LRT tyrimai

2021.03.09 05:30

Po tyrimo. Karštąją koronaviruso liniją kūrė „iš geros valios“, bet dabar ji pabrango iki beveik 5 milijonų

Jurgita Čeponytė, LRT Tyrimų skyrius, LRT.lt2021.03.09 05:30

Prieš kelias savaites Ekstremalių sveikatai situacijų centras (ESSC) pasirašė 4,7 mln. vertės sutartį dėl 1808 informacinės sistemos licencijos nuomos. Šį konkursą laimėjo vienintelė dalyvė – „Tarptautinė skubiosios medicinos akademija“ (TSMA), kuri šią sistemą ir sukūrė. Kaip anksčiau teigė TSMA atstovai, internetinę registraciją COVID-19 testui kūrė nemokamai ir gera valia. Kaip matyti iš LRT Tyrimų skyriaus surinktos informacijos, konkurso sąlygos buvo itin palankios šiai įmonei, kuri jau beveik dešimtmetį sėkmingai laimi sveikatos sistemos viešuosius pirkimus. Sveikatos apsaugos ministerija problemos šioje situacijoje neįžvelgia. 

Paslauga iš geros valios

Šalyje prasidėjus pandemijai, įkurta Karštoji koronaviruso linija 1808, skirta tam, kad gyventojai galėtų užsiregistruoti COVID-19 testui mobiliajame punkte ir gauti visą reikalingą informaciją. Tada Sveikatos apsaugos ministerija nusprendė šią liniją perduoti kuruoti Kauno greitosios medicinos pagalbos (GMP) stočiai.

Rudenį šalia skambučių atsirado galimybė testui registruotis internetu. Šią registracijos sistemą savanoriškai pasisiūlė sukurti bendrovė TSMA. Kaip tada LRT Tyrimų skyriui tikino bendrovė, sistemą sukūrė visiškai nemokamai, „iš geros valios“.

Klausimų keliantis 1808 pirkimas: kūrė „iš geros valios“, bet dabar ji pabrango iki beveik 5 milijonų

Tada LRT pasiteiravus Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), kodėl nėra jokios informacijos apie 1808 internetinės registracijos sistemos kūrimą, ministerijos spaudos tarnyba atsakė, kad jokio konkurso ir nebuvo bei džiaugėsi gerais verslininkais.

„Operacijų vadovo sprendimu buvo pavesta 1808 linijos veiklą užtikrinti Kauno savivaldybės administracijai, kadangi Bendrasis pagalbos centras taip ir nesugebėjo ištiesti pagalbos rankos SAM, t. y. pasisiūlė ir dingo. Teko pagalbos ieškoti kitur. Džiaugiamės, kad Lietuvoje yra žmonių ir įmonių, kurie net nesudvejoję ėmėsi šios sunkios atsakomybės“, – rašyta SAM spaudos tarnybos atsakyme, gautame lapkritį.

Panašiai kalbėjo ir Kauno GMP stoties, administruojančios numerį 1808 vadovas Nerijus Mikelionis.

„Prasidėjus skambučių srauto didėjimui į „Koronos karštąją liniją 1808“, buvo priimtas sprendimas, kad dalį srauto būtų galima sumažinti organizuojant galimybę asmenims savarankiškai registruotis į mobiliuosius punktus naudojant elektroninę registraciją. UAB „Tarptautinės skubiosios medicinos akademija“ pasisiūlė neatlygintinai pagelbėti sukuriant elektroninės registracijos sistemą ir palaikyti šią sistemą, kol bus poreikis asmenims savarankiškai registruotis į mobiliuosius punktus, naudojant elektroninę registraciją. Elektroninės registracijos paslauga į mobiliuosius punktus yra užtikrinama be apmokėjimo (neatlygintinai)“, – pernai lapkritį į LRT Tyrimų skyriaus paklausimą raštu atsakė N. Mikelionis.

TSMA jau ne vienus metus Kauno GMP stotyje laimi milijoninius informacinės sistemos priežiūros viešuosius pirkimus. Iš viso nuo 2013 m. TSMA laimėjo Kauno GMP stotyje skelbtų viešųjų pirkimų už 6,7 mln. eurų. Tai sudaro 61 proc. visų įmonės laimėtų viešųjų pirkimų.

Vienintelis dalyvis

Šių metų sausį Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) pavaldus Ekstremalių sveikatai situacijų centras (ESSC) paskelbė konkursą „Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos licencijos nuomos pirkimas“. Pirkimo vertė – 4,7 mln. eurų. Tuomečio sveikatos apsaugos ministro – Operacijų vadovo Aurelijaus Verygos įsakymas įsigyti 1808 informacinę sistemą buvo pasirašytas baigiantis jo kadencijai – lapkričio pabaigoje.

