LRT tyrimas. Už Šeimų maršo rengėjų ir rėmėjų – antiNATO mitingų šleifas, pronacistinės organizacijos ir ryšiai su VSD ataskaitose minimais asmenimis

Per Lietuvą nuaidėjus „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ šūkiams ir Vilniuje įvykus baigiamajam jo renginiui – protestui Vingio parke – LRT Tyrimų skyrius gilinosi į šio renginio organizatorius. „Didysis šeimos gynimo maršas“ sutelkė žmones, kurie ir anksčiau dalyvavo arba organizavo įvairius protestus bei mitingus, o juose skambėjo labai panaši retorika, atsikartojo tie patys reikalavimai ir lozungai. Itin dažnai jie sutapo su Kremliaus skleidžiama dezinformacija.

„Didžiajame šeimos gynimo marše“ tarp minios iš visos Lietuvos atvykusių žmonių sukiojosi ne vienas VSD saugumo grėsmių ataskaitose minimas veikėjas. Rusijos saugumo struktūrų sukurtos Visuomenės saugumo koncepcijos ir dezinformacijos prieš Vakarus platintojas Dmitrijus Glazkovas valdo bendras įmones su oficialiu maršo organizatoriumi įvardijamu Arvydu Dauniu. Dar vieną įmonę D. Glazkovas turi su Kazimieru Juraičiu, kuris su dar vienu maršo organizatoriumi Viktoru Jašinsku 2017 m. buvo K. Prunskienės įsteigtos Liaudies partijos nariais. A. Daunys ir V. Jašinskas kartu yra įsteigę asociaciją „Vardan šeimos“.

Šeštadienį Vilniuje įvykęs „Didysis šeimos gynimo maršas“ sulaukė, policijos skaičiavimais, apie 10 tūkst. žmonių iš visos Lietuvos, pradėjusių kelionę automobiliais ir autobusais nuo ankstyvo ryto ir susirinkusiais Vingio parke 18 val.

Organizatoriai teigė, kad per šią akciją pilietinė visuomenė politikams pareikš nuomonę, kad nebūtų ratifikuota Stambulo konvencija, nebūtų priimti partnerystės ir visi kiti įstatymai, kurie, jų manymu, propaguoja „Gender“ ideologiją, bus siekiama sustabdyti Seimo daugumos politiką prieš valstybę ir tradicinę šeimą pažeidžiant Konstitucijos nuostatas.

Po sveikinimo kalbų, kurias pradėjo prezidentas Gitanas Nausėda, o pratęsė Vokietijos radikalios dešiniosios partijos „Alternatyva Vokietijai“ (ADF) Europos Parlamento narys Bernhardas Zimniokas, mitinge ne tik skambėjo raginimai saugoti tradicinę šeimą ir tai, kas jai gresia, bet ir buvo reikalaujama grąžinti tautai teisę valdyti valstybę, kuo skubiau pasitraukti dabartiniams valdantiesiems iš Seimo, o šito nepadarius, teigta, valdžią tauta atsiimsianti. Kalbėtojai kritikavo politiką smulkiojo verslo atžvilgiu, su pandemija susijusius ribojimus, kalbėjo apie vakcinas ir galimybių pasus.

Darius Trečiakauskas, vienas Tėvų forumo ir kitų organizacijų atstovų, teigė, kad į svarbias pareigas pasiskyrę savus žmones „jie kitą savaitę į Konstitucinio Teismo teisėjus prastums žmogų, kurio visa veikla yra gėjų ir lesbiečių teisių gynimas“.

Anot mitingo kalbėtojų, grėsmė kyla visai tautai, nes yra perrašoma istorija, kėsinamasi į lietuvių kalbą, kiršinamos tautinės mažumos, dėl pandemijos atsiradusiais ribojimais paminama Konstitucijoje garantuojama žmonių laisvė.

Kunigas Robertas Grigas teigė norintis paneigti mitus, nes esą sulaukia klausimo, kas puola šeimą. „Pasakysiu taip mediciniškai, buvo atėjęs šiurkštesnis žodis į galvą, bet Dievas įkvėpė, nepasakysiu iš pagarbos mūsų susibūrimui – mes esam prieš tai, kad išangės meilės ideologija daroma pasaulio ir gyvenimo centru“.

