Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Jurbarke vyko kariuomenės žvalgų pratybos

LRT.lt2015.09.08 13:45

Kovo 30–balandžio 1 dienomis Jurbarko mieste ir rajone vyko Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Žvalgybos kuopos organizuojamos lauko taktinės pratybos. Jų metu brigados „Geležinis Vilkas“ ir kitų kariuomenės padalinių kariai treniravosi veikti standartinių situacijų metu, patruliavo, saugojo objektus apsaugą, atliko žvalgybą ir reidus miesto teritorijoje.

Kovo 30–balandžio 1 dienomis Jurbarko mieste ir rajone vyko Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Žvalgybos kuopos organizuojamos lauko taktinės pratybos. Jų metu brigados „Geležinis Vilkas“ ir kitų kariuomenės padalinių kariai treniravosi veikti standartinių situacijų metu, patruliavo, saugojo objektus apsaugą, atliko žvalgybą ir reidus miesto teritorijoje.

„Šiose pratybose siekėme patikrinti brigados „Geležinis Vilkas“ ir priskirtų Sausumos pajėgų padalinių sąveiką vykdant taktinį judėjimą su transporto priemonėmis gyvenvietėje, planuoti ir reaguoti į priešo atakas“, – apie pratybas pasakojo Žvalgybos kuopos II žvalgybos būrio vadas leitenantas Ignas Ragačius.

Pratybose dalyvavo apie 70 karių iš brigados „Geležinis Vilkas“ Žvalgybos kuopos, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono Snaiperių būrio, Karaliaus Mindaugo husarų bataliono Sunkiosios ginkluotės kuopos, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės ir Karo policijos.

Žvalgų lauko taktinės pratybos buvo orientuotos į būrio ir skyriaus lygmens kovinį parengimą bei sąveiką su priskirtais Lietuvos kariuomenės padaliniais, taip pat individualių ir komandinių įgūdžių lavinimą. Kariai pratybų metu vykdė taktinį judėjimą su transporto priemonėmis iš Gaižiūnų poligono į Jurbarką, kuriame įkūrė patrulio bazę ir užtikrino jos apsaugą. Kariai šiose pratybose taip pat mokėsi snaiperių komandų taktikos, vykdė žvalgybos ir šturmo operacijas mieste, sėkmingai išbandė naująjį taikliojo šaulio ginklus FN SCAR-H PR su MILES sistema.

Brigados „Geležinis Vilkas“ Žvalgybos kuopos kariai nuolat dalyvauja įvairaus lygio taktiniuose mokymuose ir pratybose Lietuvoje bei užsienyje, kartu su kitais brigados kariais kryptingai rengiasi šalies gynybai bei taikos meto užduočių vykdymui Lietuvoje.