Kitaip tariant, konkursas vyko dėl šios nemokamai sukurtos sistemos licencijos nuomos, sistemos priežiūros bei aptarnavimo. Konkurso sąlygose buvo numatyta, kad laimėjusiai konkursą bendrovei, tikėtina, kad bus užsakyta sukurti vakcinacijos registracijos modulį.

Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad minėtą ESSC konkursą laimėjo vienintelė jo dalyvė – TSMA.

LRT žiniomis, dar prieš vokų atplėšimą ESSC sulaukė pretenzijos dėl konkurso sąlygų. Joje teigta, kad sąlygos pritaikytos vienai įmonei – iki šiol 1808 programinę įrangą nemokamai teikusiai TSMA. Tačiau ESSC pretenziją atmetė.

„Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, o tiekėjo pretenzijoje buvo siekiama pakeisti pirkimo objektą. Pažymėtina, kad atsakomybė už ekstremalių situacijų valdymą, šiuo metu plataus masto COVID-19 pandemijos valdymą, tačiau ateityje ir kitų įvairių ekstremalių situacijų valdymą, pavesta perkančiai organizacijai, todėl perkama funkcijoms atlikti reikalinga licencija, kuri užtikrintų kuo didesnį funkcionalumą ir pritaikomumą esant skirtingoms situacijoms“, – rašoma LRT atsiųstame ESSC atsakyme.

Centras tikina, kad nuo lapkričio iki sausio surengtos dvi viešos konsultacijos su rinkos tiekėjais. Kiek įmonių dalyvavo konsultacijose, ESSC kol kas dar nepatikslino, tačiau atsakymuose raštu nurodo, kad jokių priekaištų dėl konkurso sąlygų nesulaukė.

„Kaip nurodyta aukščiau, perkančioji organizacija, siekdama pasirengti pirkimui ir pranešti tiekėjams apie savo pirkimo planus ir reikalavimus, nuo 2020 11 30 iki šio pirkimo paskelbimo skelbė net dvi rinkos konsultacijas. Pastebėtina, kad tiekėjai jokių pastabų ar pasiūlymų rinkos konsultacijos metu nepateikė. Pirkimo objektas svarbus ir būtinas, kad COVID-19 pandemijos suvaldymas būtų sklandus, suvaldomi gyventojų skambučių srautai į karštąją telefono liniją 1808, vyktų nepertraukiama pacientų registracija COVID-19 ligos tyrimams, sudarant galimybę elektroniniu būdu užsiregistruoti į norimą tyrimo vietą pasirinktu laiku pagal nustatytus kriterijus, būtų informuojami asmenys apie tyrimų rezultatus, įgyvendinami kiti reikiami funkcionalumai“, – rašoma ESSC atsakyme LRT.

Kadangi konkurse dalyvavo vienintelė įmonė, ESSC sprendimą dėl laimėtojo priėmė iškart ir palaukusi būtiną dešimties dienų terminą, skirtą galimiems skundams, pasirašė sutartį su TSMA.

Tačiau po kelių dienų, LRT Tyrimų skyriaus žiniomis, skundas dėl ribojamos konkurencijos ir vienai įmonei pritaikytų konkurso sąlygų pasiekė Kauno apygardos teismą. ESSC atsakydama į šį skundą pareiškė, kad sutartis pasirašyta jau prieš tris dienas, todėl šis klausimas jau nebėra aktualus, ir prašo teismo skundą atmesti.

Pirkėjai įspaudžiami į kampą

LRT kalbinti informacinių technologijų specialistai, peržiūrėję konkurso sąlygas pritarė, kad kitai įmonei dalyvauti šiame konkurse būtų sunkoka, o techninės specifikacijos labai palankios TSMA, kuri jau sukūrusi įrankį, kuris naudojamas ir dabar.

TSMA direktorius Nedas Jasinskas į LRT siųstus klausimus neatsakė, tačiau atsiuntė komentarą, kuriame atmetami įtarimai dėl konkrečiai jo vadovaujamai įmonei pritaikyto viešojo pirkimo. „Griežtai atmetame bet kokius teiginius apie tai, kad buvome žinioje apie pirkimo aplinkybes, kurias minite savo klausimuose“, – rašoma atsakyme.

O Informacinių ir ryšių technologijų asociacijos „Infobalt“ vadovas Mindaugas Ubartas sako, kad tokie pirkimai iš vieno tiekėjo dažnai įstumia perkančiąsias organizacijas į labai sudėtingą situaciją.