Ant scenos lipo profesorius Eduardas Vaitkus, pasisakantis prieš vakcinavimą bei neigiantis pandemiją.

„O dabar išrūšiuosime: paskiepyti čia, nepaskiepyti čia, paskiepyti čia, nepaskiepyti čia, – sako E. Vaitkus. – Ir žodžio laisvės jums nereikia. Juk 30 metų tylėjote. Televizorius išspjaus, ką jums reikia žinoti ir kas jums svarbu: rusai puola kiekvieną dieną, Amerika gelbsti kiekvieną dieną. Briuselis padeda, mes neturtingi. (...) Moralė ir padorumas – ne šio pasaulio dimensija.“

„Turime širdy Lietuvos, kalėjimą purviną Amerikos“, – emocingai pasakė E.Vaitkus, ir kažkas minioje pradėjo šaukti: „Seimą lauk, Seimą lauk“.

Galutinėje protesto rezoliucijoje, kurią perskaitė Kipras Valentinavičius, adresuotoje G. Nausėdai, buvo reikalaujama ginti tautos vertybes ir išsaugoti Konstituciją. O Algimantas Rusteika perskaitė maršo reikalavimus premjerei Ingridai Šimonytei ir Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen iki birželio 1 d. atleisti nekompetentingus ministrus ir LRT generalinę direktorę.

Maršo organizatoriai bendruose mitinguose – ketvirti metai

Oficialiai „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ organizatoriais pristatomi keli žmonės. Tai Raimondas Grinevičius, Artūras Orlauskas, Viktoras Jašinskas, Algimantas Rusteika, Arvydas Daunys, Vitolda Račkova, Adelina Sabaliauskaitė ir Antanas Kandrotas. Prie šio protesto prisidėjo ir daugiau asmenų, jie išreiškė pagalbą ir paramą įvairiais būdais.

Du iš jų – R. Grinevičius ir A. Orlauskas – yra turėję politinės patirties, anksčiau dalyvavo ne vienuose rinkimuose su partijomis „Tvarka ir teisingumas“, Pilietinės demokratijos partija, socialdemokratais ir Naująja sąjunga. O mažiau girdėtų renginio „Didysis šeimos gynimo maršas“ organizatorių branduolys formalizuotas 2018 m.

2018 m. lapkritį prie Seimo susirenka mitingas „Stop nepagrįstam vaikų paėmimui“, protestuojančiam prieš Seimo pastangas stiprinti vaiko teises užtikrinančias institucijas, jų įgaliojimus ir didinti atsakomybę už vaikų skriaudimą. Jį veda V. Jašinskas, pasisako nemažai asmenų, kurie jau yra dažni protestų ir mitingų dalyviai. Mitingo dalyviai laiko organizacijos „Kauno forumas“ vėliavas, taip pat plakatus „Apginsime šeimą. Apginsime Lietuvą“. Mitinge minioje matyti Ugnius Kiguolis, Vytautas Šustaustas ir Kazimieras Juraitis.

Iškart po šio mitingo, 2018 m. gruodį, registruojama asociacija „Vardan šeimos“, kurios steigėjai – Viktoras Jašinskas, Darius Trečiakauskas, Marius Gabrilavičius, Justinas Aleksandravičius, Arvydas Daunys, Edita Morkūnienė, Algimantas Rusteika ir kiti fiziniai asmenys.

O asociacija „Kauno forumas“, nors jos vėliavos plazda ne viename mitinge, formaliai užregistruojama tik 2019 m. liepą, ją įsteigia keturi asociacijos „Vardan šeimos“ steigėjai V. Jašinskas, A. Rusteika, V. Raulinaitis, L. Kairiūkštis, taip pat Aušra Jurevičiūtė.

Mitinge prie Seimo „Stop nepagrįstam vaikų paėmimui“ pasisako ir Aras Sutkus. A. Sutkus yra ne tik Liaudies partijos veikėjas, bet ir 2019 m. pabaigoje susibūrusio neformalaus judėjimo „Susitelkimas“ vienas iniciatorių. Į neformalaus visuomeninių judėjimų sambūrį „Susitelkimas“ buriasi daug organizacijų, taip pat ir organizavusios „Didįjį šeimos gynimo maršą“ ir daugybę protestų ir mitingų, ypač suaktyvėjusių pastaraisiais metais.

