Lietuvoje

2013.01.09 15:12

Kuršių nerijos tvarkymo plano atitikties Konstitucijai KT kol kas nenagrinės

LRT.lt 2013.01.09 15:12

Konstitucinis Teismas grąžino Seimo narių grupei prašymą ištirti, ar Vyriausybės patvirtintas Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams, pažymėdamas, kad pareiškėjai nepateikė jokių tą pagrindžiančių teisinių argumentų. 

Konstitucinis Teismas grąžino Seimo narių grupei prašymą ištirti, ar Vyriausybės patvirtintas Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams, pažymėdamas, kad pareiškėjai nepateikė jokių tą pagrindžiančių teisinių argumentų.

Anot Teismo, Seimo narių grupė nurodė, jog Kuršių nerijos tvarkymo planu Vyriausybė sudaro galimybę taikos sutartimi įteisinti Preilos botelio pastatus, kuriuos savininkas Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis buvo įpareigotas nugriauti.

„Tačiau šio savo teiginio, kuriuo iš esmės grindžiamos visos abejonės, pareiškėjas niekaip nemotyvuoja, nepaaiškina, kodėl ir kaip sudaroma tokia galimybė ir kodėl jo ginčijamas Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas turi būti suprantamas kaip priešingas teismų sprendimams. Be to, Seimo narių grupės prašyme vartojama sąvoka „Preilos botelis“ ginčijamame Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plane nevartojama“, – teigiama KT pranešime spaudai.

KT konstatavo, kad iš prašymo matyti, kad pareiškėjas abejoja Vyriausybės diskrecija pakeisti Kuršių nerijos tvarkymo planą, tačiau nepaaiškina, kodėl, jo nuomone, Vyriausybė neturi tokių įgaliojimų arba netinkamai juos įgyvendino.

Teismas sprendime taip pat pažymėjo, kad Seimo narių grupė, prašydama ištirti plano atitiktį oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatoms, tarptautiniam Lietuvos įsipareigojimui „įtraukiant Kuršių neriją į UNESCO“ ir ją saugant, jų niekaip nesusieja su konkrečiais Konstitucijos straipsniais, nuostatomis ar principais bei nenurodo, kokiems konkretiems ir kur įtvirtintiems Lietuvos Respublikos tarptautiniams įsipareigojimams, pasak pareiškėjo, nusižengiama Vyriausybei patvirtinus Kuršių nerijos tvarkymo planą.

Pašalinę nurodytus trūkumus, pareiškėjai vėl galės kreiptis į KT.