąjį lietuvišką geografijos vadovėlį

Seimui siūloma paskelbti 2021 metus Lietuvos mokslininko, švietėjo Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos metais.

Tokį nutarimo projektą įregistravo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas ir šios komisijos nariai.

2021 m. bus minimos mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, bibliofilo, kunigo pranciškono J. A. Pabrėžos 250 metų gimimo metinės.

„Jis paliko ryškų pėdsaką Lietuvos moksle – išleido pirmąjį lietuvišką geografijos vadovėlį, sukūrė ir pagrindė botanikos mokslo terminiją, sukūrė žemaičių kalbos gramatiką ir rašto sistemą, normino žemaičių tarmes ir kūrė bendrinę rašomąją žemaičių kalbą, išleido dvasinės literatūros ir pamokslų rinkinius, parašė medicinos veikalų“, – sakoma nutarimo projekte.

Jame pabrėžiama tai, kad J. A. Pabrėža reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos mokslo raidos, švietimo ir dvasinės kultūros puoselėjimo bei jo palikimo dabarties ir ateities kartoms.

Nutarimo projekte Vyriausybei siūloma iki 2020 m. spalio 1 d. parengti Lietuvos mokslininko J. A. Pabrėžos metų minėjimo programą ir 2021 metų valstybės biudžete numatyti lėšų jai įgyvendinti.