„Čia yra ir feisbuko grupė „Neabejingi“, ir Šeimų sąjūdis, ir Centro partija, ir Tautininkai, ir „Lietuva yra čia“, ir Solidarumo partijos atstovai, ir su Lenkų rinkimų akcija turėjome neblogus santykius, tik jie truputį atvėso, bet vėl jie, manau, atsinaujins“, – sako A. Sutkus ir priduria, kad 2020 m. Seimo rinkimuose „Susitelkimui“ politinę platformą dalyvauti Seimo rinkimuose pasiūlė tik Liaudies partija.

Tačiau A. Sutkų ir Liaudies partiją su „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ organizatoriais vienija dar ir tai, kad šeimų gynimo 2018 m. ėmęsis V. Jašinskas kurį laiką buvo šios partijos narys.

Tramplinas – buvusi K. Prunskienės politinė jėga

2017 m. vykusiuose susitikimuose, kuriuose buvo diskutuojama, kaip suvienyti tautininkiškas partijas, V. Jašinskas pristatomas kaip Liaudies partijos narys. Pokalbiuose, kuriuos galima rasti „Youtube“ platformoje, taip pat matyti Kazimieras Juraitis ir Mindaugas Gervaldas (Murza).

K. Juraitis, kaip ir V. Jašinskas, 2017 m. buvo Liaudies partijos narys.

Pats V. Jašinskas apie savo politinės veiklos pradžią su LRT kalbėtis atsisakė ir teigė, kad „Šeimos gynimo maršo“ organizatoriai yra priėmę sprendimą su sisteminėmis žiniasklaidos priemonėmis nebendrauti. Tačiau buvęs Liaudies partijos pirmininkas, dabar jos valdybos pirmininkas ir partijos pirmininko pavaduotojas A. Sutkus patvirtino, kad V. Jašinskas priklausė tai pačiai partijai.

„Viktoras Jašinskas yra buvęs Liaudies partijos narys. Jis prisijungė, kai vyko išankstiniai rinkimai Panevėžio-Anykščių rinkimų apygardoje. Jis rinko parašus, agitavo“, – sako A. Sutkus.

A. Sutkus V. Jašinską apibūdina kaip žmogų, palaikiusį signataro Rolando Paulausko idėjas. Kai V. Jašinskas priklausė Liaudies partijai, R. Paulauskas buvo jos pirmininkas.

„V. Jašinskas atėjo kaip R. Paulausko minčių, sumanymų, ketinimų įgyvendinimo šalininkas. Galbūt K. Juraitį priskirčiau prie R. Paulausko žmonių, ištikimų palydovų, bet V. Jašinskas buvo tik jo šalininkas“, – sako A. Sutkus.

„Kai R. Paulauskas pasitraukė iš partijos pirmininkų, K. Juraitis išėjo bene tą pačią dieną“, – sako A. Sutkus. Tačiau netrukus iš jos išėjo ir R. Paulausko idėjų šalininku vadinamas V. Jašinskas, jis įsijungė į organizacijos „Kauno forumas“ veiklą.

Liaudies partija tiesė tiltus su Putino režimu

Liaudies partiją, 2020 m. Seimo rinkimuose surinkusią 0,25 proc. balsų., 2009 m. įsteigė Kazimira Prunskienė (partija registruota 2010 m.), o į partijos steigiamąjį suvažiavimą atvyko Vladimiro Putino partijos „Vieningoji Rusija“ atstovas, Rusijos dūmos tarptautinių ryšių komiteto pirmininkas Konstantinas Kosačiovas. Sukritikavęs Lietuvos politinę sistemą, jis tikino, kad V. Putino ir K. Prunskienės partijų programos labai panašios, ir džiaugėsi radęs Lietuvoje politinį partnerį.

2011 m. K. Prunskienė nuvyko į Maskvą ir su „Vieningąja Rusija“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.

Nuo 2014 m., susirgus K. Prunskienei, Liaudies partija pirmininkais rinko įvairius veikėjus, ji ir toliau yra prorusiškų idėjų ir prorusiškų veikėjų priebėga. VSD grėsmių saugumo ataskaitoje rašoma, kad 2015 m. Liaudies partija, tada vadovaujama A. Sutkaus, kartu su vienu dažniausiai prorusiškoje žiniasklaidoje cituojamu Zigmu Vaišvila ir tuomet Seimo nariu Audriumi Naku susiburia į vadinamąją „Birželio 3-iosios grupę“ (B 3 grupė). Prie grupės prisideda ir neformalus prorusišku įvardijamas R. Paulausko judėjimas „Mūsų gretos“. Anot VSD, šios grupės veikla naudojasi Kremliaus kontroliuojama žiniasklaida, formuodama nuomonę, kad Lietuvoje veikia gausi „nesisteminė opozicija“, nesutinkanti su Lietuvos pasirinkta vakarietiška orientacija ir vykdoma užsienio politika.

Keletą pastarųjų metų Liaudies partijai vadovavo K. Prunskienės sūnus Vaidotas Prunskus. Dabar laikinai pirmininko pareigas eina Tauras Jakelaitis, anot A. Sutkaus, partija palaiko ryšius su K. Prunskienės šeima.

Liaudies partija ir jos pavieniai nariai, taip pat su šia partija sąsajų turinčios visuomeninės organizacijos vienaip ar kitaip dalyvauja beveik visuose pastarųjų metų vykusiuose mitinguose ir protestuose. Be V. Jašinsko, su Liaudies partija siejama praėjusiuose Seimo rinkimuose ją vedusi Nendrė Černiauskienė, taip pat antiNATO mitinguose dalyvavęs Pranciškus Valickas, o su šalia veikiančiu visuomeniniu judėjimu „Susitelkimas“ – ir dar daugiau žmonių, kuriuos galima sutikti mitinguose ir neformaliosios žiniasklaidos kanaluose.

Prorusiški veikėjai – visuose mitinguose, protestuose ir neformaliojoje žiniasklaidoje

„Didžiajame šeimos gynimo marše“ buvo galima išvysti visus iki šiol išvardytus asmenis. Mitinge kartu su „Respublikos“ redaktoriumi Vitu Tomkumi stovėjo R. Paulauskas ir Audrius Butkevičius. Taip pat galima buvo sutikti ir A. Sutkų, K. Juraitį. VSD ataskaitose minimus Olegą Titorenką, Kristoferį Voišką, Algirdą Paleckį. Jame labai nenutolęs nuo organizatorių sukinėjosi ir Dmitrijus Glazkovas.

K. Juraitis, A. Sutkaus įvardytas kaip buvusio Liaudies partijos pirmininko R. Paulausko žmogus ir su V. Jašinsku buvęs tos pačios partijos narys, paminėtas ne vienoje Valstybės saugumo departamento grėsmių ataskaitoje. Jis 2019 m. kartu su D. Glazkovu tampa lygiaverčiu VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ dalininku. Ši bendrovė valdo interneto televiziją „PressJazz“, kurios turinį kuria K. Juraitis, o D. Glazkovas yra šios įmonės direktorius.

„Tėvynės konduktorius“ taip pat valdo buvęs Seimo narys A. Nakas, kuruojantis portalą ekspertai.eu, ir Darius Ryliškis.

Tačiau D. Glazkovas veiklą vysto ne tik su jais, bet ir su vienu iš „Šeimų maršo“ organizatorių A. Dauniu. D. Glazkovas, A. Daunys ir dar vienas veikėjas Laurynas Ragelskis, labai dažnai šmėžuojantis įvairiuose mitinguose, 2019 m. birželį įsteigė bendrą įmonę „Adpresa“.

Portale Infa.lt A.Daunys, reaguodamas į LRT tyrimą, rašo, jog UAB „Adpresa“ yra keturi akcininkai, tačiau L.Ragelskio tarp jų nebėra. „Jis buvo pakviestas tapti įmonės akcininku kaip puikus programuotojas (dėl savo profesinių savybių), tačiau vėliau, kilus tam tikroms aplinkybėms, vos po poros mėnesių, iš jos pasitraukė. Dar daugiau – ši įmonė iki šiol nėra pradėjusi savo numatytos veiklos dėl pandeminių ribojimų“, – rašo A.Daunys.

K. Juraitis, D. Glazkovas, A. Daunys VSD grėsmių valstybės saugumo ataskaitose minimi kaip asmenys, platinantys antivalstybinę propagandą, jie arba finansuojami priešiškų Lietuvai jėgų organizacijų, arba yra jų dalis. Šių asmenų valdomos turinio platformos bendradarbauja su dar vienu, už antivalstybinę veiklą jau teistu, veikėju Vaidu Lekstučiu Žemaičiu.

