Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Teisingumo ministras: sostinės Rasų gatvėje nebus steigiami pusiaukelės namai

ELTA 2015.09.08 13:45

Vilniuje, Rasų gatvėje, neiškils vadinamieji pusiaukelės namai. Toks sprendimas buvo priimtas po teisingumo ministro Juozo Bernatonio ir Vilniaus Rasų, Rasų kolonijos bendruomenių ir Vilniaus bendruomenių asociacijos atstovų ir gyventojų susitikimo. Paaiškėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, perdavusi Teisingumo ministerijai pastatą pusiaukelės namams, net nebuvo gavusi gyventojų pritarimo tokiems veiksmams ir suderinusi šių veiksmų su visuomene ir kaimynystėmis. 

Vilniuje, Rasų gatvėje, neiškils vadinamieji pusiaukelės namai. Toks sprendimas buvo priimtas po teisingumo ministro Juozo Bernatonio ir Vilniaus Rasų, Rasų kolonijos bendruomenių ir Vilniaus bendruomenių asociacijos atstovų ir gyventojų susitikimo. Paaiškėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, perdavusi Teisingumo ministerijai pastatą pusiaukelės namams, net nebuvo gavusi gyventojų pritarimo tokiems veiksmams ir suderinusi šių veiksmų su visuomene ir kaimynystėmis. 

Teisingumo ministras J. Bernatonis, susitikęs su Vilniaus Rasų ir šalia esančių kaimyninių bendruomenių gyventojais, aptarė rezonansą visuomenėje sukėlusį pusiaukelės namų Rasų g. 20 steigimo projektą. Susitikime dalyvavę gyventojai pažymėjo, kad pusiaukelės namai iškils prie pat gyvenamųjų namų, kur gyvena šeimos su mažais vaikais. Buvo atkreiptas dėmesys, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija neatsiklausė žmonių nuomonės dėl pusiaukelės namų, nebuvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo analizė. 

„Žmonių nuomonės ir viešųjų interesų ignoravimas yra visiškai nepriimtinas. Visuomet pasisakau už skaidrius ir visuomenei suprantamus sprendimus, todėl įvertinęs gyventojų argumentus ir pateiktus faktus nusprendžiau, kad pusiaukelės namai Rasų gatvėje negali būti įkurti“, – pareiškė teisingumo ministras J. Bernatonis. 

Pasak ministro, Lietuva neatsisako pusiaukelės namų idėjos, tačiau ateityje savivaldybės, kurios nori savo teritorijoje įkurdinti pusiaukelės namus, turės atlikti paruošiamuosius darbus – tinkamai informuoti visuomenę apie projektą ir jo esmę, gauti kaimynų sutikimą, atlikti aplinkos vertinimo analizę. 

Lietuva, remdamasi Norvegijos patirtimi, steigia pusiaukelės namus, kuriuose gyventų netrukus į laisvę išeisiantys nuteistieji. Pusiaukelės namuose įsikurs tik asmenys, kurie suvokė padaryto nusikaltimo žalą, yra nepavojingi visuomenei, pasirengę dirbti, mokytis ir grįžti į visavertį gyvenimą visuomenėje. Numatomas atrankos filtras – bus vertinama rizika, ryšiai su šeima ir t.t. Kiekvienuose pusiaukelės namuose galės gyventi iki 20 nuteistųjų, juose dirbs po keturis socialinius darbuotojus, taip pat po keturis apsaugos ir priežiūros darbuotojus.