„Yra labai daug pirkimų iš vieno tiekėjo. Į tai ateinama dviem būdais. Arba tai sprendimas, kurį turi vienas tiekėjas, arba atsitinka tokia situacija, kai nutinka vadinamasis „vender lock“ (liet. gamintojo prirakinimas, - LRT past) arba priklausomybė nuo prieš tai pateiktų tiekėjo sprendimų. Jeigu perkančioji organizacija patenka į tokią situaciją, kai nebeturi išeities, tada atsiranda galimybė tiekėjams piktnaudžiauti ta padėtimi ir prašytis didesnių kainų. Turim pakankamai daug Lietuvoje problemų, kai pirkėjai yra save įsistūmę į kampą ir gali paskui toliau pirkti tik iš kažkokio vieno tiekėjo. Šita problema turi būti sprendžiama pačioje pirkimų pradžioje“, – sako M. Ubartas.

Sėkmė neapleidžia

Būtent tokioje M. Ubarto minimoje situacijoje šiuo metu yra atsidūrusi Greitosios medicinos pagalbos sritis (GMP), nes didžioji dalis GMP stočių ir dispečerinių perka informacines sistemas tik iš vieno tiekėjo – jau minėtos TSMA.

Bendrovė tik iš programinės įrangos nuomos GMP stotims uždirbo jau daugiau kaip 9 mln. eurų. Didžiąją dalį pirkimų, skaičiuojant pagal pirkimų vertę, TSMA laimi Kauno GMP stotyje. Antroje vietoje – įmonės akcininkų pagrindinės darbovietės – LSMU valdomos LSMU Kauno klinikos.

TSMA jau ne vienus metus didžiajai daliai šalies GMP dispečerinių bei stočių teikia programinę įrangą, nes GMP asociacija ilgą laiką priešinosi greitosios pagalbos prijungimui prie bendros BPC sistemos. Galų gale sutarimas buvo pasiektas: numatyta, kad bendra sistema pradės veikti, kai BPC įsigis naują programinę įrangą, kuria bus aprūpintos visos GMP. Tačiau šis pirkimas stringa, nes yra skundžiamas įmonių, kurioms gresia prarasti galimybę teikti paslaugas GMP.

GMP stočių pasipiktinimą buvo sukėlęs ir buvusio sveikatos apsaugos ministro sprendimas skubiai pasirašyti įsakymą, neleidžianti GMP stotims keisti dispečerinę. Šiuo įsakymu kelios Telšių apskrities GMP stotys negalėjo pradėti naudotis BPC nemokamai teikiama informacine sistema ir turėjo toliau naudotis mokamomis TSMA paslaugomis.

Seimo Antikorupcijos komisija jau ne kartą analizavo susidariusią situaciją dėl pirkimų GMP srityje. Dabartinis komisijos pirmininkas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys Algirdas Stončaitis, prieš tai ėjęs Vyriausybės kanclerio pareigas, teigia: akivaizdu, kad valstybės lėšos naudojamos neracionaliai, o tai, kad jau daugiau kaip dešimtmetį GMP stočių skelbiamus viešuosius pirkimus laimi vos kelios susijusios įmonės, rodo, kad ir jie gali būti neskaidrūs.

„Žinoma, kad gali būti tokių įtarimų. Nors keitėsi valdžios, bet situacija nesikeitė. Rinka labai siaura, žmogiškosios pažintys gali būti, tai galėjo jiems padėti. Lėšos išleidžiamos didžiulės informacinėms sistemoms pirkti, todėl, manau, čia valstybė turi paimti viską į savo rankas“, – sakė A. Stončaitis.

Anksčiau LRT Tyrimų skyriaus kalbintas vienas iš įmonės TSMA akcininkų – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) dėstytojas Dinas Vaitkaitis – atmetė prielaidas, esą jo vadovaujamai įmonei sekasi dėl pažinties su buvusiu kolega iš LSMU, tuomečiu sveikatos apsaugos ministru A. Veryga.

Dėl kitos tiems patiems akcininkams priklausančios įmonės „Krizių tyrimo centras“ rudenį buvo kilęs skandalas, kai SAM nurodymu jai pavaldi įstaiga iš šios įmonės turėjo įsigyti mokymus medikams už daugiau kaip milijoną eurų.