Tarp skirtingų internetinių kanalų savininkų ir kuratorių neretai plyksteli nesutarimai, tačiau Lietuvoje D. Glazkovas ir „PressJazz“ internetinė televizija pažymėta kaip oficiali Rusijoje saugumo struktūrų sukurtos Visuomenės saugumo koncepcijos platintoja. VSD grėsmių ataskaitoje 2016 m. ji pristatoma kaip tipiška sąmokslo teorija apie pasaulio valdymą.

„Pagal ją pasaulį valdo Vakarų korporacijos, kurių tikslas – išnaudoti gamtinių išteklių gausią Rusijos civilizaciją. „Visuomenės saugumo koncepcija“ tikintys asmenys mano, kad remiantis jos idėjomis galima atkurti Rusijos galybę, nugalėti „destruktyvius“ Vakarus, ir palaiko Rusijos vykdomą agresyvią užsienio politiką“, – rašo VSD.

Kaip aktyviausias „Visuomenės saugumo koncepcijos“ idėjų platintojas 2016 m. buvo minimas būtent A. Daunio verslo partneris L. Ragelskis, ir šiandien kuruojantis antivakarietiškų ir prorusiškų straipsnių iš įvairių interneto tinklapių platformą lietuvių kalba – ldiena.lt , o kiti „Visuomenės saugumo koncepcijos“ šalininkai aktyviai dalyvavo prieš JAV bei NATO nukreiptose protesto akcijose.

D. Glazkovas veikia ne tik internetinėje žiniasklaidoje. Jis yra aktyvus ir visuomeninėje veikloj - vienas iš 2018 m. pabaigoje įsteigtos Visuomenės tarybos iniciatorių. Jos valdybos pirmininku paskirtas Zigmas Vaišvila. Tarp 50 Visuomenės tarybos steigėjų taip pat yra Aurimas Drižius, su Liaudies partija 2020 m. Seimo rinkimuose dalyvavęs Eugenijus Paliokas, antiNATO mitingų rengėjas Žilvinas Razminas, Liaudies partijos laikinasis pirmininkas Tauras Jakelaitis, Kipras Valentinavičius ir kiti.

K. Valentinavičius ne tik baigiamajame „Didžiojo šeimų gynimo maršo“ renginyje Vingio parke skaitė reikalavimus valdžiai, tačiau buvo referendumų „Dėl žemės nepardavimo užsieniečiams“ ir „Dėl lito išsaugojimo“ iniciatyvinių grupių narys, dalyvavo protestuose prieš imigraciją, o socialiniuose tinkluose dalijasi sąmokslo teorijomis apie „globalistų sąmokslą“, „deep state“, daug rusiškų portalų ir „Youtube“ vaizdo turinio rusų kalba, kuriuose skleidžiama Kremliaus propaganda.

Prokremliniai veikėjai yra ten, kur kyla įtampos

Paklaustas, kaip suprasti ir paaiškinti, kad veikloje, kurioje sukasi jis ir kone visuose protestuose ir mitinguose, kuriuose dalyvauja A. Sutkus ir kiti tos pačios partijos nariai, veikia ir VSD ataskaitose metai iš metų minimi asmenys, A. Sutkus sako, kad resursų ir galimybių sužinoti, kas yra kas, jis neturi.

„Esu aiškiai atsiribojęs nuo bendravimo su K. Juraičiu, kiti bendrauja. VSD šiaip ir turi dirbti savo darbą, jie turi stebėti aplinką, vertinti veiksmus, veiklą, ir jie greičiausiai tai ir daro. Nei Liaudies partija, nei „Susitelkimas“, nei aš asmeniškai kaip žiniasklaidininkas neturiu tokių galimybių to ištirti. Esu šalininkas to, kad dūmų be ugnies nebūna, galbūt ir yra tam tikros prielaidos. Bet šiaip VSD profesionalumu (...) labai stipriai abejoju. Jie labai politiškai proteguoti“, – sako A. Sutkus.

Tendenciją, kai prorusiški veikėjai deda pastangas dalyvauti protestuose ir net juos organizuoti, pastebi ir Vytautas Sinica. Jis įžvelgia norą pasinaudoti įtampomis visuomenėje.

