Lietuvoje

2013.01.07 08:40

Pradedamos minėti 600-osios žemaičių krikšto metinės

Lietuvoje iškilmingais renginiais sekmadienį pradėtos minėti 600-osios žemaičių krikšto metinės. Istorikų teigimu, Žemaitija buvo paskutinis pakrikštytas pagoniškos Didžiosios kunigaikštystės regionas, baigęs suformuoti Europą, todėl šis įvykis svarbus visai Europos istorijai.

Lietuvoje iškilmingais renginiais sekmadienį pradėtos minėti 600-osios žemaičių krikšto metinės. Istorikų teigimu, Žemaitija buvo paskutinis pakrikštytas pagoniškos Didžiosios kunigaikštystės regionas, baigęs suformuoti Europą, todėl šis įvykis svarbus visai Europos istorijai.

Žemaičių krikšto 600-ųjų metinių minėjimas sekmadienio rytą prasidėjo iškilmingomis pamaldomis Telšių katedroje ir visose Telšių vyskupijos bažnyčiose. Po 1410 metų pergalės prieš kryžiuočius Žalgirio mūšyje, Žemaitija liko pagrindinė Lietuvos valdovo Vytauto Didžiojo konflikto su Ordinu priežastis.

Pasak istorikų, Vakaruose sklido kalbos, esą lietuvių ir lenkų pergalė „netikra“, nes mūšis laimėtas pasitelkus pagonis. Todėl 1413-aisiais Vytautas su Jogaila pradėjo krikštyti žemaičius. Tai buvo paskutinė pagoniška Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemė. Po ketverių metų įkurta ir Žemaičių vyskupija.

Iškiliam jubiliejui pradėta ruoštis iš anksto. Aptvarkyta Telšių katedra – jos paradinės duryse išrašyta visa žemaičių krikšto istorija, sutvarkyta kripta. Nors buvo žadėta žemaičių krikšto jubiliejui skirti apie 50 mln. litų, šių metų biudžete  numatyta tik daugiau kaip pusantro mln.  Už juos ketinama bent iš išorės sutvarkyti pagrindinius statinius – katedros fasadus ir šventorių.

Lietuvos paštas šiemet numato išleisti pašto ženklų, kuriais bus įamžintos Žemaičių krikšto 600-osios metinės. Tarp jubiliejaus minėjimo programos renginių, kurie tęsis visus metus, kovą numatyta žemaičių piligriminė kelionė į Romą, susitikimas su popiežiumi Benediktu XVI, liepą – jubiliejinė Lietuvos skautų stovykla, subursianti per 2000 jaunuolių iš visos Lietuvos ir užsienio.