Dėl šių LSMU medikų valdomų įmonių galimo protegavimo jau ne kartą situaciją aiškinosi Seimo Antikorupcijos komisija. Neigiamas išvadas dėl SAM priimamų šioms įmonėms palankių sprendimų pateikė tiek ankstesnės, tiek šios kadencijos Antikorupcijos komisija. LRT šaltiniai Seime teigia, kad prieš mėnesį STT uždarame Antikorupcijos komisijos posėdyje pristatė šių įmonių veiklos GMP srityje analizę. Iš jos aiškėja, kad TSMA be konkurencijos laimi konkursus paslaugai teikti, nors BPC ją gali suteikti nemokamai.

LRT žiniomis, STT nustatė, kad TSMA bei tų pačių asmenų valdomo „Krizių tyrimo centro“ darbuotojai bei jų sutuoktiniai dirba organizacijose, kurių organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose šioms įmonėms puikiai sekasi – Kauno GMP stotyje, LSMU, LSMU Kauno klinikose. Pavyzdžiui, daugiau kaip pusę visų TSMA laimėtų pirkimų sudaro Kauno GMP stoties skelbti konkursai. O čia dirba 4 TSMA ir su ja susijusių įmonių darbuotojai. TSMA nemažai pirkimų laimi ir LSMU Kauno klinikose – jose dirba 20 TSMA ir susijusių įmonių darbuotojų bei jų sutuoktinių.

Tuo metu SAM problemos dėl šios situacijos nemato. Pateikiame pilnus SAM specialistų per savaitę parengtus atsakymus į LRT siųstus klausimus.

– Praėjusių metų pabaigoje ministerija ir Kauno GMP stotis sakė, kad 1808 internetinę registraciją sukūrusi įmonė ją teikė geranoriškai ir nemokamai. Dabar ESSC vykdomas pirkimas už 4,7 mln. eurų iš esmės tos pačios sistemos palaikymui, tačiau pirkimo sąlygos surašytos taip, kad niekas daugiau negalėjo konkurse dalyvauti. Kaip ministerija vertina tokią situaciją?

– Keičiantis pandemijos situacijai ir užtikrinant sklandų ir visuomenei patogų registracijos į COVID-19 ligos tyrimus procesą, atsiranda poreikis plėsti registracijos funkcionalumus ir pritaikomumą, pavyzdžiui, plečiamas profilaktinis testavimas dėl COVID-19 ligos, įtraukiami nauji testavimo būdai ar reikalingi atlikti kiti papildomi pakeitimai, reikalaujantys papildomų išlaidų. Šiuo tikslu įsigyta sistemos licencijos nuoma su papildomų pagal poreikį paslaugų diegimu.

– Dėl pirkimo sąlygų ESSC sulaukė pretenzijos, tačiau ją atmetė. Vėliau pirkimo sąlygos apskųstos teismui, bet tada ESSC informavo, kad sutartis jau pasirašyta. Kaip ministerija vertina situaciją?

– Perkančioji organizacija atsakinga už pretenzijų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka. Kiekvienas viešajame pirkime dalyvaujantis tiekėjas, manantis, kad jo interesai galėjo būti pažeisti, turi teisę juos ginti teismine tvarka.

Seimo Antikorupcijos komisijoje pristatytos STT išvados apie GMP viešuosius pirkimus, kuriuose sėkmė lydi tas pačias įmones. Komisija jau ne kartą buvo pasisakiusi apie pastebimą šių įmonių protegavimą. Viena iš jų ką tik laimėjo beveik 5 mln. eurų pirkimą programinės įrangos palaikymui, kurią pati ir sukūrė bei suteikė iš pradžių nemokamai. Koks ministerijos vertinimas tokios susidariusios situacijos?

– Siekiant vykdyti tolimesnę asmenų registraciją į mobilųjį punktą arba karščiavimo kliniką elektroniniu būdu COVID-19 ligos laboratoriniams tyrimams ir greitiesiems testams atlikti, informuoti asmenis apie tyrimo rezultatus, reikalinga vieninga elektroninė sistema. Sistema svarbi ir būtina, kad COVID-19 pandemijos valdymas būtų sklandus, suvaldomi besikreipiančiųjų srautai ir vykdoma nepertraukiama asmenų registracija COVID-19 ligos tyrimams. Siekiant užtikrinti tolimesnį registracijos COVID-19 ligos tyrimams veikimą ir kitų įvairių ekstremalių situacijų valdymą su reikiamais funkcionalumais ir pritaikomumu esant skirtingoms situacijoms, ESSC vykdė reikalingos ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos licencijos nuomos viešąjį pirkimą pagal nustatytas pirkimo procedūras. Jų pagrindu atrinktas laimėtojas, su kuriuo sudaryta nuomos pirkimo sutartis.