„Tikrai matau labai dideles pastangas, ir kartais sėkmingas, būtent šitų jėgų, gal to žodžio nevartočiau, grupių, pasinaudoti realiomis įtampomis visuomenėje“, – sako ir V. Sinica, Nacionalinio susivienijimo, vadovaujamo Vytauto Radžvilo, vienas lyderių. „Jeigu yra kokios įtampos ir protestai, žiūrėk ten atsiranda ir aktyvus elementas tie žmonės, kurie yra su savo papildoma darbotvarke, kad reikia draugauti su Rusija ar skeptiškai žiūrėti į NATO. Taip pat yra su šeimos klausimu. Tiek ir visuomenėje prorusiškos grupės, visokie „Būkime vieningi“, „Lekstučiai“, infa.lt ir panašūs, stengiasi kuo aktyviau reikštis kovoje dėl šeimos sampratos“, – mano tradicines vertybes išpažįstantis politikas.

LRT pavyko pasikalbėti ir su pačiu K. Juraičiu, jis sakosi šiandien neturįs jokių ryšių su Liaudies partija.

„Jokių ryšių nėra su Liaudies partija. Tiesiog išsiskyrė keliai“, – sakė K. Juraitis.

Šeimų marše jis dalyvavo, tačiau prie organizacinės veiklos neprisidėjo, jam nepavyko organizatoriams įsiūlyti ir savo viešinimo paslaugų. „Siūlėm viešinti, įsidėti ir padėti bet kaip. Bet jie turi savo sumetimų kažkokių, nenori. Su kai kuo nori, su kai kuo nenori. Bet, kiek girdėjau, dažniausiai nenori“, – sako K. Juraitis.

Anot jo, tai gali būti susiję su tuo, kad organizatorių branduolys turi kitokių ketinimų.

„Mano subjektyviu manymu, yra noras suformuoti politinę jėgą, kuri eitų į Seimą. O visiems kiek ryškesniems asmenims, kurie dalyvavo rinkimuose, neparanku, konkurentai nereikalingi. Todėl prisidengdami gražiomis idėjomis formuoja savo elektoratą“, – aiškina K. Juraitis.

LRT stengėsi susisiekti su visais „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ bei kitų protestų organizatoriais ir etatiniais dalyviais, tačiau atsakymus į klausimus gavo tik iš kelių. Ugnius Kiguolis, kurį buvo galima sutikti 2018 m. mitinge prieš vaikų atiminėjimą, taip pat 2020 m. vasarą prie Vyriausybės „Už laisvą pasirinkimą“, po „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ savo feisbuke parašė: „Manau, repeticija pavyko su kaupu. Kaip jūs?“

Vis dėlto paklaustas, ar pažįsta šio mitingo organizatorius, U. Kiguolis atsakė, jog nėra organizavęs jokių mitingų ar protestų ir iš „Kauno forumo“ bei „Vardan šeimos“ asociacijų pažįsta tik vieną žmogų. Jis teigė manantis, kad žmones protestuoti įvairiuose mitinguose labai skirtingomis temomis skatina tai, jog jiems „pabodo neobjektyvi žiniasklaida, vienpusiškai pateikiama informacija bei įvairūs ribojimai. Jūsų išvardytos temos glaudžiai susijusios tiek perrašant istoriją, naikinant Lietuvos identitetą, tiek segreguojant žmones, bandant atimti jų teises ir laisves, vykdant „WEF The Great Reset“ planą“, – raštu atsakė U. Kiguolis.

Į klausimus, jau pasirodžius tyrimui, atsakė ir Liaudies partijos sąrašą į Seimo rinkimus vedusi N. Černiauskienė, dabar dirbanti Seimo nario Valdemaro Valkiūno padėjėja. „Protestas – vienas iš pilietinių būdų demokratinėse šalyse išreikšti savo nuomonę. Didesnis protestų skaičius rodo, kad žmonės aktyviai naudojasi savo pilietine ir Konstitucine teise. (...) Niekada nepriklausiau ne vienai partijai. Neplanuoju partinės priklausomybės. Mano partija – tautos vienybė, protėvių žemė, miškai, lietuvių kalba ir papročiai“, - raštu į klausimus apie tuos pačius organizatorių ir protestuotojų veidus mitinguose ir piketuose atsakė N.Černiauskienė.

Dalis asmenų LRT klausimus paviešino savo portaluose ar socialinių tinklų sienose ir atsakė viešai.