Lietuvoje

2015.04.23 10:04

L. Graužinienė pakvietė Popiežių Pranciškų atvykti į Lietuvą

ELTA 2015.04.23 10:04

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė Vatikane audiencijos metu visos Lietuvos žmonių ir ypač neįgaliųjų vardu pakvietė Popiežių Pranciškų atvykti vizito į Lietuvą. Popiežius padėkojo už kvietimą.

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė Vatikane audiencijos metu visos Lietuvos žmonių ir ypač neįgaliųjų vardu pakvietė Popiežių Pranciškų atvykti vizito į Lietuvą. Popiežius padėkojo už kvietimą.

L. Graužinienė taip pat įteikė šv. Tėvui atminimo dovaną – sidabrinį medalikėlį su Vilniaus Aušros Vartų Marijos atvaizdu. Pabučiavęs medalikėlį Popiežius dar kartą nuoširdžiai padėkojo ir paprašė už jį melstis.

Balandžio 19–23 dienomis Seimo Pirmininkė Romoje dalyvavo paskutiniajame Italijos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens renginyje – Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijoje.